Hur bokför jag in- och utbetalning av moms?

Moms kan redovisas per år, kvartal eller månad. När en period är avslutad och momsen är redovisad har du antingen fått en momsskuld eller en momsfordran. En momsskuld innebär att utgående moms (moms på försäljning) varit större än ingående moms (moms på inköp). Bolaget har en skuld till Skatteverket. En momsfordran däremot innebär större ingående moms än utgående moms. Bolaget har en fordran hos Skatteverket och kommer få denna summa utbetald.

Kom ihåg att in- och utbetalning av moms alltid ska bokföras på den faktiska dagen det betalas in eller ut från Skatteverket.

Momsskuld

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld. Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

  • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
  • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
  • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

Aktiebolag

Använd mallen Inbetalning skattekonto för att bokföra transaktionen. Konto 1650 (skattekonto) kommer att debiteras och valt betalkonto (tex. 1930 - Företagskonto) kommer att krediteras.

Sista steget är att bokföra momsen på skattekontot. När Skatteverket har dragit pengarna och momstransaktionen dyker på upp på ditt skattekonto behöver du bokföra denna med mallen Inbetalning moms. Konto 1630 (skattekonto) väljer du som betalkonto, vilket kommer att krediteras och 2650 (momsskuld) kommer att debiteras. Saknas 1630 som betalkonto kan du lägga till det under Inställningar → Betalkonton.

Enskild firma

Har du enskild firma och betalar moms så räcker det med att du bokför en gång och använder mallen Inbetalning moms. Välj då det konto som du betalar in från (tex. 1930 - Företagskonto). Konto 2650 kommer att debiteras så att skulden nollas. Detta eftersom man i enskild firma inte har något skattekonto för bolaget.

När du har redovisat momsen kan du markera perioden som redovisad.

 

Momsfordran

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket.

Aktiebolag

När skatteverket har betalat ut pengarna och momsen dyker upp på ditt skattekonto behöver du bokföra händelsen med mallen Utbetalning moms i Bokios moderna bokföring. För du själv över pengar till ditt företagskonto behöver du även bokföra denna händelse genom att använda mallen Utbetalning från Skattekonto.  

Enskild firma

Har du enskild firma och erhåller moms från Skatteverket kommer detta utbetalas till ditt privata konto. Utbetalningen bokförs då med mallen Utbetalning moms som kommer att kreditera 1650. Du väljer konto 2012 (avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) som betalkonto så konteringen ser ut så här:

Konto 1650 Kredit
Konto 2012 Debet

Eftersom man kan säga att pengarna "tillhör" företaget så bokför man på skuldkontot 2012 som är för eget uttag.

Om du sedan för in dessa pengar i bolaget bokförs det med mallen Egen insättning. Då krediteras 2018 och valt betalkonto debiteras. Man väljer här 2018 och inte 2012 då det är en egen insättning man gör som egentligen inte är kopplad till något uttag.

Skulle pengarna av någon anledning hamna direkt på ditt företagskonto ifrån Skatteverket så bokförs det så här:

Konto 1650 Kredit
Konto 1930 Debet

Skulle det ligga en "rest" på till exempel 2012 så kommer detta nollas när du gör omföring av eget kapital vid nytt räkenskapsår.

Läs mer