Moms & Skatt


Hur fungerar moms i Bokio?

Moms när man bokför

När man bokför i Bokios moderna bokföring så anger man alltid summan som man faktiskt har betalt. Summan ska alltså vara inkl. moms om kostnaden innehåller moms och för inköp från utlandet som inte innehåller någon moms är det beloppet som man betalat. Det som är viktigt är då att man väljer rätt för vad kostnaden gäller samt om det är från sverige, från EU eller utanför EU. 

Bokio räknar sedan själv ut momsen. Om summan är 100 kr för Inköp av förbrukningsinventarier fylls i kommer ingående momsen bli 20 kr eftersom moms på förbrukningsinventarier är 25%. 100 - 100/1,25 = 20 kr.

Bokför moms i Bokio

När man klickat Bokför så visas en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att se ut. Detta innehåller då den beräknade momsen. Alla dessa värden kan ändras i förhandsgranskningen om man vill.

Förhandsgranskning av moms i Bokio

Vill man själv bokföra momsen så kan man alltid använda sig av den manuella bokföringen där man själv kan bokföra hur man vill.

Momsbefriad verksamhet

Just nu är systemet optimerat för företag som redovisar moms. Har du exempelvis en ideell förening kan du fortfarande använda det genom att bokföra manuellt och flytta över momsen från momskontot till kostnadskontot. Som företagstyp kan du kan välja Ekonomisk förening så länge. Läs mer här om [Momsbefriad verksamhet] i Bokio.

 


Hur fungerar moms?

Om vi bortser från de bolag som har momsfri verksamhet så ska alla bolag redovisa och betala moms till Skatteverket. Att betala moms kan i detta fallet även innebära att du får tillbaka pengar från Skatteverket.

Vad är ingående moms?

Ingående moms är skatten på de varor och tjänster som du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare.

Konto som används mest i Bokio:
2640 - Ingående moms

Vad är utgående moms?

Utgående moms är en skatt som beräknas utifrån till försäljningsbeloppet av varor och tjänster. Momsen betalas sedan in till Skatteverket när försäljaren har fått betalt av köparen. Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms finns specificerad på de fakturor som företaget skickar till kunderna.

Konton som används mest i Bokio:
2610 - Utgående moms, 25%
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
2620 - Utgående moms, 12%
2621 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%
2630 - Utgående moms 6%
2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%

 

Moms på inköp från utlandet

När man gör inköp från utlandet så gäller lite speciella regler med bland annat omvänd skattskyldighet. Läs mer om det här [Inköp av varor och tjänster från utlandet].

 

Att deklarera moms

Det fungerar så att ett företag med jämna mellanrum ska deklarera sin moms. Detta kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Momsdeklarationen innehåller bland annat information om hur mycket moms du har betalat till leverantörer när du har köpt saker plus hur mycket moms dina kunder har betalat till dig. Slår vi ihop dessa två summor får vi hur mycket du ska betala till eller få tillbaka av Skatteverket.


Formeln för detta är:
Moms att betala = Moms dina kunder betalat till dig - Moms du betalat till leverantörer

Momsen är alltså ingen kostnad eller intäkt för bolaget eftersom de pengarna ändå antingen betalas in till eller betalas tillbaka av Skatteverket. 

I din Balansrapport kommer du se att momsen dyker upp under kortfristiga skulder eftersom detta ska betalas i samband med nästa momsdeklaration. När momsen är deklarerad kommer du antingen ha en momsskuld (bokförs på konto 2650) eller en momsfordran (bokförs på konto 1650). Använder du momsrapporten i Bokio så hanteras det automatiskt åt dig. Läs mer här om hur momsrapporten fungerar.


Hur väljer jag momsperiod?

Momsperioden är beroende av omsättningen i din verksamhet och avser hur ofta du måste stämma av din moms. Om du omsätter upp till 1 miljon kan du välja Årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. För minimal administration föreslår vi redovisning årsvis men tänk då på att ha pengar i kassan för att kunna betala årets moms när det är tid för avstämning. Logga in på Verksamt.se för att se vilken period du ska använda.

