Hur bokför jag utdelning av vinst?

När aktieutdelning har beslutats antingen via en årsstämma eller extra bolagsstämma så ska detta bokföras. När själva utdelningen betalas ut kan du bokföra händelsen med mallen Utbetalning av utdelning.

Beslut om aktieutdelning bokförs manuellt så här:
Konto 2091 (Balanserad vinst eller förlust) Debet
Konto 2898 (Outtagen vinstutdelning) Kredit

Vid utbetalning av utdelning bokför du manuellt enligt nedan (eller med mallen Utbetalning av utdelning):
Konto 2898 (Outtagen vinstutdelning) Debet
Konto 19XX (Företagskonto) Kredit

Om beslut om utdelning tas i samband med en årsredovisning så ska även föregående års resultat föras om, läs mer här

Observera!

På din finansiella översikt i Bokio ser det just nu ut som att det dras skatt på utdelningen. När du sedan gör ditt bokslut i Bokio beräknas ingen skatt på utdelningen.

Tänk på att ett beslut om utdelning ska ske vid en årsstämma, som regleras via ett protokoll, eller vid en extra bolagsstämma där man beslutar om utdelning.