Årsredovisning Online

Vem kan använda Årsredovisning Online?

Årsredovisning Online erbjuder årsredovisning för mindre aktiebolag som ska redovisa enligt K2-uppställningen. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt.

Det är bara mindre aktiebolag som får använda K2 och för att vara ett mindre aktiebolag måste man under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha uppfyllt minst två av dessa villkor:

1. Färre än 50 anställda i medeltal
2. Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
3. Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Dessutom får aktiebolaget inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats.  

Integrera med Årsredovisning Online

När du påbörjar ditt bokslut och kommit till Steg 2 kan du nu välja att få ut din årsredovisning och deklaration via Årsredovisning Online. Du behöver själv inte exportera några filer från Bokio. För priset 1380 kr (gäller för 1 årsredovisning, se övriga prismodeller här) får du ut årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

Du skapar ditt konto direkt i Bokio och får en bekräftelse till registrerad e-postadress (kika i skräpkorgen om du inte skulle hitta det). Påbörja därefter årsredovisningen i steg 2 och när du slutgjort Steg 3 kan du göra klart bokslutet och bokföra årets resultat i Bokio. Det är inte förrän du är helt klar som du behöver betala.

Läs mer här om varje steg i bokslut för aktiebolag.

Uppdatera bokslut

Har du integrerat till Årsredovisning Online och sedan gör en ändring i bokföringen behöver detta uppdateras hos Årsredovisning Online. Idag gör man detta genom att exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring. Då får du ut en SIE-fil. Denna ska importeras till Årsredovisning Online.

Om du redan har gjort bokslut

Har du redan avslutat bokslutet och stängt året får du göra som tidigare. Exportera din bokföring under Inställningar → Exportera bokföring och importera till Årsredovisning Online. Därifrån får du direkt ut årsredovisning och deklaration.