Med omsättning upp till 40 miljoner kan moms stämmas av kvartalsvis eller månadsvis. Med omsättning över 40 miljoner kan moms endast stämmas av månadsvis.

Du ställer in momsperioden på respektive räkenskapsår som ligger under Inställningar → Räkenskapsår.


Byte av redovisningsperiod

Byte av redovisningsperiod för moms ska enligt Skatteverket ske enligt följande:

Kvartalsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Månadsmoms  kvartalsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Månadsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Helårsmoms  kvartalsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Kvartalsmoms  månadsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Helårsmoms  månadsmoms  = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång  

I princip är det samma regel som gäller för brutna räkenskapsår. Skatteverket godtar dock bara fyra bokslut 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12.

Brutet räkenskapsår

Kvartalen är alltid jan-mar, apr-jun, jul-sep och okt-dec. Vid övergång till ny redovisningsperiod kan det kanske uppkomma att ett kvartal bara har en eller två månader. Detta gäller även om det första räkenskapsåret börjar mitt i en momsperiod.

Till exempel om företaget startades 2017-05-01 och man ska redovisa moms per kvartal så kommer första perioden vara 2017-05-01 till 2017-06-30 för att sedan efterföljande period fortsätter enligt kalenderårets kvartal (2017-07-01 till 2017-09-30). I exemplet kommer räkenskapsårets sista momsperiod (2018-04-01 till 2018-06-30) alltså gå över två räkenskapsår.

 

Läs om hur Momsrapporten i Bokio fungerar.


Hur fungerar Bokio Momsrapport?

Momsrapporten i Bokio genereras utifrån det du bokför och vid periodens slut är det dags att spara och skicka in rapporten. Du hittar den i vänstermenyn under "Rapporter".

Välj momsperiod

I Bokio ställer du in om du vill redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Du väljer detta för respektive räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår.

 

Steg 1: Avsluta och kontrollera din bokföring

Momsrapporten består utav 4 steg. I det första gäller det att du har gått igenom din bokföring och sett över så att allt som ska vara bokfört under perioden är det samt att kontrollera rapporten för att få en ytterligare bekräftelse på att allt har bokförts rätt.

 • Alla utgifter och inkomster för perioden är bokförda - Detta kan bara du som har fullständig insyn i verksamheten veta.
 • Eventuella periodiseringar är gjorda - Momsen måste hamna på rätt räkenskapsår, då försäljningen eller inköpet ägt rum. Detta är extra viktigt för dig som använder kontantmetoden. Läs här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår. OBS! Detta gäller för sista momsperioden i ett räkenskapsår.
 • Saldot på dina tillgångskonton stämmer överens mellan bokföringen och verkligheten. Detta gäller t.ex bankkontot - Se till att synka bokföringen med saldot på banken.
 • Kör momskontrollen för att få en extra koll att allt är bokfört korrekt.

 

Momskontrollen

Gör en momskontroll genom att klicka på "Kontrollera rapport".

Läs mer här om [Kontrollera momsrapport].

 

Steg 2: Stäng perioden och spara rapport

I steg 2 hittar du samma blankett som du fyller i och skickar till Skatteverket. Denna ska ses över och sedan stängas. I dagsläget kan du skriva ut momsrapporten genom webbläsaren och där ladda ner den som PDF. Siffrorna får du sedan manuellt för över till den blankett du skickar till Skatteverket. I de fall man har bokfört på konton som inte är mappade till A05 så kan man manuellt justera denna ruta. Detta gäller dock enbart för A05. Resterande genereras automatiskt bara utifrån det du har bokfört.

Observera!

När du klickar på "Stäng perioden" så innebär det att ett verifikat för momsrapporten kommer att bokföras. Se därför till att du verkligen är helt klar innan du klickar på denna knapp.

Steg 3: Skicka in till Skatteverket

Momsrapporten måste manuellt måste rapporteras in till Skatteverket. Än så länge finns det ingen direkt integrering från Bokio. På den här sidan kan du skicka in moms- och arbetsgivardeklaration.

Vill du skriva ut eller exportera momsrapporten så kan du göra detta efter att du har fyllt i den hos Skatteverket. Då får du rapporten i bäst format.

