Kan jag göra förenklat bokslut i Bokio?

Enskilda firmor kan upprätta ett förenklat årsbokslut om omsättningen normalt understiger 3 miljoner kronor. Detta är vad du idag får ut i Bokio om du använder dig av bokslutsfunktionen. 

Det som ska deklareras till Skatteverket är den så kallade NE-bilagan. Denna får du automatiskt fram när du är klar med bokslutet i Bokio om du har årsabonnemang. 

Läs mer