Rutorna R1 och R2 i NE-blanketten

Har du en enskild firma och gör bokslut i Bokio så kommer du automatiskt få fram NE-blanketten (Inkomstdeklaration 1) i det sista steget om du har årsabonnemang. Här fyller systemet i automatiskt utifrån den bokföring som är gjord. Tänk på att det du får ut ifrån Bokio inte innehåller din privata deklaration.

Det brukar dyka upp frågetecken kring ruta R1 och R2 om vad som ska redovisas i vilken ruta. I ruta R1 redovisas intäkter i momspliktig verksamhet och i R2 intäkter i momsfri verksamhet. Är det så att man har en blandad verksamhet delas det upp i respektive ruta. Huvudregeln är att hur det redovisas i momsdeklarationen avgör om försäljningen ska redovisas i R1 eller R2 på NE-blanketten.

Det är inte endast den utgående momsen som avgör om en försäljning ska redovisas i momsdeklarationen eller ej. Det som är avgörande är om du har rätt till avdrag eller återbetalning för ingående moms i verksamheten. I R1 redovisas därför inte bara intäkter från försäljning av momspliktiga varor och tjänster. Här redovisas bl.a. även

  • Momspliktiga uttag
  • Försäljningsintäkt från vinstmarginalbeskattade varor och resetjänster
  • Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet
  • Försäljning av varor till utlandet (inom och utom EU)
  • Intäkter inom byggsektorn där köparen ska redovisa och betala momsen
  • Andra intäkter som har samband med den momspliktiga verksamheten (dvs att man inte är momsbefriad verksamhet) och där utgående moms inte redovisas. Till exempel bidrag.

Läs mer hos Skatteverket.

Läs mer