Gör bokslut i aktiebolag: Steg för steg

I Bokio finns en steg-för-steg-guide för att göra bokslut helt själv. Detta kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen.

Du kan välja mellan att göra bokslutet helt själv eller ta hjälp av våra redovisningskonsulter. För mindre aktiebolag som gör bokslut enligt K2-uppställning så kan man direkt integrera med Årsredovisning Online i bokslutet i Bokio. Vill du ha hjälp av våra experter så erbjuder vi en tjänst för detta. Den inkluderar årsredovisning, deklaration och årsstämmoprotokoll. Det går också bra att göra bokslutet kostnadsfritt, men du får då inte ut någon årsredovisning och deklaration från Bokio.

När du påbörjar ditt bokslut och når Steg 2 kan du nu välja att direkt koppla din bokföring till Årsredovisning Online. Du behöver själv inte exportera några filer från Bokio. För priset 1380 kr (gäller för 1 årsredovisning, se övriga prismodeller här) får du ut årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

För årsredovisning enligt K3-uppställningen så går det inte att välja Årsredovisning Online. Vill du få ut din årsredovisning och deklaration genom Bokio så kan du göra det genom att köpa bokslutshjälp där du får hjälp av en redovisningsexpert. 

 

Steg 1 - Checklista

Bokför alla intäkter och kostnader

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut kan dessa justeras i bokslutets Steg 3 [Periodiseringar vid bokslut]. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer här [Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår].

- Hur vet jag att allt är bokfört? Se till att kontona i bokföringen synkar med saldot på banken. I bokslutet kan du se saldot på respektive konto. I exemplet ovan ska det till exempel finnas 73 007,02 kr på företagskontot. Stämmer detta med bankens saldo på sista dagen i räkenskapsåret så ska det mycket till att bokföringen inte skulle vara rätt.

- Mitt företagskonto i huvudboken stämmer inte överens med banken, vad ska jag göra? Läs vår guide hur du stämmer av bokföringen med banken.

Färdigställ momsrapporter

Det allra sista du gör innan du gör bokslutet och bokför årets resultat är att du sparar Momsrapporten i Bokio för perioden. Är momsrapporterna för perioden ej sparade så är status "Ofullständig". Klicka på momsrapporten för att gå in och stänga perioden.

Skulle det vara så att momsen redan är redovisad och bokförd (antingen manuellt eller genom importerad bokföring) för perioden så låter du den momsperioden vara öppen, dvs ofullständig.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer? Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

När momsrapporterna är sparade ändras status till "Avslutad". Klicka på "Bekräfta och fortsätt" för att gå vidare till nästa steg. Detta kan du göra oavsett om rapporterna är sparade eller ej.

Steg 2 - Bokslutspaket

Välj hur du vill fortsätta med ditt bokslut. Antingen manuellt, via Årsredovisning Online eller om du hellre tar hjälp av våra redovisningskonsulter.

Se aktuell prismodell här. Du kan alltid göra bokslutet manuellt och kostnadsfritt. Du får då ej ut årsredovisning och deklaration från Bokio.

Bokio bokslut

Våra redovisningskonsulter ger dig support genom hela bokslutsprocessen. För att detta ska vara möjligt krävs det att du ge oss viss information kring ditt företag. Checklistan i Steg 1 måste vara klar vilket innebär att samtliga intäkter och kostnader är bokförda för perioden. Detta är något som bara du kan veta om det är gjort eller ej. Även momsrapporterna för perioden måste vara sparade (eller bokförda på annat sätt).

Beroende på när du beställer Bokio bokslut (ju tidigare efter årsslut, desto billigare) så gäller lite olika priser. Se prislista här.

I nästa steg kommer du få fylla i ett frågeformulär. Fyll i detta så grundligt som möjligt. När detta är inskickat så återkommer vi till dig via mail när allt är klart och bokfört. Bifogat finns då deklaration, årsredovisning och årsstämmoprotokoll som vi tagit fram.

