Hur bokför jag in- och utbetalning av moms?

Moms kan redovisas per år, kvartal eller månad. När en period är avslutad och momsen är redovisad har du antingen fått en momsskuld eller en momsfordran. I den här guiden går vi igenom hur du bokför:

En momsskuld innebär att utgående moms (moms på försäljning) varit större än ingående moms (moms på inköp). Bolaget har en skuld till Skatteverket. En momsfordran däremot innebär större ingående moms än utgående moms. Bolaget har en fordran hos Skatteverket och kommer få denna summa utbetald. Kom ihåg att in- och utbetalning av moms alltid ska bokföras på den faktiska dagen det betalas in eller ut från Skatteverket.

Moms i Bokio

Innan du bokför in- eller utbetalning av moms måste du redovisa momsen till Skatteverket i form av en momsdeklaration. För att den ska bli rätt är det viktigt att all försäljning och inköp i företaget har bokförts med rätt summa moms och att du har använt korrekta bokföringskonton. I Bokio görs detta automatiskt!

1. Bokför dina affärshändelser

Använd smartmallarna när du bokför och momsen beräknas helt automatiskt. Du behöver inte tänka på vilket bokföringskonto som ska användas eller räkna ut momsen själv, det här gör Bokio åt dig.

2. Rapporten fixar vi automatiskt

Bokio tar automatiskt fram en momsdeklaration utifrån din bokföring. Du kan enkelt kontrollera rapporten och sedan ladda ner en XML-fil som du kan ladda upp direkt till Skatteverket.

3. Bokför momsen

Använd smartmallarna för att bokföra in- eller utbetalning av moms .  

Efter att du har bokfört in- eller utbetalning av moms enligt ovan kan du stänga momsperioden i Bokio under Rapporter → Momsrapport → Redovisa moms.


Momsskuld

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld. Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

  • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
  • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
  • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

 

Aktiebolag

Om du har satt in pengar på skattekontot för att kunna betala momsskulden så ska du först bokföra transaktionen med bokföringsmallen Insättning till skattekonto.

insattning_till_skattekonto

Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Debet Summa
Konto 19XX* Kredit Summa
*Välj det konto som används vid betalning, tex 1930 - Företagskonto

När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto bokför du denna transaktion med mallen Moms dragen från skattekonto.

moms_dragen_skattekonto

Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Kredit Summa
Konto 2650 (Momsskuld) Debet Summa 

Enskild firma

Har du enskild firma och har satt in pengar på skattekontot för att kunna betala momsskulden så ska du först bokföra transaktionen med bokföringsmallen Insättning till skattekonto enskild firma. Välj det betalkonto som du betalar in från och betaldatum till den dag då transaktionen genomförs på ditt konto. Till skillnad från aktiebolag så har man i enskild firma inget skattekonto för företaget, därför används också ett annat bokföringskonto.

insattning_skattekonto_konto

Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa
Konto 19XX* Kredit Summa
*Välj det konto som används vid betalning, tex 1930 - Företagskonto

När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto bokför du denna transaktion med mallen Moms dragen från skattekonto för enskild firma. Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Kredit Summa
Konto 2650 (Momsskuld) Debet Summa 

 

Momsfordran

Det första du behöver göra är att redovisa din momsdeklaration hos Skatteverket.

Aktiebolag

När Skatteverket har betalat ut pengarna för momsfordran och summan dyker upp på ditt skattekonto behöver du bokföra händelsen med bokföringsmallen Återbetalning av momsfordran till skattekonto.

aterbetalning_momsfordran

Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Debet Summa
Konto 1650 (Momsfordran) Kredit Summa 

För du själv sedan över pengar från skattekontot till ditt företagskonto behöver du även bokföra denna händelse genom att använda mallen Uttag från Skattekonto. Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Kredit Summa
Konto 19XX* Debet Summa
*Välj det konto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto

Enskild firma

Har du enskild firma och erhåller moms från Skatteverket kommer detta utbetalas till ditt privata konto. Det här bokför du med bokföringsmallen Återbetalning av momsfordran till skattekonto för enskild firma. Välj konto 2012 (avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) som betalkonto. Då pengarna egentligen "tillhör" företaget så vill man lägga detta som ett eget uttag, därför används skuldkontot 2012. Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1650 (Skattekonto) Kredit Summa
Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa

Om du sedan för in dessa pengar i bolaget så bokför du det med mallen Egen insättning. Då krediteras 2018 och valt betalkonto (tex. 1930) debiteras. Du väljer här 2018 och inte 2012 då det är en egen insättning man gör som egentligen inte är kopplad till något uttag.

Skulle pengarna av någon anledning hamna direkt på ditt företagskonto (och inte privata konto) ifrån Skatteverket så bokförs det så här:

Konto 1650 (Skattekonto) Kredit Summa
Konto 1930 (Företagskonto) Debet Summa

Skulle det ligga en "rest" på till exempel 2012 så kommer detta nollas när du gör omföring av eget kapital vid nytt räkenskapsår.

 

Läs mer