Steg 4: Betala och bokför momsen

Sist men inte minst så måste du se till att bokföra in- eller utbetalning av moms. I Bokio redovisas momsskulden på konto 2650 och momsfordran på konto 1650. Detta bokförs alltid på den dag då den faktiska betalningen sker, vilket brukar ske i nästa räkenskapsår.

 

Observera!

Låser du upp momsrapporten så kommer det tidigare verifiatet som genererats att annulleras. Endast om verifikatet är senast bokförda verifikat och inom 30 dagar gjort av dig så kommer det raderas helt.

Byte av redovisningsperiod

Byte av redovisningsperiod för moms ska enligt Skatteverket ske enligt följande:

Kvartalsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Månadsmoms  kvartalsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Månadsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Helårsmoms  kvartalsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Kvartalsmoms  månadsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Helårsmoms  månadsmoms  = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång  

I princip är det samma regel som gäller för brutna räkenskapsår. Skatteverket godtar dock bara fyra bokslut 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12.

 

Brutet räkenskapsår

Kvartalen är alltid jan-mar, apr-jun, jul-sep och okt-dec. Vid övergång till ny redovisningsperiod kan det kanske uppkomma att ett kvartal bara har en eller två månader. Detta gäller även om det första räkenskapsåret börjar mitt i en momsperiod. Till exempel om företaget startades 2017-05-01 och man ska redovisa moms per kvartal så kommer första perioden vara 2017-05-01 till 2017-06-30 för att sedan efterföljande period fortsätter enligt kalenderårets kvartal (2017-07-01 till 2017-09-30). I exemplet kommer räkenskapsårets sista momsperiod (2018-04-01 till 2018-06-30) alltså gå över två räkenskapsår.

 

Betala eller få tillbaka moms

Om du har moms att betala in till Skatteverket använder du sökord “Inbetalning moms” i Bokios moderna bokföring och konto 2650 kommer då debiteras. Får du däremot tillbaka moms så ligger det istället som “Utbetalning moms” när du bokför det som en intäkt och 1650 krediteras.


Kontrollera momsrapport

Gör en momskontroll genom att klicka på "Kontrollera rapport" i Momsrapportens Steg 1.

Momskontrollen hjälper dig att hitta eventuella fel i bokföringen. Överst på sidan kan man även nå funktionen att mappa konton.

De verifikat som nu visas är de som antingen har ett möjligt fel, är auto-mappade eller så kunde verifikatet inte mappas alls.

Möjligt fel
Detta kan bero på att momskontot inte matchade försäljnings/kostnadskontot. Det kan också vara för fel summa har registrerats. Dubbelkolla bokföringen, om allt ser bra ut kan du ignorera denna varning.

Auto-mappad
Detta verifikat innehåller ett försäljningskonto som kan användas för både försäljning med och utan moms. Vi mappar automatiskt detta till A05 (försäljning med moms) eller E42 (försäljning utan moms) baserat på vilka momskonton som användes. Kontrollera att mappningen är korrekt. 

Kunde inte mappas
Detta verifikat innehåller ett försäljningskonto som kan användas för både försäljning med och utan moms. Vi kunde i detta fall inte automatiskt mappa detta till A05 eller E42. Du kan antingen ändra bokföringen eller så du kan manuellt lägga till detta belopp i A05 eller E42 när du lämnar in momsrapporten till Skatteverket.

 

Vill du så kan du klicka bort att dölja verifikat som ej har någon varning. Du kan också klicka bort att annullerade verifikat ska döljas.

 

När du har gjort momskontrollen och justerat eventuella fel kan du i momsrapporten (dvs ej i momskontrollen) klicka i rutan "Det ser bra ut, jag vill spara rapporten" i Steg 1 för att sedan gå vidare och stänga rapporten i Steg 2. Fortsätt och läs guiden om hur momsrapporten fungerar.


Mappa egna konton till Bokios kontoplan

De som tidigare använt ett annat bokföringsprogram kan importera bokföring till Bokio. Då läggs de konton som inte finns med i den kontoplan (Bas 15) som Bokio använder sig av till på företaget. Dessa konton måste i vissa lägen mappas mot Bokios kontoplan, tex för att göra momsrapport. Detta behövs bara göras en gång.

