Bokföra föregående års resultat i aktiebolag (vid nytt räkenskapsår)

Efter att man stängt sitt årsbokslut i Bokio ska man i början av nästa räkenskapsår manuellt bokföra om årets resultat ifrån konto 2099 (Årets resultat) till konto 2098 (Vinst eller förlust från föregående år), där all resultat ifrån tidigare års vinster ska ackumuleras. Konto 2099 ska nämligen enbart innehålla det aktuella räkenskapsårets resultat. Föregående räkenskapsårs resultat ska därför enbart finnas på konto 2098. Vid en eventuell utdelning ska en bokning ske på Konto 2898 efter beslut om vinstdispositionen blivit fastslagen i bolagsstämman, se guide för mer info om utdelning.

Nedan finner ni tre exempel på bokföring av årets resultat går till. Detta hanteras i den manuella bokföringen:

Vid vinst 100 000, ingen utdelning
Konto 2099 Debet 100 000
Konto 2098 Kredit 100 000

Vid förlust 100 000, ingen utdelning
Konto 2098 Debet 100 000
Konto 2099 Kredit 100 000

Vid vinst 100 000 och utdelning 10 000
Konto 2099 Debet 100 000
Konto 2098 Kredit 90 000
Konto 2898 Kredit 10 000