Gör bokslut i enskild firma: Steg för steg

I Bokio har du möjlighet att göra bokslutet helt själv och få ut NE-blanketten helt utan kostnad.

Vår steg-för-steg-guide kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen. Var noga när du går igenom dessa. Vill du inte göra bokslutet själv kan du ta hjälp av våra redovisningskonsulter

Steg 1 - Checklista

Bokför alla intäkter och kostnader

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara bokfört och redovisat. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut kan dessa justeras i bokslutets Steg 3 [Periodiseringar vid bokslut]. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer här [Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår].

- Hur vet jag att allt är bokfört? Se till att kontona i bokföringen synkar med saldot på banken. I bokslutet kan du se saldot på respektive konto. I exemplet ovan ska det till exempel finnas 57 662,19 kr på företagskontot. Stämmer detta med bankens saldo på sista dagen i räkenskapsåret så ska det mycket till att bokföringen inte skulle vara rätt.

- Mitt företagskonto i huvudboken stämmer inte överens med banken, vad ska jag göra? Läs vår guide hur du stämmer av bokföring mot bankkonto.

- Jag har inget företagskonto, hur gör jag då? I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Läs mer om [Betalkonto i Enskild firma]

Observera! I Enskild firma behöver du ej synka med skattekontot då detta hanteras privat (du får till exempel tillbaka skatt till ditt privata konto). Har du betalat preliminärskatten från företagskontot så måste du se till att du har bokfört inbetalning av preliminärskatt. Har inbetalningen skett från ditt privata konto behöver du inte bokföra detta.

Färdigställ momsrapporter

Det allra sista du gör innan du gör bokslutet och bokför årets resultat är att du sparar Momsrapporten i Bokio för perioden. Är momsrapporterna för perioden ej sparade så är status "Ofullständig". Klicka på momsrapporten för att gå in och stänga perioden.

Skulle det vara så att momsen redan är redovisad och bokförd (antingen manuellt eller genom importerad bokföring) för perioden så låter du den momsperioden vara öppen, dvs ofullständig.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer? Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

När momsrapporterna är sparade ändras status till "Avslutad" och det går då att bekräfta och fortsätta till nästa steg.

Steg 2 - Bokslutspaket

Välj hur du vill fortsätta med ditt bokslut, antingen manuellt eller om du hellre tar hjälp av våra redovisningskonsulter.

Bokio bokslut

Våra redovisningskonsulter ger dig support genom hela bokslutsprocessen. För att detta ska vara möjligt krävs det att du ge oss viss information kring ditt företag. Checklistan i Steg 1 måste vara klar vilket innebär att samtliga intäkter och kostnader är bokförda för perioden. Detta är något som bara du kan veta om det är gjort eller ej. Även momsrapporterna för perioden måste vara sparade. 

Manuellt  bokslut

I detta kostnadsfria alternativ går du igenom alla steg för att till slut kunna bokföra årets resultat som Bokio räknar ut åt dig. När du stänger året generas automatiskt en NE-bilaga som du kan använda som underlag när du fyller i hos Skatteverket .Om du vill kan du exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring för att ta fram årsredovisning och deklaration på annat sätt.

Steg 3 - Checklista för bokslutet

Avskrivningar

Finns det bokförda tillgångar i verksamheten måste dessa skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr, PBB = 45 500 kr 2018) så får detta göras direkt. Idag hanteras det manuellt i Bokio. Läs mer om [Bokför inventarier och avskrivningar]. Har du inga tillgångar att skriva av kan du gå vidare till nästa steg. Klicka på "Bekräfta och fortsätt".

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader krävs när en faktura och prestationen kopplat till denna intäkt eller kostnad sker under olika verksamhetsår, oftast kopplat till bokslutet. I detta steg finns ett antal frågor att besvara antingen "Ja" eller "Nej".

Ett exempel på en periodisering kan vara en vara eller tjänst som du levererat men inte skickat fakturan eller en vara eller tjänst som du fått men inte fått någon faktura för. Observera! Du behöver bara periodisera utgifter/inkomster som är på 5000kr och uppåt. Två köp på 4000kr behöver alltså inte periodiseras.

Svarar du "Ja" på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. När du sedan fortsätter till nästa steg så kommer en periodisering avseende detta att bokföras.

Avsättningar

Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda i fråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida utbetalning, förpliktelser som garantier, avsättningar för uppskjutna skatter mm. Detta måste bokföras manuellt i Bokio.

När detta är bokfört kan du klicka på "Bekräfta och fortsätt" för att gå vidare till nästa steg. Har du inga avsättningar att bokföra så är det bara att gå vidare.

Steg 4 - Bokför årets resultat 

Har du inte bokfört årets resultat manuellt sen tidigare är det nu dags att göra det. Bokio räknar ut detta åt dig. 

Steg 5 - Färdigställ bokslut

Efter årets resultat är bokfört når du steg 5. Här stänger du året och får då fram NE-bilagan för räkenskapsåret. Tänk på att denna är ett underlag du använder när du fyller i hos Skatteverket och att du kan behöva lägga till vissa uppgifter. NE-bilagan i Bokio innehåller inte den privata deklarationen.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta supporten eller låt vårt team av redovisningsexperter göra ditt bokslut!