Redovisa moms till Skatteverket

När du har stängt momsperioden behöver du redovisa till Skatteverket. Redovisning av momsen sker oftast ett tag efter att perioden har förfallit. I viktiga datum kan du se när du behöver redovisa momsen. Generellt behöver du göra nedanstående för att redovisa momsen till Skatteverket:

  1. Skicka in momsrapporten till skatteverket
  2. Betala eller få tillbaka pengar
  3. Bokföra momsen
  4. Bokföra eventuella in-och utbetalningar från skattekontot

När du är skyldig skatteverket pengar (AB)

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld (gäller AB). Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

  • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
  • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
  • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

Använda mallen Insättning till skattekonto för att bokföra transaktionen.

Sista steget är att bokföra momsen på skattekontot. När Skatteverket har dragit pengarna och momstransaktionen dyker på upp på ditt skattekonto behöver du bokföra denna med mallen Moms dragen från skattekonto. När du har redovisat momsen kan du markera perioden som redovisad. Momsen dras vanligtvis den 12e i månaden efter redovisad period.

redovisa_moms

När du ska få tillbaka pengar från Skatteverket (AB)

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. När skatteverket har betalat ut pengarna och momsen dyker upp på ditt skattekonto behöver du bokföra händelsen med mallen Återbetalning av momsfordran till skattekonto i Bokios smarta bokföring.

För du själv över pengar till ditt företagskonto behöver du även bokföra denna händelse genom att använda mallen Utbetalning från Skattekonto (gäller AB).

Om momsen blir noll

När din moms är noll behöver du enbart skicka in din momsrapport till Skatteverket.

moms_noll

Justera en momsperiod

Du har alltid möjlighet att låsa upp en momsperiod och göra justeringar.

För att kunna låsa upp perioden behöver du först markera den som ej redovisad. Gå in under Momsrapporter och välj Redovisa moms.

redovisa_moms

Välj sedan den momsperiod du vill låsa upp och klicka på Markera som ej redovisad

markera_som_ej_redovisad

Gå sedan tillbaka till Momsperioder och lås upp stegen i momsrapporten.

Nu kan du bokföra de transaktioner som saknas och därefter stänga momsperioden igen. Tänk på att du behöver redovisa dina justeringar till Skatteverket.

Om du upptäcker att bokförda transaktioner inte finns med i din momsrapport kan du läsa mer här om hur du går tillväga.