Händelser och inlämningsdatum för Årsredovisning K2

Avstämning och periodiseringar

Stäm av att bokföringen är korrekt samt att eventuella periodiseringar är klara. Detta kan du göra i samband med avstämningen i ditt bokslut i Bokio.

Skapa/signera årsredovisning

När du tagit fram årsredovisningen, be samtliga ordinarie styrelseledamöter att signera årsredovisningen med hjälp av BankID. Årsredovisningen ska vara signerad när årsstämman hålls.

Årsstämma och protokoll

Årsstämman måste hållas inom 6 månader efter räkenskapsårets sista dag. Kallelse till årsstämma ska ske tidigast 6 veckor innan och senast 4 veckor innan årsstämman. Kallelsen ska innehålla tid och plats, förslag på dagordning, huvudsakligt innehåll för varje förslag samt information om aktieägarnas rätt att delta på stämman.

På årsstämman ska bland annat resultat och balansräkning i årsredovisningen fastställas, hur årets resultat ska disponeras, ansvarsfrihet, styrelse för uppkommande år samt om företaget behöver en revisor för det kommande räkenskapsåret. Protokollet är ingenting som behöver skickas in till myndigheter utan är för eget bruk.

Inlämning och dokument

Inlämning till Bolagsverket sker digitalt i steg fem. Där laddas årsredovisningen upp till ett eget utrymme hos Bolagsverket. Årsredovisningen sparas i det egna utrymmet i 21 dagar i väntan på att fastställelseintyget signeras. När signeringen är klar blir det en inkommen handling hos Bolagsverket. Årsredovisningen ska lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut eller senast en månad efter årsstämman.

Se inlämningsdatum hos Bolagsverket

Inlämning till Skatteverket sker manuellt i steg fem. I dagsläget finns det ingen koppling från Bokio till Skatteverket. Vi tillhandahåller SRU-filer som gör det möjligt för dig att använda filöverföringstjänsten hos Skatteverket. Därefter går det att signera deklarationen på Mina sidor. Inlämningsdatumet skiljer sig beroende på om du lämnar in digitalt eller på papper.

Se inlämningsdatum hos Skatteverket