Vanliga frågor om NE-bilagan

Enskilda firmor ska redovisa sitt resultat i en NE-bilaga som ingår i den privata inkomstdeklarationen (INK1). Med hjälp av siffrorna från bokslutet fyller du i deklarationen hos Skatteverket. Bokio guidar er vilka fält som ska fyllas i med värden från balans- och resultatrapporten. NE-bilagan genereras automatiskt när du har avslutat ditt bokslut.

Vilken prisplan krävs för att få ut underlag för NE-bilagan?

NE-bilagan ingår i båda våra prisplaner Premium och Premium Plus.

Vilka företagstyper kan få ut underlag för NE-bilaga i Bokio?

Det är endast enskilda firmor som kan få ut detta underlag i dagsläget.

Vart hittar jag NE-bilagan?

Du hittar NE-bilagan i sista steget av bokslutet. Klicka på den blå knappen nere till höger.

bokslut_ne_bilaga

Kan jag ladda ned NE-bilagan som en fil?

Nej. Du får istället manuellt fylla i värdena hos Skatteverket och använda NE-bilagan i Bokio som underlag då den ej går att ladda ned som fil.

Kan jag skriva ut NE-bilagan i Bokio?

I Bokio får man inte en NE-bilaga i en utskriftsvänlig version utan endast underlag med de värden som ska fyllas i hos Skatteverket. När ni deklarerat hos Skatteverket kan ni spara ned deklarationen och skriva ut den därifrån.

Hur vet jag vart siffrorna i NE-bilagan kommer ifrån?

När du öppnar upp NE-bilagan så kan du se vilka bokföringskonton och verifikat som är mappade till respektive ruta. Klicka på informationsikonen på den ruta du vill granska.

ne_bilaga_info

Vart deklarerar jag NE-bilagan?

Här hittar du Skatteverkets E-tjänst för inkomstdeklaration 1.

Varför är inte rutorna R12-R48 med i Bokios NE-bilaga?

Siffrorna i Bokio visar ditt bokföringsmässiga resultat för året. När du sedan deklarerar fyller du även i dina skattemässiga justeringar som då bildar ditt skattemässiga resultat, därav finns inte rutorna R12 – R48 i Bokio, men däremot hos Skatteverket.

Jag har ett negativt saldo i ruta B9 i NE-bilagan men Skatteverket tillåter inte det, vad ska jag göra?

Skulle du ha ett tillgångskonto som är negativt så klassificeras detta istället som en skuld. Då kommer Skatteverket inte låta dig fylla i den siffran när du deklarerar då detta blir ett klassificeringsfel. Du bör i första hand undersöka varför det finns ett negativt tillgångskonto i bokföringen då det brukar bero på ett bokföringsfel.