Hur fungerar NE-bilagan?

Du som driver enskild firma kan göra ditt bokslut själv i Bokio och få fram NE-bilagan automatiskt. Här stänger du året och får då fram NE-blanketten för räkenskapsåret. Tänk på att denna är ett underlag du använder när du fyller i hos Skatteverket och att du kan behöva lägga till vissa uppgifter. NE-bilagan i Bokio innehåller inte den privata deklarationen.

Tips och trix för att fylla i NE-Bilaga

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på och titta igenom så att du kan vara säker på att det som redovisas till Skatteverket blir korrekt.

  1. För att färdigställa ditt bokslut behöver du ha bokfört och redovisat för alla dina intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret. För detta behövs att leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer hamnar på rätt verksamhetsår. Om du har intäkter eller kostnader du inte bokfört eller vars faktura du ej mottagit vid årets slut kan du justera detta i steg 3 i Bokios bokslut.
  2. Ett bra sätt att kontrollera din bokföring är att stämma av saldot i bokföringen mot saldot på banken. Har du Bokio Företagskonto så kan du göra detta direkt i Bokio. Detta förs in ruta B9 i NE-bilagan. Om detta inte stämmer så har du möjligtvis inte bokfört allt för räkenskapsåret och behöver justera detta innan du gör klart bokslutet.
  3. Tänk på att siffrorna är i Bokio visar ditt bokföringsmässiga resultat för året och att när du deklarerar även fyller i dina skattemässiga justeringar som då bildar ditt skattemässiga resultat, därav finns inte rutorna R12 – R48 i Bokio, men däremot hos Skatteverket.
  4. Skulle du ha ett tillgångskonto som är minus (skuld) eller skuldsida som är minus (tillgång) så kommer Skatteverket inte låta dig fylla i sifforna när du deklarerar då detta blir ett klassificeringsfel och därmed behöver du justera detta i deklarationen.

Exempel: du har -1000 i ruta B9 (Kassa och bank) så måste detta flyttas till ruta B16 som 1000 (Övriga skulder)

I sista steget av bokslutet så får du fram din NE-bilaga:

Visa NE-bilaga

När du öppnar upp NE-bilagan så kan du se vilka bokföringskonton och verifikat som är mappade till respektive ruta. Klicka på informationsikonen på den ruta du vill granska.

Se mappning av ruta i NEbilagan

Här kan du se vilka verifikat i din bokföring som har mappats till rutan i NE-bilagan. Du kan också se vilka bokföringskonton som mappas hit samt den ingående balansen på balanskonton (konton <3000).

Mappning av ruta i NE-bilagan

Läs mer