Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Vanligtvis när du köper något från utlandet så kan du redovisa ditt momsregistreringsnummer till leverantören vilket innebär att denne ej ska lägga på någon moms på försäljningen. Det som gäller är alltså att du inte är momsskyldig i annat land. Man kan vara det men det är endast i undantagsfall.

När du redovisar ett inköp av varor eller tjänster från utlandet så ska detta redovisas med en fiktiv moms. Detta gäller oavsett om leverantören har lagt på moms eller ej på underlaget. När detta görs så kommer uppgifterna med i momsrapporten och därmed redovisas till Skatteverket. Detta vill man att företag gör för att man ska kunna ha koll på hur mycket import som sker i landet.

Uppger du ej giltigt momsregistreringsnummer för leverantören kommer denne lägga till den momssats som gäller i det landet. Detta påverkar alltså inte hur du hanterar bokföringen. Momsen blir endast en kostnad för dig. Använd de färdiga bokföringsmallarna och skriv in det totala beloppet som dragits i SEK så sköter systemet resten. Dvs bokföringen blir samma oavsett om det är moms på underlaget du har fått eller ej. Skillnaden blir endast själva beloppet som du betalar till landet.

Exempel 1 - Ingen moms är redovisad på fakturan

Du köper en programvara från USA. Leverantören har inte lagt på någon moms på underlaget och fakturabeloppet är på 202 dollar. Beloppet som dras från ditt konto är 1 887,65 kr.

Använd bokföringsmallen Mjukvara och välj i nästa steg "Från icke EU land". En fiktiv moms på 25% kommer beräknas automatiskt (1877,65 x 0,25 = 471,91).

19XX* Kredit 1887,65
2614 (Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25%) Kredit 471,91
2645 (Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet) Debet 471,91
4531 (Import tjänster land utanför EU, 25% moms) Debet 1887,65

*Välj det konto som pengarna dras från, tex 1930 - Företagskonto.

Exempel 2 - Utländsk moms är redovisad på fakturan

Du köper böcker från Tyskland. Leverantören har lagt på 7% moms och fakturabeloppet är 75 euro varav 4,91 är moms. Beloppet som dras från ditt konto är 788 kr.

Använd bokföringsmallen "Inköp varor inom EU 6% moms" (välj den momssats som gäller om du hade gjort inköpet inom Sverige). En fiktiv moms på 6% kommer beräknas automatiskt (788 x 0,06 = 47,28).

19XX* Kredit 788
2634 (Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6%) Kredit 47,28
2645 (Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet) Debet 47,28
4517 (Inköp av varor från annat EU-land, 6%) Debet 788

*Välj det konto som pengarna dras från, tex 1930 - Företagskonto.

Varför används så många olika konton vid inköp av tjänster från utlandet?

Konton 2614, 2645 och 4531 används för att inköpet ska mappas rätt i momsrapporten. Konton 4598 och 5420 används för att din bokföring ska bli mer specificerad så att du kan se tydligare i rapporterna vilka typer av kostnader som finns i ditt företag. Det är alltså inget som blir dubbelt bokfört utan dessa konton används för att få momsrapporten rätt och din bokföring mer specificerad. 

Observera!

Det kan vara lätt att tro att man ska redovisa inköpet från utlandet med priset ex moms och sedan beräkna en fiktiv moms på det men så är alltså inte fallet. Det är alltid en fiktiv moms på det totala fakturabeloppet (oavsett om det är moms eller ej på underlaget) som beräknas.

 

Läs mer