Periodiseringar vid bokslut

Vid bokslut behöver periodiseringar göras så att inkomster och utgifter hamnar i perioder som de har intjänats respektive förbrukats.

Periodiseringar görs för att ge en mer rättvisande bild av när inkomster och utgifter faktiskt påverkat verksamheten

Observera!
Det är lätt att blanda ihop periodisering av detta slag med bokföring enligt fakturametoden i samband med bokslut. Du som bokför enligt kontantmetoden måste nämligen se till att bokföra inköp och försäljning av varor/tjänster där fakturan skickas/mottages i år ett men betalas i år två enligt fakturametoden. Detta är alltså inte något som ska periodiseras i själva bokslutet så som den här guiden beskriver. Läs guiden om hur du bokför fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

När ska jag periodisera mina kostnader och intäkter?

En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. har du exempelvis en hyresfaktura som betalas under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad och inte december. Anledningen är helt enkelt för att man ska ge en mer rättvisande bild av när inkomster och utgifter faktiskt påverkat verksamheten. Man skiljer på när pengarna har bytt hand och när inkomsten eller utgiften har inträffat.

I Bokslut krävs periodiseringar när fakturan och resultatet av inkomsten/kostnaden ligger i olika räkenskapsår. Har du varor eller tjänster som levererats/utförts innan bokslutsåret, men ännu inte skickat fakturan innan bokslutsdatumet så ska dessa periodiseras. Ett annat exempel är om du mottagit varor eller tjänster under räkenskapsåret, men ännu inte fått någon faktura. Typiska exempel är el- och hyreskostnader.

Periodisera i Bokio bokslut

Gör du ditt bokslut i Bokio kommer du i steg 3 kunna hantera periodiseringar av följande slag:

  • Intäkter
  • Inköp av kostnad sålda varor
  • Övriga kostnader
  • Löner
  • Räntekostnader

Gå igenom varje rad noga och svara "Ja" eller "Nej" på respektive fråga. Svarar du "Ja" får du möjlighet att fylla i en summa som sedan automatiskt kommer att bokföras som en periodisering på rätt bokföringskonto när du går vidare till nästa steg.

Periodisera intäkter och kostnader i bokslutet

Undantag vid periodisering

Det finns emellertid några undantag som innebär att periodisering ej måste ske. Ett exempel är om den faktiska fakturan uppgår till mindre än 5 000 SEK. Två stycken 4 000 SEK är okej (dvs behöver ej periodiseras) såvida man inte har så pass många fakturor som skulle ge en missvisande bild av verksamheten om de inte redovisas. Detta är en bedömning man får ta i hänsyn till.

När det kommer till återkommande fakturor, till exempel försäkrings-fakturor som inte förändras mer än +/- 20% från år till år behöver man inte periodisera. Kan tilläggas vid sådana fall att om en faktura skulle förändras över 20% ett enskilt år är det okej att låta bli att periodisera så länge det nästkommande år återgår inom 20% till kommande räkenskapsår.