Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår

Vissa funktioner kräver en betalplan

Kundfakturor

Använder du dig utav fakturametoden så bokförs kundfakturor automatiskt som en kundfordring på år 1 för att sedan prickas av och bokföra betalning i år 2. Med kontantmetoden däremot så måste man manuellt gå in och justera så att kundfakturor bokas enligt fakturametoden då försäljningen måste redovisas på det året affärshändelsen ägt rum. Det kan alltså hända att man måste periodisera enskilda fakturor.

Gå in på fakturan du vill periodisera, klicka på redigera-ikonen uppe i högra hörnet och väljer "Ändra faktura". Här kan du sedan pricka i att fakturan ska periodiseras. Klicka därefter på "Klart".

När fakturan är satt till periodiserad kommer en knapp "Bokför faktura" upp på fakturadatum i historiken. Klicka på den för att bokföra försäljningen som en kundfordring på fakturadatum. När fakturan sedan är betald går du in som vanligt och registrerar och bokför betalningen.

När du prickar av fakturan som betald i nästa räkenskapsår så bokförs betalningen och kundfordringen "nollas" ut.

Om du inte skapar dina kundfakturor i Bokio

Skapar du ej dina kundfakturor i Bokio måste du själv se till att bokföra kundfordran på fakturadatum. Lägg till bokföringskonto 1510 - Kundfordringar som betalkonto (Inställningar → Betalkonton). Ladda upp fakturan och bokför som en inkomst, välj rätt bokföringsmall (eller flera bokföringsmallar) och sedan 1510 som betalkonto. Det skulle till exempel kunna se ut så här:

Konteringen kommer i detta fall att se ut så här. Konto 1510 debiteras. Dvs vi har en tillgång om ökar, en kundfordran.

När kunden betalat i nästa räkenskapsår bokför du manuellt så här på betaldatum:
1510 Kredit Summa
19XX* Debet Summa

*Välj det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Automatisk avprickning av dina fakturor

Slipp logga in separat hos en bank! Ta betalt med Bokio Företagskonto och få automatisk avprickning och bokföring av inbetalningar från dina kunder. Skaffa eget bankgironummer och företagskort som är direkt kopplat till ditt företag i Bokio.

Läs mer

Leverantörsfakturor

Använder du fakturametoden så bokförs leverantörsfakturor automatiskt som en leverantörsskuld. Vid kontantmetoden så måste du manuellt justera detta. Dvs, alla inköp på faktura som du kommer betala i nästkommande räkenskapsår ska tas upp som en leverantörsskuld på bokföringskonto 2440.

Det man kan göra är att lägga till 2440 som betalkonto (Inställningar → Betalkonton) för att sedan göra följande:

  1. Skapa leverantörsfaktura enligt den här guiden. Oavsett bokföringsmetod måste man upprätta ett så kallat leverantörsreskontra och därför är det viktigt att du bokför detta med kategorin leverantörsfaktura och inte som en direkt utgift.
  2. Inget bokförs på fakturan när du skapar den då du har kontantmetoden men eftersom vi vill periodisera den och bokföra som leverantörsskuld på fakturadatum så registrerar vi en "betalning" på leverantörsfakturan men väljer 2440 som betalkonto.

Bokföringen kommer i detta fall att se ut så här. Inköpet är nu bokfört enligt fakturametoden där konto 2440 krediteras med totalsumman.

När du sedan betalar fakturan i nästkommande räkenskapsår bokför du manuellt så här.

Konto 2440 debiteras med det betalda loppet och det konto du betalar ifrån (i detta fall företagskontot) krediteras med samma summa. Momsen har redan redovisats i tidigare räkenskapsår på fakturadatum och ska alltså inte vara med här.

Periodisering vid bokslut

Om du till exempel har köpt ett arbete som utförts i år 1 men som du inte får faktura för förrän i år 2 så ska detta periodiseras i bokslutet om det uppgår till ett visst värde. Samma sak gäller för saker du sålt men inte skickar faktura på förrän i nästkommande år. Läs mer här om periodisering.