Rutorna R1 och R2 i NE-blanketten

Har du enskild firma och gör bokslut i Bokio så får du automatiskt fram NE-blanketten (Inkomstdeklaration 1) i det sista steget. Här fyller systemet i automatiskt utifrån den bokföring som är gjord. Tänk på att det du får ut ifrån Bokio inte innehåller din privata deklaration.

Det brukar dyka upp frågetecken kring ruta R1 och R2 om vad som ska redovisas i vilken ruta. I ruta R1 redovisas intäkter från momspliktig verksamhet och i R2 intäkter i momsfri verksamhet. Har man blandad verksamhet så delas det upp i respektive ruta. Huvudregeln är att hur det redovisas i momsdeklarationen avgör om försäljningen ska redovisas i R1 eller R2 på NE-blanketten.

Det är inte enbart den utgående momsen som avgör om en försäljning ska redovisas i momsdeklarationen eller ej. Avgörande är om du har rätt till avdrag eller återbetalning för ingående moms i verksamheten. I R1 redovisas därför inte bara intäkter från försäljning av momspliktiga varor och tjänster. Här redovisas vidare bl.a. även

  • Momspliktiga uttag
  • Försäljningsintäkt från vinstmarginalbeskattade varor och resetjänster
  • Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet
  • Försäljning av varor till utlandet (inom och utom EU)
  • Intäkter inom byggsektorn där köparen ska redovisa och betala momsen
  • Andra intäkter som har samband med den momspliktiga verksamheten (dvs att man inte är momsbefriad verksamhet) och där utgående moms inte redovisas. Till exempel bidrag.

Läs mer hos Skatteverket.

Läs mer