Omföring/Nollställning eget kapital i enskild firma

Det Egna kapitalet är skillnaden mellan ett företags Tillgångar och Skulder. Det påverkas av årets resultat, samt egna insättningar och uttag.

När man har gjort klart sitt bokslut skall eget kapital nollställas i den enskilda firman. Detta görs för att man skall samla det totala egna kapitalet på ett och samma konto. På första dagen i nästkommande räkenskapsår gör man en omföring av kontona 2011-2099 (årets resultat bokförs i Bokio på konto 2099 för alla företagstyper) till konto 2010. Du måste dock vara noga så att årets resultat är helt klart från föregående period och att bokslutet är färdigställt och avslutat.

Om året är låst & ni har Premium/Premium Plus så kan du via det sista steget i Bokslutet enkelt skapa denna verifikation genom att klicka på Nollställning av eget kapital

nollställning_eget_kapital

Du får då upp en förhandsvisning på hur verifikationen kommer att se ut och kan sedan bokföra detta.

förhandsvisning_nollstallning

Skulle du sedan behöva ändra något i er bokföring och önskar bokföra nollställningen på nytt så kan du alltid Ångra bokföring via steg 5 i ert bokslut.  

ångra_nollställning

Skapa omföring/nolltställning manuellt

Börja med att kolla i din balansrapport hur beloppen ser ut under Eget kapital för den sista dagen i föregående räkenskapsår. Det är baserat på dessa siffror som du ska göra bokningen. Denna bokning skapar du genom att bokföra manuellt. Välj att ladda upp Utan underlag. Eftersom du ska bokföra manuellt så spelar det inte så stor roll vilken kategori du väljer (förutom leverantörsfaktura, det ska du inte välja i detta fall). Det går bra att ta kategorin Annat.

Bokför utan underlag

Exempel

I följande exempel har en enskild firma 76 598,93 i resultat för år 2019, man har gjort uttag för 35 000 och egna insättningar för 25 000. För att omföra till konto 2010 adderar man ihop beloppen på alla 20XX konton +/- och summan som kvarstår bokas emot konto 2010, i detta fall blir det 66 598,93.

2013 Egna uttag Kredit 35 000
2018 Egna insättningar Debet 25 000
2099 Årets resultat Debet 76 598,93
2010 Eget kapital Kredit (resterande belopp i detta fall 66 598,93)

Balansrapport

I detta fallet ska alltså verifikatet konteras enligt nedan:

Bokför omföring eget kapital

Driv ditt bolag på ett ställe

Slipp logga in separat hos en bank! Betala dina fakturor, lön och utlägg på samma ställe som du bokför. Med Bokio Företagskonto får du ett företagskort och bankgironummer som är direkt kopplat till ditt företag i Bokio.

Läs mer