När kan jag göra bokslut?

Efter sista dagen på räkenskapsåret kan du göra bokslut.