Hur bokför jag in- och utbetalning av moms?

Moms kan redovisas per år, kvartal eller månad. När en period är avslutad och momsen är redovisad har du antingen fått en momsskuld eller en momsfordran. En momsskuld innebär att utgående moms (moms på försäljning) varit större än ingående moms (moms på inköp). Bolaget har en skuld till Skatteverket. En momsfordran däremot innebär större ingående moms än utgående moms. Bolaget har en fordran hos Skatteverket och kommer få denna summa utbetald.

Kom ihåg att in- och utbetalning av moms alltid ska bokföras på den faktiska dagen det betalas in eller ut från Skatteverket.

Momsskuld

Om du har moms att betala in till Skatteverket använder du sökord "Moms inbetalning" i Bokios moderna bokföring. Konto 2650 (Momsskuld) kommer då debiteras och valt betalkonto (till exempel 1930 - Företagskonto) kommer att krediteras.

Det som egentligen sker när man betalar in momsen är att pengarna först hamnar på Skattekontot (1630 för aktiebolag och 2012 för enskild firma) för att sedan dras därifrån på den dag momsen ska vara betald. Detta steg hoppar vi över i och med bokföringsmallen "Moms inbetalning".

Om hela eller delar av summan som ska betalas in redan ligger på Skattekontot (dvs att inga pengar eller bara en del av summan dras från ditt företagskonto) så väljer du konto 1630 som betalkonto vid bokningen. Under Inställningar → Betalkonton lägger du till detta som betalkonto.

Momsfordran

Får du däremot tillbaka moms så ligger det istället som "Utbetalning moms" när du bokför det som en intäkt. Konto 1650 (Momsfordran) krediteras och valt betalkonto kommer att debiteras. Observera att detta inte gäller enskild firma då man får detta utbetald till sitt privata konto.

Samma sak gäller här som vid en momsskuld. Summan utbetalas först till ditt Skattekonto och därefter tar du själv ut pengarna. Väljer du att inte ta ut något från Skattekontot väljer du 1630 (för aktiebolag) som betalkonto.

Har du Enskild firma och erhåller moms från Skatteverket kommer detta utbetalas till ditt privatkonto. Utbetalningen bokförs då ej enligt ovan utan. När pengarna betalas ut till ditt privata konto bokförs det manuellt så här:

1650 Kredit
2013 Debet

Eftersom man kan säga att pengarna "tillhör" företaget så bokför man på konto 2013 som är för eget uttag.

Om du sedan för in dessa pengar i bolaget bokförs det med mallen "Egen insättning". Då krediteras 2018 och valt betalkonto debiteras. Man väljer här 2018 och inte 2013 då det är en egen insättning man gör som egentligen inte är kopplad till något uttag. Skulle pengarna av någon anledning hamna direkt på ditt företagskonto ifrån Skatteverket så bokförs det så här:

1650 Kredit
1930 Debet

Skulle det ligga en "rest" på till exempel 2013 så kommer detta nollas när du gör omföring av eget kapital vid nytt räkenskapsår.

Läs mer