Mappa konton

För att mappa konton går du in på "Momsrapport". Efter att du har valt momsperiod kan du gå in på en period för att där direkt få upp om det är något konto som behöver mappas.

Mappa konton till Bokios kontoplan Bas 15

I detta exempel saknas kontona 1699 och 3010 i Bokios kontoplan. Dessa behöver mappas till ett motsvarande konto.

 • Sök efter ett motsvarande konto som inte är samma konto i fälten under kopplad till.
 • Det bör vara inom samma kontoklass. 3010 bör alltså mappas till något konto 3xxx

Skulle du behöva göra någon ändring av mappade konton så når du funktionen igen under Steg 1 i momsrapporten. Klicka på "Kontrollera rapport".


Skicka in momsrapport till Skatteverkets momsdeklaration

Bokio hjälper företagare att deklarera sin moms i Skatteverkets momsdeklaration. Det finns stöd för företag som rapporterar moms per år, kvartal och månad.

Skicka in momsrapporten till Skatteverket

 1. Gå till Momsrapport i vänstermenyn.
 2. Följ guiden och gör eventuella justeringar.
 3. Spara rapport
 4. Flytta över innehållet i rutorna till Skatteverkets blankett för momsdeklaration

Sökord: momsrapport, momsdeklaration, deklarera moms


Hur bokför jag in- och utbetalning av moms?

Moms kan redovisas per år, kvartal eller månad. När en period är avslutad och momsen är redovisad har du antingen fått en momsskuld eller en momsfordran. En momsskuld innebär att utgående moms (moms på försäljning) varit större än ingående moms (moms på inköp). Bolaget har en skuld till Skatteverket. En momsfordran däremot innebär större ingående moms än utgående moms. Bolaget har en fordran hos Skatteverket och kommer få denna summa utbetald.

Kom ihåg att in- och utbetalning av moms alltid ska bokföras på den faktiska dagen det betalas in eller ut från Skatteverket.

Momsskuld

Om du har moms att betala in till Skatteverket använder du sökord "Moms inbetalning" i Bokios moderna bokföring. Konto 2650 (Momsskuld) kommer då debiteras och valt betalkonto (till exempel 1930 - Företagskonto) kommer att krediteras.

Det som egentligen sker när man betalar in momsen är att pengarna först hamnar på Skattekontot (1630 för aktiebolag och 2012 för enskild firma) för att sedan dras därifrån på den dag momsen ska vara betald. Detta steg hoppar vi över i och med bokföringsmallen "Moms inbetalning".

Om hela eller delar av summan som ska betalas in redan ligger på Skattekontot (dvs att inga pengar eller bara en del av summan dras från ditt företagskonto) så väljer du konto 1630 som betalkonto vid bokningen. Under Inställningar → Betalkonton lägger du till detta som betalkonto.

Momsfordran

Får du däremot tillbaka moms så ligger det istället som "Utbetalning moms" när du bokför det som en intäkt. Konto 1650 (Momsfordran) krediteras och valt betalkonto kommer att debiteras.

Samma sak gäller här som vid en momsskuld. Summan utbetalas först till ditt Skattekonto och därefter tar du själv ut pengarna. Väljer du att inte ta ut något från Skattekontot väljer du 1630 (för aktiebolag) som betalkonto.

Observera!

Har du Enskild firma och erhåller moms från Skatteverket kommer detta utbetalas till ditt privatkonto. Utbetalningen bokförs då ej enligt ovan utan det är bara om du sedan för in pengarna i bolaget. Detta bokförs med mallen "Egen insättning". Då krediteras 2018 och valt betalkonto debiteras.

 

Läs den här guiden om hur du bokför in- och utbetalning av skatt.


Kan man importera momsrapport från tidigare bokföringsprogram?

Det går ej att importera momsrapporter till Bokio. Är redovisningen av moms redan bokförd för tidigare perioder så bör dessa perioder ignoreras i Bokio, annars blir både beräkning och bokföring felaktig. Vill du kunna göra om tidigare momsrapporter så får du i så fall annullera verifikatet som finns med i din importerade bokföring. Då kan Bokio räkna detta bättre.

