Gör bokslut i aktiebolag: Steg för steg

Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för. Du har möjlighet att välja två olika bokslutspaket (görs efter avstämningen i steg 1)

Årsredovisning Online

Gör bokslut och integrera till Årsredovisning Online för att ta fram din årsredovisning och deklaration! Du påbörjar och avslutar hela bokslutsflödet ifrån Bokio men kommer skickas vidare till Årsredovisning Online där du skapar din årsredovisning och deklaration.

  • Beräkning av skatt och resultat
  • Skattemässiga justeringar
  • Inkomstdeklaration 2 (SRU-filer)
  • Årsredovisning enligt redovisningsprinciper för K2
  • Signera digitalt med BankID
  • Skicka årsredovisning direkt till Bolagsverket
  • Nedladdningsbara kopior av bokslut och årsredovisning
  • Digital revisionsberättelse (om företaget har revisor)

Är du inte användare i Bokio?

Skapa enkelt ditt konto, importera årets bokföring och kom igång med ditt bokslut!

Skapa konto

Manuellt bokslut

Manuellt bokslut ingår i båda våra prisplaner och innebär att du färdigställer räkenskapsåret genom att göra bokslutet själv men får däremot inte ut någon årsredovisning eller deklaration från Bokio.

Om du behöver hjälp

Vill du hellre låta en redovisningskonsult göra ditt bokslut eller behöver du lite extra hjälp med att stämma av inför bokslut? Då kan du anlita en redovisningskonsult direkt från Bokio.

 

Så här gör du ditt bokslut

Vi kommer nu gå igenom processen för att göra bokslut för aktiebolag och integrera med Årsredovisning Online. Bokslut hittar du under Bokföring i vänstermenyn. Gå in på det räkenskapsår du vill göra bokslut för.

Gå till översikt för Bokslut

Steg 1 - Avstämning

Bokför alla intäkter och kostnader

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut ska dessa periodiseras i bokslutet. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

- Hur vet jag att allt är bokfört?
Gör en bankavstämning för att kontrollera så att kontot i bokföringen stämmer överens med saldot på banken. Om det inte gör det behöver du gå igenom din bokföring för att leta efter eventuella fel. Det här gäller även skattekontot. Så här gör du en bankavstämning. Det kan också vara lätt att missa att bokföra om föregående års resultat. När du kontrollerat både bank- och skattekonto så går du vidare genom att klicka på Bekräfta och fortsätt.

Stäm av dina bankkonton och skattekontot

Kontrollera momsperioder

I Bokio genereras momsrapporten automatiskt. Innan du avslutar räkenskapsåret så måste samtliga momsperioder för räkenskapsåret vara stängda. Kontrollera att samtliga perioder är stängda (och därmed bokförda) samt att det inte finns några varningar som ignorerats. När en momsperiod stängs och bokförs ska summan på bokföringskontona för in- och utgående moms nollas och bokföras som en momsfordran på konto 1650 eller en momsskuld på 2650. Detta får du hjälp med då du stänger momsperioden. Om du vill kontrollera detta kan du gå in på Huvudboken under Rapporter.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer?
Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio. Skulle du av någon orsak ha bokfört momsredovisningen manuellt så låter du den momsperioden vara öppen. När du kontrollerat samtliga momsperioder och de står med status "Period stängd" kan du klicka på Bekräfta och fortsätt.

Bekräfta att du färdigställt momsrapporter

Steg 2 - Välj bokslutspaket

Nu är det dags att välja bokslutspaket. För att göra bokslut, deklaration och årsredovisning via Årsredovisning Online, välj det paketet. 

Välj bokslutspaket

Bekräfta för att gå vidare.

Steg 3 - Bokslutsbokningar

Tillgångar och avskrivningar

Innan du kopplas och skickas vidare till Årsredovisning Online måste du checka av några saker. Finns det bokförda tillgångar i verksamheten måste dessa skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp så får detta göras direkt. Om du använder Bokios anläggningsregister kan du hantera dina anläggninstillgångar och avskrivningar där. De går även att hantera via bokföringsflödet eller bokföra dem manuellt. Har du inga tillgångar att skriva av kan du gå vidare till nästa steg. Klicka på Bekräfta och fortsätt.

Bekräfta att du har gjort avskrivningar

Periodiseringar

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader krävs när en faktura och prestationen kopplat till denna intäkt eller kostnad sker under olika verksamhetsår, oftast kopplat till bokslutet. I detta steg finns ett antal frågor att besvara antingen "Ja" eller "Nej".

Du behöver periodisera om du har sålt eller köpt en vara/tjänst under räkenskapsåret men som kommer att faktureras i nästkommande räkenskapsår. Detta för att försäljningen eller inköpet som ägt rum ska belasta rätt räkenskapsår i bokföringen.

Bokför du enligt kontantmetoden?
Om du har sålt eller köpt något och skickat eller tagit emot fakturan i nuvarande räkenskapsår men ännu inte fått betalt/har betalat, så måste du bokföra dessa affärshändelser enligt fakturametoden.

Bokför periodiseringar

Exempel på periodisering av kundfordringar
Du har utfört en tjänst åt en kund i nuvarande räkenskapsår till en summa som överstiger 5 000 SEK. Du har däremot inte hunnit fakturera kunden ännu vilket innebär att när fakturan skickas så kommer fakturadatum vara på nästa räkenskapsår. Eftersom tjänsten utfördes i nuvarande räkenskapsår så ska försäljningen bokföras på det här året och periodiseras i samband med bokslut.

Exempel på periodisering av leverantörsskulder
Du betalar som exempel lokalhyra i förskott vilket innebär att fakturan för januari månad faktureras och betalas redan i december. Då kostnaden ska belasta det räkenskapsår där kostnaden uppstår så ska lokalhyran, om den överstiger 5 000 SEK, periodiseras i samband med bokslut.

Vilka undantag finns?
Om beloppet för en händelse understiger 5 000 SEK kan du bortse från periodisera. Två köp på 4 000 SEK behöver alltså inte periodiseras. Har du årligen återkommande kostnader såsom försäkringskostnader som inte fluktuerar mer än 20% behöver du inte periodisera dessa kostnader så länge som en kostnad tas upp i respektive räkenskapsår. Detta kan hända när man en årlig kostnad som inte följer räkenskapsåret och kostnads perioden hamnar i olika räkenskapsår Tex: räkenskapsår jan - dec, kostnad juli - juni. Svarar du "Ja" på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. Du kommer sedan få hjälp med att bokföra periodiseringen när du går vidare till nästa steg.

Avsättningar

Sista delen är att bekräfta att du har bokfört eventuella avsättningar. Klicka på Bekräfta och fortsätt när du är klar och sedan Nästa steg för att gå vidare.

Bekräfta att du har gjort avsättningar

Steg 4 - Årsredovisning Online

Nu är det dags att ansluta till Årsredovisning Online! Du kommer få hjälp med att skapa ett konto alternativt koppla till ett du redan har.

Klicka på Anslut för att fortsätta till Årsredovisning Online

När allt är färdigställt i Årsredovisning Online kommer du skickas tillbaka till Bokio för att bokföra årets skatt och resultat för att sedan kunna avsluta och stänga räkenskapsåret.

Efter avslutat årsbokslut i Bokio så för man över resultatet samt eventuell utdelning då 2099 enbart skall innehållande det aktuella räkenskapsårets resultat. Läs mer om hur du bokför årets resultat i Aktiebolag (efter bokslut/nytt räkenskapsår).