Gör bokslut i enskild firma: Steg för steg

I Bokio finns en steg-för-steg-guide för att göra bokslut helt själv. Detta kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen.

Innan bokslut ska du se till att göra följande:

1. Se till att alla händelser för året är bokförda.

- Hur vet jag att allt är bokfört? Se punkt 2.

2. Se till att Företagskontot (1930) i bokföringen synkar med saldot på banken (om du har företagskonto). Detta gör du bäst genom att titta på 1930 i Huvudboken och utgående balans för året. Synkar detta så ska det vara mycket till att det inte skulle stämma i bokföringen.

- Mitt företagskonto i huvudboken stämmer inte överens med banken, vad ska jag göra? Läs vår guide hur du synkar bokföringen med banken.

3. I Enskild firma behöver du ej synka med skattekontot då detta hanteras privat (du får till exempel tillbaka skatt till ditt privata konto). Däremot så måste du se till att du har bokfört inbetalning av preliminärskatt.

4. Periodisera eventuella kund- och leverantörsfakturor (extra viktigt att ha koll på om du använder kontantmetoden). Läs här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

5. Det allra sista du gör innan du gör bokslutet och bokför årets resultat är att du sparar Momsrapporten i Bokio för perioden.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer? Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

 

Steg 1 - Påbörja bokslut

I bokslutets första steg får du välja mellan att göra bokslutet helt själv eller ta hjälp av våra redovisningskonstulter. Om du gör detta själv i enskild firma så tillkommer inga kostnader i och med att du får ut underlag för NE-blanketten efter avslutat bokslut. Vill du ha hjälp av våra experter så kostar ett bokslut 4 000 kr (exkl moms). För express (leverans inom 2 arbetsdagar förutsatt att vi har fått all information av er) är tillägget 10 000 kr.

Steg 2 - Avskrivningar

Maskiner, kontorsinventarier och byggnader som köpts till verksamheten ska skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (22 400kr, PBB = 44 800 kr 2017) så får detta göras direkt.

I Bokio får man i dagsläget hantera avskrivningar manuellt. Läs guide här.

Steg 3 - Periodiseringar

Periodiseringar görs när fakturan och uppkomsten till kostnaden/intäkten annars skulle hamnat på olika räkenskapsår.

Ett exempel på en periodisering kan vara en vara eller tjänst som du levererat men inte skickat fakturan eller en vara eller tjänst som du fått men inte fått någon faktura för. Observera! Du behöver bara periodisera utgifter/inkomster som är på 5000kr och uppåt. Två köp på 4000kr behöver alltså inte periodiseras.

Steg 4 - Föra över årets resultat

Har du inte bokfört årets resultat manuellt sen tidigare är det nu dags att göra det. Bokio räknar ut detta åt dig.

Steg 5 - Stäng året

Efter årets resultat är bokfört når du steg 5. Här stänger du året och får då fram NE-bilagan för räkenskapsåret. Tänk på att denna är ett underlag du använder när du fyller i hos Skatteverket och att du kan behöva lägga till vissa uppgifter. Läs mer här [Hur fungerar NE-bilagan?]