Momsrapporten i Bokio har i sig inte något större egenvärde om du redan lämnat den hos Skatteverket och du kan därför lämna den öppen för den period som du redan gjort i ditt gamla system. Den ligger då kvar där tills du har gjort bokslutet.

 

Lär mer här om hur Momsrapporten i Bokio fungerar.


Momsbefriad verksamhet

Just nu är systemet optimerat för företag som redovisar moms. Har du exempelvis en ideell förening eller någon annan momsbefriad verksamhet kan du fortfarande använda programmet genom att bokföra manuellt och flytta över momsen från momskontot till kostnadskontot. Än så länge finns inte valet att välja momsbefriade verksamheter som företagstyp i bokio men det går bra att välja någon av de andra så länge, tex Ekonomisk förening. Undantag sen 2017 är att man även som enskild näringsidkare kan vara momsbefriad, detta om beskattningslaget inte överstiger 30 000 under ett räkenskapsår.

Något annat man kan få tänka på är att det i Bokios fakturor står redovisat "Godkänd för f-skatt". Detta går inte att ta bort. Om du gärna vill använda fakturafunktionen ändå går det tex att lösa genom att exportera fakturan som PDF för att sedan redigera bort raden i lämpligt program på datorn.

Läs här om hur du bokför utan moms.

Har du mer frågor om momsfri verksamhet får du gärna höra av dig till support@bokio.se.


Momsrapporten fungerar inte?

Det finns några möjliga anledningar till varför momsrapporten inte fungerar, redovisar fel eller kanske inte går att öppna. Om du inte kommer fram till någon lösning själv får du gärna hör av dig till oss på support@bokio.se. Checka först av följande punkter:

 • Titta så att datumen för räkenskapsåren stämmer. Råkar ett ligga över ett annat eller att det till och med är dubbletter så kommer detta leda till att momsrapporten kraschar. Du kan dock enkelt gå in på Inställningar → Räkenskapsår och justera datumen.
 • Är alla konton mappade?
 • Är räkenskapsåret längre än 18 månader? Ett räkenskapsår får som längst vara 18 månader, skulle det vara inställt på längre i Bokio så kommer momsrapporten inte fungera. 
 • Finns det redan en momsrapport bokförd? Eftersom momsrapporten i Bokio beräknas utifrån vad som är bokfört och det i så fall redan är bokfört en gång kommer rapporten i Bokio genereras fel. Har du alltså redan en momsrapport bokförd för perioden behöver du inte göra något på den i Bokio. Det går inte att importera momsrapport till Bokio.

Bokför utan moms

Har du kanske momsbefriad verksamhet och ska bokföra utan moms så måste du justera det manuellt i Bokio då vi i dagsläget är optimerade för företag som redovisar moms.

Välj en bokföringsmall som passar och skriv in totalsumman på fakturan eller kvittot (inkl moms om den står redovisad). 

Se till att datum och betalkonto stämmer och klicka sedan på "Bokför". Nu kommer du till en förhandsgranskning av verifikatet som kommer att bokföras. Som du ser så är ingående moms redovisat. För att få bort den måste vi manuellt gå in och justera raderna. Klicka på redigera-ikonen som ligger precis ovanför verifikatet.

Nu ska du radera hela raden med moms. Radera kontonumret 2640 samt summan 200 så att raden står tom.

Summan moms måste nu flyttas till kontot för kostnaden, i det här fallet 4010 - Inköp material och varor. Debet och Kredit måste alltid vara lika stora.

Klicka på "Klar" och bokför sedan verifikatet.

Alternativt kan du välja att bokföra hela verifikatet manuellt i Bokio.

Sökord: Momsfri, momsfritt


Kan jag bestämma egen skattesats?

Du kan själv sätta en egen skattesats för anställda genom att gå in på den anställde och under skattetabell välja egen skattesats.


Skatt i Enskild firma

Det är många som blir förvånade över att skatterna Bokio visar blir mycket lägre än vad de trott. Detta är generellt för att man underskattar hur stora avdragen faktiskt är (se mer nedan).

