Periodiseringar vid bokslut

Vid bokslut behöver periodiseringar göras så att inkomster och utgifter hamnar i perioder som de har intjänats respektive förbrukats.

En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. Får du till exempel en hyresfaktura och betalar denna under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad. Anledningen är helt enkelt för att man ska ge en mer rättvisande bild av när inkomster och utgifter faktiskt påverkat verksamheten. Man skiljer på när pengarna har bytt hand och när inkomsten eller utgiften har inträffat.

I Bokslut krävs periodiseringar när fakturan och resultatet av inkomsten/kostnaden ligger i olika räkenskapsår. Har du varor eller tjänster som levererats/utförts innan bokslutsåret, men ännu inte skickat fakturan innan bokslutsdatumet ska dessa periodiseras. Ett annat exempel är om du mottagit varor eller tjänster under räkenskapsåret, men ännu inte fått någon faktura. Typiska exempel är el- och hyreskostnader.

Det finns emellertid några undantag som innebär att periodisering ej måste ske. Ett exempel är om den faktiska fakturan uppgår till mindre än 5 000 SEK. Två stycken 4 000 SEK är okej (dvs behöver ej periodiseras) såvida man inte har så pass många fakturor som skulle ge en missvisande bild av verksamheten om de inte redovisas. Detta är en bedömning man får ta i hänsyn till.

När det kommer till återkommande fakturor, till exempel försäkrings-fakturor som inte förändras mer än +/- 20% från år till år behöver man inte periodisera. Kan tilläggas vid sådana fall att om en faktura skulle förändras över 20% ett enskilt år är det okej att låta bli att periodisera så länge det nästkommande år återgår inom 20% till kommande räkenskapsår.

 

Observera!

Mottar du en leverantörsfaktura i slutet av räkenskapsåret, alternativt skickar en kundfaktura, vilka inte blir betalda innan bokslut och som överstiger 5 000 SEK så måste detta bokföras enligt fakturametoden. Detta är alltså något du måste tänka på om du bokför med kontantmetoden. Läs mer här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.