Kan man bokföra kvitton från tidigare år på aktuellt räkenskapsår?

Har man råkat glömma att bokföra kvitton som dyker upp när bokslutet redan är klart och inskickat så kan går det bra att bokföra detta på första dagen i det aktuella räkenskapsåret. Tex har ett kvitto dykt upp man missat att boköra i 2016 kan man boka det 2019-01-01. Det är viktigt att ha i åtanke att skatteverket kan komma att fråga då kvittot bör tillhöra 2016 men då får man helt enkelt motivera varför det ligger på 2019.