Övrig inkomst och skatt

Ett steg som kan vara lätt att missa är om man har inkomst från övrig tjänst, i så fall behöver du ställa in det så vi kan räkna med det. För att nå inställningarna för detta går du in på Översikt, klickar upp "Årets skatt" och sedan "Övrig inkomst och skatt".

Fyll i eventuell Lokalskatt och Inkomst från övrig tjänst.

Hur mycket skatt ska jag betala?

Anledningen till att skatterna blir lägre för de flesta som frågar är för att det finns ganska många skatteavdrag som påverkar mycket när man inte har så högt resultat. Se bild för ett exempel på 80 000 kr i vinst (< 30% skatt).

Enklaste sättet att se hur det hänger ihop är att köra planeringsfunktionen Planera lön och skatt i Enskild firma. Klicka på "Planera din lön".

Här kan du välja vad det är du vill beräkna. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och klicka på "Uppdatera". 

Först får vi fram preliminära skatter som en andel av vinsten. Vi ser att vi här har 62 814 kr kvar efter skatt, sociala avgifter på 12 882 kr och 4 304 kr i inkomstskatt.

Nedanför redovisas ytterligare en beräkning.

Vill man få en ännu mer detaljerad beskrivning kan man göra beräkningen av skatt hos SkatteverketDet som kan vara lite knepigt är att man i ruta 100 ska fylla i vinsten efter schablonavdrag. Här kan du ta hjälp av Bokios beräkning (se bilden ovan).

Just nu görs nya kontroller av våra beräkningar för 2017. När vi publicerade verktyget för beräkning av skatt hade Skatteverket inte publicerat tjänsten för 2017 så vi byggde testerna mot 2016 års uppgifter. Det kan skilja någon hundralapp ibland.

Vad ska jag ha i timlön?

I planeraren finns också ett läge för att "planera timlön" som ger en ganska bra bild över hur mycket skatten ökar ju mer du jobbar. Detta redovisas under "Ackumulerad lön och skatt".


Skatter och avgifter

A-skatt (anställningskatt): Anställningsskatten innebär att arbetsgivaren drar av skatt på lönen för att betala sociala avgifter. Den som har enskild firma och en anställning ska betala FA-skatt, som betyder att arbetsgivaren drar av skatt och arbetsgivaravgifter från lönen och företagare betalar skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter. I Bokio kan du beräkna hur mycket skatt du ska betala

F-skatt (företagareskatt): egenföretagarna själva betalar in skatter och egenavgifter på inkomster i näringsverksamheten. Juridska personer som Aktiebolag och ekonomiska föreningar har vanligtvis F-skatt. Debiterad preliminärskatt (f-skatt) betalas in varje månad med samma belopp och är oftast baserad på tidigare års skatt. Syftet med månatliga betalningar är för att underlätta betalning av årets skatt vid betalningstillfället. I Bokio kan du läsa på hur bokför jag inbetalning av f-skatt?

Arbetsgivaravgift: Arbetsgivaren betalar utöver lönen till den anställde, även ut arbetsgivaravgifter som baseras på den anställdes bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner. I Bokio kan du läsa på hur du bokför lön för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Egenavgifter: Egenavgifter är ett samlingsnamn för sociala avgifter som ska betalas in av företagen själv. Egenavgifter beräknas på företagarens nettointäkt. Läs mer om Skatt i enskild firma.

Särskild löneskatt på pensioner(SLP): uppgår till 24,26% av den totala kostnaden avseende pensionsförsäkringspremier. Denna betalas i samband med den slutliga skatten.

Mervärdesskatt (moms): moms betalas på majoriteten av varor och tjänster. Den som bedriver verksamhet ska redovisa moms till staten genom Skatteverket. Det finns två typer av moms, ingående och utgående moms. Läs mer om hur moms fungerar i bokio.


Bokföra skattekonto

Enskild firma

På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattelagstiftningen. För dig som är enskild näringsidkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

 • Preliminärskatt för anställda
 • Arbetsgivaravgifter för anställda
 • Särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader
 • Moms
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för näringsfastigheter.

