Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår

Kundfakturor

Använder du dig utav fakturametoden så bokförs kundfakturor automatiskt som en kundfordring på år 1 för att sedan prickas av och bokföra betalning i år 2. Med kontantmetoden däremot så måste man manuellt gå in och justera så att kundfakturor bokas enligt fakturametoden då försäljningen måste redovisas på det året affärshändelsen ägt rum. Det kan alltså hända att man måste periodisera enskilda fakturor.

Du ställer in periodisering längst ned på fakturan i Bokio. När det är gjort kommer det en notis om att du har en händelse att bokföra. Det är försäljningen som bokförs som en kundfordring på fakturadatum.

När du prickar av fakturan som betald i nästa räkenskapsår så bokförs betalningen och kundfordringen "nollas" ut.

 

Skapar du ej dina kundfakturor i Bokio måste du själv se till att bokföra kundfordran på fakturadatum. Lägg till bokföringskonto 1510 - Kundfordringar som betalkonto (Inställningar → Betalkonton). Ladda upp kundfordran, välj rätt bokföringsmall och sedan 1510 som betalkonto.

När kunden betalat bokför du manuellt så här på betaldatum:
1510 Kredit Summa
19XX Debet Summa
 

Leverantörsfakturor

Använder du fakturametoden så bokförs leverantörsfakturor automatiskt som en leverantörsskuld. Vid kontantmetoden så måste du manuellt justera detta. Dvs, alla inköp på faktura som du kommer betala i nästkommande räkenskapsår ska tas upp som en leverantörsskuld på bokföringskonto 2440.

Det man kan göra är att lägga till 2440 som betalkonto (Inställningar → Betalkonton) för att sedan, när man bokför inköpet på fakturadatum, väljer rätt bokföringsmall, men istället för det betalkonto brukar använda, så sätter man 2440 - Leverantörsskulder som betalkonto. Bokningen kan till exempel bli så här:

När du sedan betalar fakturan i nästkommande räkenskapsår bokför du manuellt så här:

Vid bokslut

Ser du till att periodiska kund- och leverantörsfakturor i bokföringen behöver dessa ej tas upp i bokslutet.

 

Sökord: Faktura som blir betald i nästa period, periodisering