Omföring/Nollställning eget kapital i enskild firma

Det Egna kapitalet är skillnaden mellan ett företags Tillgångar och Skulder. Det påverkas av Årets resultat, samt Egna insättningar och Uttag.

När man har gjort klart sitt bokslut skall eget kapital nollställas i Enskild firma. Detta görs för att man skall samla det totala egna kapitalet på ett och samma konto. På första dagen i nästkommande räkenskapsår gör man en omföring av kontona 2011-2099 (Årets resultat bokförs i Bokio på 2099 för alla företagstyper) till konto 2010. Du måste dock vara noga så att årets resultat är helt klart från föregående period och att bokslutet är klargjort.

Börja med att kolla i din balansrapport hur beloppen ser ut under Eget kapital för den sista dagen i föregående räkenskapsår. Det är baserat på dessa siffror som du ska göra bokningen. Denna bokning skapar du genom att bokföra manuellt. Välj att ladda upp "Utan underlag". Eftersom du ska bokföra manuellt så spelar det inte så stor roll vilken kategori du väljer (förutom leverantörsfaktura, det ska du inte välja i detta fall). Det går bra att ta kategorin "Annat".

Exempel

I följande exempel har en enskild firma 1 640 i resultat för år 2019, man har gjort uttag för 2 000 och egna insättningar för 10 000. För att omföra till konto 2010 adderar man ihop beloppen på alla 20XX konton +/- och summan som kvarstår bokas emot konto 2010, i detta fall blir det 9 640.

2013 Egna uttag Kredit 2 000
2018 Egna insättningar Debet 10 000
2099 Årets resultat Debet 1 640
2010 Eget kapital Kredit (resterande belopp i detta fall 9 640)

I detta fallet ska alltså verifikatet konteras enligt nedan: