Bokföra föregående års resultat i aktiebolag (vid nytt räkenskapsår)

Vid start på ett nytt räkenskapsår ska du bokföra om resultatet från föregående år enligt följande två alternativ beroende på om företaget har gjort en vinst eller förlust, detta hanterar du genom att göra ett manuellt verifikat så här:

Vid vinst med 100 000 bokför du:  
Konto 2099 Debet 100 000 
Konto 2098 Kredit 100 000

Vid förlust 100 000 bokför du:
Konto 2098 Debet 100 000
Konto 2099 Kredit 100 000

Detta görs för att konto 2099 enbart ska innehålla det aktuella räkenskapsårets resultat. Föregående räkenskapsårs resultat ska därför flyttas till konto 2098 när nytt räkenskapsår påbörjas.

Årsstämma och inskickad årsredovisning

När årsstämman är genomförd och man godkänt och skickat in årsredovisningen behöver du bokföra besluten som tagits under stämman.  

Om man beslutat att inte ta någon utdelning bokför man vid vinst 100 000:  
Konto 2098 Debet 100 000  
Konto 2091 Kredit 100 000  

Vid förlust 100 000, ingen utdelning bokför du:  
Konto 2091 Debet 100 000  
Konto 2098 Kredit 100 000

Utdelning  

Om du tagit utdelning ska även en bokning ske på konto 2898 efter beslut om vinstdispositionen blivit fastslagen i bolagsstämman, se guide för mer info om utdelning. Se exempel på bokföring av föregående årsresultat och utdelning:

Vid vinst 100 000 och utdelning 10 000 bokför du enligt följande:  
Konto 2098 Debet 100 000  
Konto 2091 Kredit 90 000  
Konto 2898 Kredit 10 000

Observera att om man vill använda tidigare årsresultat för utdelning och förra årets resultat inte räcker till så behöver man använda konto 2091.

Vid förlust 100 000 och utdelning 10 000 bokför du enligt följande:  
Konto 2098 Kredit 100 000   
Konto 2091 Debet 100 000
Konto 2091 Debet 10 000   
Konto 2898 Kredit 10 000 

När man sedan betalar ut utdelning gör man följande bokning:   
Konto 19XX Kredit 10 000   
Konto 2898 Debet 10 000