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egenavgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Bokförs inte i enskild firma

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen "Preliminärskatt Enskild firma" (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Inbetalning 1000 kr till skattekontot ifrån företagskonto ser ut som följande:
2012 Debet 1000
1930 Kredit 1000

F-Skatten

I den beräknade F-skatten ingår företagarens inkomstskatt och egenavgifter tillsammans med särskild löneskatt på anställdas pensioner och fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastigheter. Företagarens inkomstskatt och egenavgifter samt särskild löneskatt på det egna pensionssparandet är privata utgifter och ska inte bokföras som kostnad i företaget. 
Företagets skatter (fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastighet mm) som omfattas av F-skatten beräknas och kostnadsförs i slutet av året på respektive kostnadskonto. Som motkonto använder du konto [2012], Avräkning skatter och avgifter. F-skatteinbetalningarna bokförs löpande direkt mot konto [2012]. Använd bokföringsmallen "Preliminärskatt Enskild firma".

Aktiebolag

I aktiebolag ska det i räkenskaperna framgå vilka transaktioner som påverkar skattekontot. Därför ska bokföringen innehålla ett konto som överensstämmer med skattekontot hos Skatteverket. Vilket betyder att du i bokföringen på konto 1630 skall ha samma belopp som du har hos skatteverket, om detta inte stämmer så har du inte bokfört alla händelser som påverkar skattekontot.

I företaget behöver man i regel skilja mellan de olika skatte- och avgiftsbeloppen. Det görs enklast genom att bokföra på olika konton. Företaget ska därför ha separata skuld- eller avräkningskonton för arbetsgivaravgifter, personalens källskatter, punktskatter och moms. När sedan skattedeklarationen lämnas omförs beloppen till konto [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), som du lägger upp i bokföringen. Betalningen bokförs sedan direkt mot detta konto. Det går bra att använda bokföringsmallen "Preliminärskatt Aktiebolag", du kan dock välja att justera titeln.

Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter (skattekonto).

I bokslutet tar du upp skatter och avgifter på respektive skuldkonto, så att t ex moms och arbetsgivaravgifter ligger kvar över bokslutet på sina respektive konton i balansräkningen. Inkomstskatten för året beräknas och bokförs som en skatteskuld, vilken på kontot för skatteskulder möts av betalda F-skatter.

F-skatt ska du se som en löpande skattefordran. F-skatten omfattar nämligen utöver inkomstskatten även andra skatter som fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Därför är det svårt att säga hur mycket av F-skatten som är det ena eller andra. 
 Inbetalning på skattekontot i aktiebolag Debet 1630 Kredit 1930 Betalning av F-skatt i aktiebolag. Använd bokföringsmallen "Preliminärskatt Aktiebolag".


Intäktsränta och kostnadsränta på skattekontot

Vid ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott (dvs saldo på skattekontot är minus) beräknas en kostnadsränta. Detta justerar Skatteverket automatiskt. Observera att detta gäller Aktiebolag.

Intäktsränta bokförs manuellt så här:

Debet 1630
Kredit 8314

Kostnadsränta bokförs manuellt så här:

Debet 8423
Kredit 1630

Intäktsräntan är skattefri medan kostnadsräntan är ej avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen.

Läs mer hos Skatteverket [Intäktsränta i skattekontot][Kostnadsränta i skattekontot]


Bokföra in- och utbetalning av skatt

För att betala arbetsgivaravgifter och personalskatt rekommenderar vi att man använder Bokio Löns automatiska hantering av detta. För att betala in preliminärskatt till Skatteverket finns mallarna "Preliminärskatt aktiebolag" (gäller även ekonomisk förening) och "Preliminärskatt Enskild firma" (gäller även handelsbolag och kommanditbolag).

Jag ska få tillbaka skatt från Skatteverket till min enskilda firma?

Om du har fått tillbaka skatt till ditt privata konto ska återbetalningen ej bokföras då du får detta överfört till ditt privata konto. Vill du återföra detta till firman så bokför inbetalningen från ditt privata konto som “Egen insättning”.

Jag ska få tillbaka skatt från Skatteverket till mitt aktiebolag?

Har du betalat in för mycket skatt till Skatteverket och ska få tillbaka bokför du detta manuellt så här:
Konto 1630 Kredit hela summan
Konto 1930 Debet hela summan

 

Läs den här guiden om [Bokför in- och utbetalning av moms]