Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår

Du som bokför enligt kontantmetoden måste vid årsslutet se till att bokföra dina kund- och leverantörsfakturor enligt fakturametoden om det är så att betalningen av fakturorna sker i nästkommande räkenskapsår.

Det kan vara lätt att blanda ihop detta med periodiseringar som man gör i samband med bokslut. Det är dock inte samma sak som det vi går igenom i den här guiden! Har du exempelvis köpt ett arbete som utförts i år 1 men som du inte får faktura för förrän i år 2 så ska detta periodiseras i bokslutet om det uppgår till ett visst värde. Samma sak gäller för saker du sålt men inte skickar faktura på förrän i nästkommande år. Läs mer om periodiseringar i samband med bokslut här.

Kundfakturor

Det vi måste tänka på när det kommer till kundfakturor som skickas i ett år men betalas i nästkommande är att de ska bokföras enligt fakturametoden, dvs som en kundfordring. Detta gör man för att försäljningen ska redovisas på det år då affärshändelsen ägt rum.

Bokför du enligt kontantmetoden så måste du gå in och justera detta på kundfakturorna det gäller. Gå in på fakturan du vill justera, klicka på flervals-ikonen uppe i högra hörnet och välj Ändra faktura.

Klicka på Ändra faktura

Här kan du sedan pricka i att fakturan ska periodiseras, dvs bokföras enligt fakturametoden. Klicka därefter på Klart.

Skulle du redan ha bokfört inbetalningen behöver du först ta bort bokföringen av den registrerade betalningen så att det verifikatet annulleras. Därefter periodisera fakturan enligt ovan.

Klicka i att periodisera faktura

När fakturan är satt till periodiserad kommer en knapp Bokför faktura upp på fakturadatum i historiken. Klicka på den för att bokföra försäljningen på fakturadatum.

Bokför faktura

Det kommer att bokföras som en kundfordring på konto 1510 (Kundfordringar).

Kundfaktura bokförd som kundfordring

När fakturan sedan blir betald i nästa räkenskapsår så går du in som vanligt och registrerar och bokför betalningen. När du prickar av fakturan som betald i nästa räkenskapsår så bokförs betalningen och kundfordringen "nollas" ut.

Om du inte skapar dina kundfakturor i Bokio

Skapar du ej dina kundfakturor i Bokio måste du själv se till att bokföra kundfordran på fakturadatum. Lägg till bokföringskonto 1510 - Kundfordringar som betalkonto (Inställningar → Betalkonton). Ladda upp fakturan och bokför som en inkomst, välj rätt bokföringsmall (eller flera bokföringsmallar) och sedan 1510 som betalkonto.

När kunden betalat i nästa räkenskapsår bokför du manuellt så här på betaldatum:
1510 Kredit Summa
19XX* Debet Summa

*Välj det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Automatisk avprickning av dina fakturor

Slipp logga in separat hos en bank! Ta betalt med Bokio Företagskonto och få automatisk avprickning och bokföring av inbetalningar från dina kunder. Skaffa eget bankgironummer och företagskort som är direkt kopplat till ditt företag i Bokio.

Läs mer

Leverantörsfakturor

Bokför du med kontantmetoden och har mottagit leverantörsfakturor under slutet av ett räkenskapsår som kommer betalas i nästkommande år så måste du se till att bokföra detta enligt fakturametoden. Det här innebär att inköpet kommer registreras som en leverantörsskuld i år 1 och bokföras på konto 2440 (leverantörsskulder).

Om du inte redan gjort detta kan du börja med att lägga till konto 2440 som betalkonto under Inställningar → Betalkonton och sedan göra följande:

  1. Skapa leverantörsfaktura enligt den här guiden. Oavsett bokföringsmetod måste man upprätta ett så kallat leverantörsreskontra och därför är det viktigt att du bokför detta med kategorin leverantörsfaktura och inte som en direkt utgift.
  2. Inget bokförs på fakturan när du skapar den då du har kontantmetoden men eftersom vi vill periodisera den och bokföra som leverantörsskuld på fakturadatum så registrerar vi en "betalning" på leverantörsfakturan men väljer 2440 som betalkonto.

Välj 2440 som betalkonto

Bokföringen kommer i detta fall att se ut så här. Inköpet är nu bokfört enligt fakturametoden där konto 2440 krediteras med totalsumman.

Bokföring av leverantörsfaktura med fakturametoden

När du sedan betalar fakturan i nästkommande räkenskapsår bokför du manuellt så här.

Bokför betalning av leverantörsfaktura

Konto 2440 debiteras med det betalda beloppet och det konto du betalar ifrån (i detta fall företagskontot) krediteras med samma summa. Momsen har redan redovisats i tidigare räkenskapsår på fakturadatum och ska alltså inte vara med här.