Deklaration i handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening

Handelsbolag & kommanditbolag

Ett handelsbolag ska bestå av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag. Delägarna är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder och ska tillsammans redovisa Inkomstdeklaration 4 till Skatteverket. Tillsammans med sin privata deklaration ska varje bolagsman lämna en N3A-bilaga. När deklarationen ska vara inlämnad beror på bolagets räkenskapsår. Läs mer hos Skatteverket.

Handelsbolag som har minst en juridisk person som delägare eller räknas som ett större bolag måste förutom deklarationen även skapa en årsredovisning. Läs mer hos Bolagsverket vad som gäller för handelsbolag respektive kommanditbolag.

I Bokio kan man i dagsläget inte få ut deklaration eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag. Vi har heller ingen möjlighet att erbjuda bokslutshjälp för dessa företagstyper. Däremot kan du göra ditt bokslut manuellt i bokslutsfunktionen och avsluta räkenskapsåret för att sedan exportera bokföringen om du vill ta fram din deklaration på en annan plattform. Balans- och resultatrapport finns alltid tillgängliga och går att använda som underlag för att fylla i deklarationen hos Skatteverket.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en ekonomisk verksamhet som bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer). Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är exempel på ekonomisk förening. Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och varje medlem ska betala en insats.

Ekonomiska förening ska precis som aktiebolag deklarera på Inkomstdeklaration 2. Man ska även upprätta en årsredovisning, antingen enligt K2 eller K3. Läs mer hos Skatteverket om deklaration och Bolagsverket om årsredovisning.

I Bokio kan man i dagsläget inte få ut deklaration för ekonomisk förening. Vi har heller ingen möjlighet att erbjuda bokslutshjälp för denna företagstyp. Däremot kan du göra ditt bokslut manuellt i bokslutsfunktionen och avsluta räkenskapsåret för att sedan exportera bokföringen om du vill ta fram din deklaration på en annan plattform. Balans- och resultatrapport finns alltid tillgängliga och går att använda som underlag för att fylla i deklarationen hos Skatteverket.