Kan Bokio göra bokslut, deklaration och årsredovisning?

I Bokio har du möjlighet att göra ditt bokslut helt själv. Beroende på vilken företagstyp du har så ska bolagets bokslut redovisas på olika sätt i form av deklaration och årsredovisning. Välj om du vill göra ditt bokslut helt själv, bjuda in din redovisningskonsult till ditt företag i Bokio eller anlita en redovisningskonsult direkt i Bokio!

Vad är ett bokslut?

Bokslut innebär att man avslutar och sammanfattar den löpande bokföringen. Bokslutstransaktioner som exempelvis skatt och årets resultat ska bokföras och sedan redovisas till Skatteverket i form av en deklaration.

I Bokios bokslutsfunktion går du igenom steg för steg för att färdigställa och avsluta räkenskapsåret. En del kunskap om redovisning kan vara bra att ha med sig men i varje steg ser vi till att hjälpa dig med anvisningar på vad som ska göras. Läs noga igenom dessa så du inte missar något!

Bokslut för enskilda firmor

Enskilda firmor redovisar bokslutet i form av en NE-bilaga, även kallat förenklat bokslut. NE-bilagan (inkomstdeklaration 1) hör ihop med den privata deklarationen.

Gör du ditt bokslut själv i Bokio så får du automatiskt fram NE-bilagan. Du kan då enkelt föra över informationen till Skatteverket. I Bokio guidar vi dig till vilka fält som ska fyllas i med värden från balans- och resultatrapporten. NE-bilagan får du fram i sista steget i när du gör ditt bokslut. 

Om du behöver hjälp

Vill du hellre låta en redovisningskonsult göra ditt bokslut eller behöver du lite extra hjälp med att stämma av inför bokslut? Då kan du anlita en redovisningskonsult direkt från Bokio.

Läs mer om bokslut i enskild firma

Bokslut för aktiebolag

Aktiebolag ska förutom en deklaration till Skatteverket även upprätta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Årsredovisning ska göras enligt ett så kallat K2 eller K3 regelverk. Vid val mellan dessa är det bra att känna till om man utgör ett mindre eller större bolag.

Årsredovisning Online

Du gör bokslutet själv i Bokio och via vår integration till Årsredovisning Online kan du för en engångskostnad ta fram din årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll. Den här tjänsten gäller endast för företag som ska göra årsredovisning enligt K2-uppställningen.

Det är bara mindre aktiebolag som får använda K2 och för att vara ett mindre aktiebolag måste man under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha uppfyllt minst två av dessa villkor:

  • Färre än 50 anställda i medeltal
  • Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
  • Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Dessutom får aktiebolaget inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats.

Läs mer om Årsredovisning Online

Manuellt bokslut

Manuellt bokslut kan du göra utan extra kostnad oavsett vilken prisplan du har och innebär att du färdigställer räkenskapsåret genom att göra bokslutet själv men får däremot inte ut någon årsredovisning eller deklaration från Bokio. När du stänger året kan du sedan exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring om du exempelvis ska ta fram din årsredovisning och deklaration på annat sätt.  

Läs mer om bokslut i aktiebolag

Om du behöver hjälp

Vill du hellre låta en redovisningskonsult göra ditt bokslut eller behöver du lite extra hjälp med att stämma av inför bokslut? Då kan du anlita en redovisningskonsult direkt från Bokio.

Skulle du redan ha en redovisningskonsult som hjälper dig går det bra att bjuda in hen som användare i ditt bolag. Detta hanterar du under Inställningar → Användare.

Bokslut för handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening & ideell förening

I dagsläget har vi tyvärr ingen automatisk funktion för handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska förening eller ideell förening att få ut deklaration och årsredovisning. Du kan fortfarande göra bokslutet manuellt och bokföra bokslutsverifikat samt årets resultat men däremot finns det ingen deklaration att få ut automatiskt.

Läs mer