När kan jag göra bokslut?

Efter sista dagen i räkenskapsåret kan du göra bokslut. Har du bokslut den 31 december kommer du alltså kunna göra bokslutet i Bokio from den 1 januari.

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara bokförda och redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Gå noga igenom checklistan i Bokio bokslut för att kontrollera att allt stämmer innan du går vidare till nästa steg.

Läs mer