Kan jag göra förenklat bokslut i Bokio?

Enskilda firmor kan upprätta ett förenklat årsbokslut om omsättningen normalt understiger 3 miljoner kronor. Detta är vad du idag får ut om du använder dig av bokslutsfunktionen. 

Det som ska deklareras till Skatteverket är den så kallade NE-bilagan. Uppgifter till NE-bilagan får du automatiskt fram när du är klar med bokslutet i Bokio.  

NE-bilagan i bokslutet ingår för dig oavsett prisplan.  

Läs mer