Kan man bokföra kvitton från tidigare år på aktuellt räkenskapsår?

Har du råkat glömma att bokföra kvitton som dyker upp när bokslutet redan är klart och inskickat så går det bra att bokföra detta på första dagen i det aktuella räkenskapsåret.

Hittar du till exempel ett kvitto som du missat att boköra i 2019 kan du bokföra det 2020-01-01. Det är viktigt att ha i åtanke att Skatteverket kan komma att fråga då kvittot bör tillhöra 2019 och du får då motivera varför det ligger på 2020 och inte 2019.