Hur bokför jag inbetalning och utbetalning av moms?

Moms kan redovisas per år, kvartal eller månad. När en period är avslutad och allt är bokfört har du antingen fått en momsskuld eller en momsfordran. I den här guiden går vi igenom hur du bokför detta.

Vad är en momsskuld?

En momsskuld innebär att utgående moms (moms på försäljning) varit större än ingående moms (moms på inköp). Bolaget har alltså en skuld till Skatteverket som ska betalas i samband med att momsperioden redovisas.

Vad är en momsfordran?

En momsfordran däremot innebär större ingående moms än utgående moms. Bolaget har en fordran hos Skatteverket och kommer att få denna summa utbetald, en momsåterbäring helt enkelt!. Kom ihåg att inbetalning och utbetalning av moms alltid ska bokföras på den faktiska dagen det betalas in eller ut från Skatteverket, dvs. då transaktionen syns på skattekontot.

Curve

Moms i Bokio

Innan du bokför inbetalning eller utbetalning av moms måste momsen redovisas till Skatteverket i form av en momsdeklaration. För att den ska bli rätt är det viktigt att all försäljning och inköp i företaget har bokförts med rätt summa moms och att du har använt korrekta bokföringskonton. I Bokio får du hjälp med detta på flera olika sätt!

1. Bokför med mallar

Med bokföringsmallarna i Bokio så beräknas momsen helt automatiskt. Du behöver varken tänka på vilket bokföringskonto du ska använda eller räkna ut momsen själv, det gör mallarna åt dig. Läs mer om våra bokföringsmallar här.

2. Gör momsredovisningen

Bokio tar automatiskt fram en momsdeklaration utifrån din bokföring. Att redovisa till Skatteverket, betala och bokföra momsen är en enkel match! När perioden är slut och du har säkerställt att allt är bokfört så är det bara att kontrollera rapporten, ladda ner momsfilenen (XML-fil) och deklarera till Skatteverket.

3. Bokför momsen

Inbetalningen eller utbetalningen av moms som registreras på ditt skattekonto bokförs med ett enkelt knapptryck! Få full koll på ditt skattekonto genom att använda vår integration till Skatteverket (för aktiebolag). Läs mer om momsredovisning i Bokio här.

Använder du momsflödet i Bokio så får du hjälp med vad som ska göras och bokföras genom hela flödet och slipper därför fundera på bokföringskonton, debet och kredit. Nedanför förklarar vi lite mer utförligt hur varje händelse ser ut rent bokföringsmässigt:

Curve

Momsskuld

Det första du behöver göra är att skicka in din momsdeklaration till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld. Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

  • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
  • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
  • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

Aktiebolag

Om du har satt in pengar på skattekontot för att kunna betala momsskulden så ska du först bokföra transaktionen. Om du inte gör det med Bokio Företagskonto i Bokios momsflöde så kan du använda mallen Inbetalning Skatteverket Aktiebolag.

Verifikatet vid en momsskuld kommer att se ut så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Debet Summa
Konto 19XX* Kredit Summa
*Välj det konto som används vid betalning, tex 1930 - Företagskonto

När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto så kommer det bokföras så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Kredit Summa
Konto 2650 (Momsskuld) Debet Summa 

Detta går bra att göra direkt från momsflödet. Annars används bokföringsmallen Skattekonto Momsdebitering - Aktiebolag.

Bokför momsdebitering skattekonto

Enskild firma

Har du enskild firma och har satt in pengar på skattekontot för att kunna betala momsskulden så ska du först bokföra transaktionen på konto 2012. Välj det betalkonto som du betalar in från och betaldatum till den dag då transaktionen genomförs på ditt konto. Till skillnad från aktiebolag så har man i enskild firma inget skattekonto för företaget, därför används också ett annat bokföringskonto. I Bokio kan du använda mallen Insättning till skattekonto för enskild firma.

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa
Konto 19XX* Kredit Summa
*Välj det konto som används vid betalning, tex 1930 - Företagskonto

När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto bokförs det så här:

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Kredit Summa
Konto 2650 (Momsskuld) Debet Summa 

Du kan använda bokföringsmallen Moms dragen från skattekonto för enskild firma eller registrera händelsen direkt ifrån momsflödet.

Curve

Momsfordran

Det första du behöver göra är att redovisa din momsdeklaration hos Skatteverket.

Aktiebolag

När Skatteverket har betalat ut pengarna för momsfordran och summan dyker upp på ditt skattekonto behöver du bokföra händelsen. Du kan göra det direkt i momsflödet i Bokio eller använda bokföringsmallen Skattekonto Moms till godo - Aktiebolag.

Bokföringsmall moms till godo

Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Debet Summa
Konto 1650 (Momsfordran) Kredit Summa 

För du själv sedan över pengar från skattekontot till ditt företagskonto behöver du även bokföra denna händelse genom att använda mallen Uttag från Skattekonto. Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Kredit Summa
Konto 19XX* Debet Summa
*Välj det konto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto

Enskild firma

Har du en enskild firma och erhåller moms från Skatteverket kommer detta utbetalas till ditt privata konto. Använder du momsflödet i Bokio kan du registrera detta med ett klick. Det går också bra att använda mallen Återbetalning av momsfordran till skattekonto för enskild firma. Då pengarna egentligen "tillhör" företaget så vill man lägga detta som ett eget uttag, därför används skuldkontot 2012. Verifikatet kommer se ut så här:

Konto 1650 (Momsfordran) Kredit Summa
Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa

Skulle du ta ut pengar från skattekontot så kan du i Bokio använda bokföringsmallen Uttag från skattekonto för enskild firma. Då kommer konto 2012 krediteras och det konto som pengarna sätts in på (du väljer betalkonto själv, t.ex. 1930) kommer att debiteras. Verifikatet kommer att se ut så här:

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Kredit Summa
Konto 1930 (Företagskonto) Debet Summa

Skulle det ligga en "rest" på till exempel 2012 så kommer detta nollas när du gör omföring av eget kapital vid nytt räkenskapsår.