Bokföra föregående års resultat i aktiebolag (vid nytt räkenskapsår)

Omföring av föregående års resultat

Om du använder vår koppling till Årsredovisning Online så sker omföringen med endast en knapptryckning i sista steget i bokslutsflödet.

Om du inte använder dig av vår koppling till Årsredovisning Online behöver du vid start på ett nytt räkenskapsår bokföra om resultatet från föregående år enligt följande två alternativ beroende på om företaget har gjort en vinst eller förlust.

Detta görs för att konto 2099 enbart ska innehålla det aktuella räkenskapsårets resultat. Föregående räkenskapsåret resultat ska därför flyttas till konto 2098 när nytt räkenskapsår påbörjas.

Detta bokför du manuellt, på samma datum som första dagen på nästa räkenskapsår.

Vid vinst med 100 000 bokför du:  
Konto 2098 Kredit 100 000
Konto 2099 Debet 100 000 

Vid förlust 100 000 bokför du:
Konto 2098 Debet 100 000
Konto 2099 Kredit 100 000

Vid årsstämma och inskickad årsredovisning

Följande bokningar behöver du göra manuellt oavsett om du har gjort ditt bokslut via vår koppling till Årsredovisning Online eller externt.

När årsstämman är genomförd och årsredovisningen är godkänd och inskickad behöver du bokföra besluten som tagits under stämman (balanserat resultat och utdelning), på datumet då årsstämman fastställde vinstdispositionen.

Balanserat resultat

Omföring till balanserat resultat vid vinst på 100 000 kr:  
Konto 2091 Kredit 100 000  
Konto 2098 Debet 100 000  

Omföring till balanserat resultat vid förlust på 100 000 kr: 
Konto 2091 Debet 100 000  
Konto 2098 Kredit 100 000

Utdelning  

Beslut om utdelning
Om du tagit utdelning ska även en bokning ske på konto 2898 efter att beslut om vinstdispositionen blivit fastslagen i bolagsstämman. Har det beslutats att ingen utdelning ska tas ut, ska inget ytterligare bokföras. 

Beslut om utdelning på 10 000 bokför du enligt följande:  
Konto 2091 Debet 10 000  
Konto 2898 Kredit 10 000

Vid utbetalning av utdelning
När du betalar ut utdelningen kan du använda dig av bokföringsmallen Utbetalning av utdelning eller bokföra:

Konto 19XX Kredit 10 000
Konto 2898 Debet 10 000