Gör bokslut i enskild firma: Steg för steg

I den här guiden går vi igenom hur du kan göra ditt bokslut för din enskilda firma i Bokio. Är du inte användare av Bokio? Skapa då först ditt konto, välj prisplan, importera årets bokföring och följ sedan den här guiden för att göra ditt bokslut och få ut din NE-bilaga!

NE-bilagan i bokslutet ingår för dig oavsett prisplan. 

Kom igång med Bokio

I den här guiden går vi igenom

  1. Checklista innan du börjar - Kontrollera att allt är bokfört
  2. Välj bokslutspaket
  3. Bokför bokslutstransaktioner
  4. Bokför årets resultat
  5. Färdigställ - Ladda ner NE-bilagan

Att göra bokslut själv kan kännas lite skrämmande. Vi ser dock till att hjälpa dig så mycket vi kan! I varje steg i processen finns en hjälpsida där vi förklarar hur du ska gå tillväga. Var noga när du går igenom dessa. Vill du ha lite extra hjälp av en redovisningskonsult. Anlita en konsult av valfri redovisningsbyrå, direkt i Bokio!

Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn.

Översikt bokslut

Steg 1 - Checklista

Bokför alla intäkter och kostnader

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara bokfört och redovisat. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår.

Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut, men där arbetet är utfört, kan dessa justeras i bokslutets tredje steg genom att göra periodiseringar. Detta gäller dock enbart om det uppstiger ett visst värde.

Observera!
Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om hur du hanterar fakturor som betalas i nästkommande räkenskapsår.

Steg 1 bokslut

- Hur vet jag att allt är bokfört? 

Se till att kontona i bokföringen synkar med saldot på banken. I bokslutet kan du se saldot på respektive konto. I exemplet ovan ska det till exempel finnas 216 683,72 kr på företagskontot. Har du Bokio Företagskonto så slipper du logga in på en bank för att kontrollera saldot. Bankavstämningen för du enkelt och smidigt direkt i Bokio.

- Mitt företagskonto i huvudboken stämmer inte överens med banken, vad ska jag göra?

 Läs vår guide hur du stämmer av bokföring mot bankkonto.

- Jag har inget företagskonto, hur gör jag då? 

I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Läs mer om betalkonto i Enskild firma.

Observera!
I Enskild firma behöver du ej synka med skattekontot då detta hanteras privat (du får till exempel tillbaka skatt till ditt privata konto). Har du betalat preliminärskatten från företagskontot så måste du se till att du har bokfört inbetalning av preliminärskatt. Har inbetalningen skett från ditt privata konto behöver du inte bokföra detta.

Färdigställ momsrapporter

Det allra sista du gör innan du gör bokslutet och bokför årets resultat är att du sparar momsrapporten i Bokio för perioden. Är momsrapporterna för perioden ej sparade så är status "Ofullständig". Klicka på momsrapporten för att gå in och stänga perioden.

Skulle det vara så att momsen redan är redovisad och bokförd (antingen manuellt eller genom importerad bokföring) för perioden så låter du den momsperioden vara öppen, dvs med status "Ofullständig".

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer?

Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

När momsrapporterna är sparade ändras status till "Avslutad" och det går då att bekräfta och fortsätta till nästa steg.

Momsrapporter bokslut

Steg 2 - Bokslutspaket

Välj hur du vill fortsätta med ditt bokslut, antingen manuellt eller om du hellre tar hjälp av en redovisningskonsult.

Manuellt bokslut

I detta kostnadsfria alternativ går du igenom alla steg för att till slut kunna bokföra årets resultat som Bokio räknar ut åt dig. När du stänger året generas automatiskt en NE-bilaga som du kan använda som underlag när du fyller i hos Skatteverket.

Bokslut av redovisningskonsult

Du kan välja att anlita valfri redovisningskonsult genom vår tjänst Anlita en konsult. Skicka en offertförfrågan till valfri samarbetsbyrå direkt i Bokio för att få hjälp med ditt bokslut av någon som verkligen kan Bokio!

Om du redan har en redovisningskonsult som hjälper dig bjuder du enkelt in hen som användare i ditt företag. Välj i så fall Manuellt bokslut.

Steg 3 - Bokslutsbokningar

Avskrivningar

Finns det bokförda tillgångar i verksamheten måste dessa skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (> 23 650 SEK för år 2020, > 23 800 SEK för år 2021) så får detta göras direkt. Idag hanteras det manuellt i Bokio. Läs mer om hur du bokför inventarier och avskrivningar. Har du inga tillgångar att skriva av kan du gå vidare till nästa steg. Klicka på Bekräfta och fortsätt.

Avskrivningar bokslut

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader krävs när en faktura och prestationen kopplat till denna intäkt eller kostnad sker under olika verksamhetsår, oftast kopplat till bokslutet. I detta steg finns ett antal frågor att besvara antingen Ja eller Nej.

Periodiseringar bokslut

Ett exempel på en periodisering kan vara en vara eller tjänst som du levererat men inte skickat fakturan eller en vara eller tjänst som du fått men inte fått någon faktura för.

Observera! 
Du behöver bara periodisera utgifter/inkomster som är på 5000kr och uppåt. Två köp på 4000kr behöver alltså inte periodiseras.

Periodisera en kostnad

Svarar du Ja på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. När du sedan fortsätter till nästa steg så kommer en periodisering avseende detta att bokföras.

Bokför periodisering

Steg 4 - Bokför årets resultat

Har du inte bokfört årets resultat manuellt sen tidigare är det nu dags att göra det. Bokio räknar ut detta åt dig. Klicka på Bokför årets resultat.

Bokför årets resultat

Steg 5 - Färdigställ bokslut

Efter årets resultat är bokfört når du steg 5. Här stänger du året och får då fram NE-blanketten för räkenskapsåret. Tänk på att denna är ett underlag du använder när du fyller i hos Skatteverket och att du kan behöva lägga till vissa uppgifter. NE-bilagan i Bokio innehåller inte den privata deklarationen.

Visa NE-bilaga

När du öppnar upp NE-bilagan så kan du se vilka bokföringskonton och verifikat som är mappade till respektive ruta. Klicka på informationsikonen på den ruta du vill granska.

Se mappning av ruta i NEbilagan

Här kan du se vilka verifikat i din bokföring som har mappats till rutan i NE-bilagan. Du kan också se vilka bokföringskonton som mappas hit samt den ingående balansen på balanskonton (konton <3000).

Mappning av ruta i NE-bilagan