Om dina konton inte stämmer emot bokföringen vid bokslut

Vid varje bokslut bör du göra en avstämning mellan din bokföring och din kund/leverantörsreskontra.

Börja med försöka lokalisera när felet kan ha uppstått, se när senast reskontran stämde emot bokföringen. Gå efter det igenom allt som ligger efter det och se så att allt blivit bokfört och med korrekta belopp.

Vanliga orsaker till differenser mellan reskontra och bokföring (balansrapporter):

  • Saknas det möjligtvis någon faktura i reskontran som skall vara bokförd antingen något som inte blivit bokfört eller något som blivit bokfört i felaktig period.
  • Finns det i reskontran några fakturor som möjligtvis skulle ha krediteras, men inte blivit krediterade ännu i bokföringen.
  • Alternativt att man ej lagt in fakturor som reskontra utan betalat den direkt via banken (kontantmetoden) och därmed går den ej in i reskontran utan direkt mot ett kostnadskonto.
  • Delvis inbetalda fakturor som man glömt att bokföra beloppen på, och därmed uppstår det en differens mellan balanskonto och reskontran.
  • Felaktiga datum på kundfakturorna och därmed kommer den på fel period i form av antingen år eller via månad.

Läs mer