Årsredovisning Online

Årsredovisning Online erbjuder årsredovisning för mindre aktiebolag som ska redovisa enligt K2-uppställningen. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt. Det är bara mindre aktiebolag som får använda K2 och för att vara ett mindre aktiebolag måste man under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha uppfyllt minst två av dessa villkor:

  1. Färre än 50 anställda i medeltal
  2. Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
  3. Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Dessutom får aktiebolaget inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats.

Efter att du själv gått igenom Steg 3 så kommer bokföringen för verksamhetsåret att exporteras och överföras till Årsredovisning Online. Årsredovisning Online kommer att guida dig igenom bokslutsprocessen, upprättandet av Årsredovisningen, inkomstdeklarationen och protokoll för årsstämman. Betalning sker först efter du färdigställt samtliga rapporter. 

Manuellt bokslut

Scrollar du längre ned på sidan så hittar du detta kostnadsfria alternativ där det ej tas fram någon årsredovisning och deklaration. Däremot går du igenom alla steg för att till slut kunna bokföra årets skatt och resultat som Bokio räknar ut åt dig. När du stänger året kan du sedan exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring för att ta fram årsredovisning och deklaration på annat sätt.

Steg 3 - Checklista för bokslutet

Avskrivningar

Finns det bokförda tillgångar i verksamheten måste dessa skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr, PBB = 45 500 kr i 2018) så får detta göras direkt. Idag hanteras det manuellt i Bokio. Läs mer om [Bokför inventarier och avskrivningar]. Har du inga tillgångar att skriva av kan du gå vidare till nästa steg. Klicka på "Bekräfta och fortsätt".

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader krävs när en faktura och prestationen kopplat till denna intäkt eller kostnad sker under olika verksamhetsår, oftast kopplat till bokslutet. I detta steg finns ett antal frågor att besvara antingen "Ja" eller "Nej".

Ett exempel på en periodisering kan vara en vara eller tjänst som du levererat men inte skickat fakturan eller en vara eller tjänst som du fått men inte fått någon faktura för. Observera! Du behöver bara periodisera utgifter/inkomster som är på 5000kr och uppåt. Två köp på 4000kr behöver alltså inte periodiseras.

Svarar du "Ja" på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. När du sedan fortsätter till nästa steg så kommer en periodisering avseende detta att bokföras.

Avsättningar

Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda i fråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida utbetalning, förpliktelser som garantier, avsättningar för uppskjutna skatter mm. Detta måste bokföras manuellt i Bokio.

När detta är bokfört kan du klicka på "Bekräfta och fortsätt" för att gå vidare till nästa steg. Har du inga avsättningar att bokföra så är det bara att gå vidare.

Steg 4 - Skatt och resultat

Har du valt att göra bokslutet genom Årsredovisning Online så sker detta steget via dem. Se guide här [Årsredovisning Online].

Gör du bokslutet manuellt så är det nu dags att bokföra årets skatt samt årets resultat. Är det så att detta redan är bokfört manuellt sen tidigare (du har kanske importerat verifikat för detta) så klickar du på "Jag har redan bokfört detta" så kommer du kunna gå vidare till nästa steg utan att bokföra något.

Har du valt tjänsten "Bokio bokslut" så gör vi dessa steg åt dig.

Steg 5 - Färdigställ bokslut

Efter årets skatt och resultat är bokfört (antingen manuellt eller via Årsredovisning Online) når du steg 5. Här stänger du året. På Bolagverkets hemsida kan du läsa om hur och när du senast behöver skicka in ditt bokslut.

Efter avslutat årsbokslut i Bokio ska man i början av nästa räkenskapsår manuellt bokföra om årets resultat ifrån konto 2099 (Årets resultat) till konto 2098 (Vinst eller förlust från föregående år), där all resultat ifrån tidigare års vinster ska ackumuleras. Konto 2099 ska nämligen enbart innehålla det aktuella räkenskapsårets resultat. Läs mer om [Bokföra årets resultat i Aktiebolag (efter bokslut/nytt räkenskapsår)]

 

Behöver du mer hjälp?

Kontakta supporten eller låt vårt team av redovisningsexperter göra ditt bokslut!