Vad är en kontrollbalansräkning?

Med kontrollbalansräkning menar man om ens bolag inte har tillräckligt med intäkter i förhållande till kostnaderna. Finns det misstankar om att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital ska man göra en kontrollbalansräkning. Tex, om man utgår från att aktiekapitalet är på 50.000 ska alltså inte det egna kapitalet vara mindre än hälften, dvs 25.000. Om kontrollbalansräkningen visar detta måste styrelsen kalla till bolagsstämma för att bestämma om man då antingen ska försöka återställa med tex aktieägartillskott eller om bolaget ska likvideras. Tar man inga beslut kring detta kan styrelsen bli personligt ansvariga för de skulder bolaget har. Läs mer om detta hos Skatteverket.