Hur fungerar NE-Bilagan?

Är ditt företag en enskild firma så får du i bokslutets sista steg fram NE-blanketten som ska skickas in till Skatteverket. De siffror vi genererat fram förs över till Skatteverkets blankett eller webbtjänst. Observera att den blankett som tas fram enbart är en guide.

Tips och trix för att fylla i NE-Bilaga

NE-bilagan genereras automatiskt i Bokio men det finns några saker som kan vara bra att tänka på och titta igenom så att du kan vara säker på att det som redovisas till Skatteverket blir korrekt.

  1. För att färdigställa ditt bokslut [Bokslut i Enskild firma: Steg för steg] behöver du ha bokfört och redovisat för alla dina intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret. För detta behövs att leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer hamnar på rätt verksamhetsår. Om du har intäkter eller kostnader du inte bokfört eller vars faktura du ej mottagit vid årets slut kan du justera detta i steg 3 i Bokios bokslut.
  2. Ett bra sätt att stämma av att ens bokföring stämmer är att dina bankkonton i bokföringen stämmer överens emot dina saldon hos din bank då detta förs in ruta B9 i NE-bilagan. Om detta inte stämmer så har du möjligtvis inte bokfört allt för räkenskapsåret och behöver justera detta innan du gör klart bokslutet.
  3. Tänk på att siffrorna är i Bokio visar ditt bokföringsmässiga resultat för året och att när du deklarerar även fyller i dina skattemässiga justeringar som då bildar ditt skattemässiga resultat, därav finns inte rutorna R12 – R48 i Bokio, men däremot hos Skatteverket.
  4. Skulle du ha ett tillgångskonto som är minus (skuld) eller skuldsida som är minus (tillgång) så kommer skatteverket inte låta dig fylla i sifforna när du deklarerar då detta blir ett klassificeringsfel och därmed behöver du justera detta i deklarationen.

Exempel: du har -1000 i ruta B9 (Kassa och bank) så måste detta flyttas till ruta B16 som 1000 (Övriga skulder)