Kan jag få ut SRU-filer från Bokio?

Har du aktiebolag och vill få ut SRU-filer från Bokio har du vid bokslut möjlighet att välja att göra digital årsredovisning via Bokio. Digital årsredovisning innebär att du gör bokslutet själv i Bokio och för en engångskonstad får du fram din årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

Om du använder en annan tjänst för att ta fram SRU-filer så kan du exportera bokföringen som SIE-fil under Inställningar → Exportera bokföring.