Stäng bokslut och räkenskapsår utan att bokföra

Har du importerat bokföring eller av någon anledning inte gjort bokslut med hjälp av bokslutsfunktionen i Bokio så kan det vara bra att avsluta det året så att det inte ligger öppet. Detta kan man dels göra vid import av SIE-fil (.se). Genom att välja att ett räkenskapsår är avslutat så kommer momsrapport och bokslut inte upp för denna period.

Om bokslut och räkenskapsår är upplåst kan du själv stänga det genom att klicka dig igenom bokslutsfunktionen utan att bokföra något. Följ stegen nedan. 

Steg 1: Avstämning

Klicka på "Bekräfta och fortsätt". Har du importerat bokföring för ett räkenskapsår är momsrapporterna förmodligen redan bokförda och då ska man inte stänga dessa i Bokio. Du låter de alltså vara och klickar på att gå vidare ändå.

Steg 2: Välj bokslutspaket

Välj manuellt bokslut.

Steg 3: Bokslutsbokningar

Klicka på "Bekräfta och fortsätt". I steget med periodiseringar (förutbetalda intäkter och upplupna kostnader) klickar du i "Nej" på allt så kommer inget att bokföras. Därefter går du vidare till nästa steg.

Steg 4: Skatt och resultat

I enskild firma bokförs inte skatt men har du aktiebolag så kommer först årets skatt och sedan resultat. För att inte bokföra något i detta steg, välj "Jag har redan bokfört detta".

Steg 5: Färdigställ bokslut

När du når sista steget så kan du avsluta bokslutet (utan att något har blivit bokfört) samt låsa räkenskapsåret.