Varför stämmer inte min NE-bilaga?

Som enskild näringsidkare ska du varje år deklarera för ditt företag i NE-blanketten hos Skatteverket, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration. Gör du ditt bokslut i Bokio har du möjligheten att ta fram underlaget till denna automatiskt. Den ingår kostnadsfritt för dig som har en årsprenumeration på prisplanen Premium. För övriga kunder kan denna köpas för en engångskostnad på 1000kr (exkl. moms).

Det står att jag inte har bokfört något när jag påbörjar bokslutet, varför?

Den första sidan i bokslutet visar endast bokföringsmässiga saldon för 19XX-konton. Har man då som enskild firma endast använt sig av betalkonto 2018 i bokföringen så kommer det inte att synas på översikten. Detta påverkar inte ditt bokslut och det är bara att klicka på Bekräfta och fortsätt för att gå vidare.

Jag får ett felmeddelande om att det finns celler med negativa värden i min NE-bilaga, hur åtgärdar jag det?

ne_bilaga_negativa_varden

Hur detta ska rättas beror lite på vilka rutor det är som har negativa värden. Några generella saker som är bra att stämma av allra först är:

Om ni fortfarande inte fått någon rätsida på de negativa värdena är nästa steg att klicka på ( i )-ikonen bredvid rutan med ett negativt saldo i NE-bilagan. Där kan du se vilka bokföringskonton som är mappade till rutan. Gå sedan in under Rapporter → Huvudbok och välj det räkenskapsår det avser. Om du finner ett konto som har omvänt belopp än de andra i samma kontoklass så är det där felet ligger. Det kan till exempel vara en kostnad som blivit bokförd åt fel håll och istället kommit med som en intäkt.

Om du har ett negativt belopp i ruta R2 kan det bero på att det har bokförts ett överskott i Debet på konto 3740 för öresavrundning. Om du bara ignorerar beloppet och skriver 0 i rutan när du fyller i NE-bilagan hos Skatteverket så kommer inte resultatet att stämma överens.

Därför rekommenderar vi istället att man flyttar summan från R2 till R6 istället, och skriver 0 i R2. De konton som börjar på nummer 8 är lite extra trixiga för där finns det både intäkter och kostnader. Om du har stämt av att bokföringarna är rätt så lägger du en intäkt i R4 och kostnaderna i R8.