Mappa egna konton till Bokios kontoplan

De som tidigare använt ett annat bokföringsprogram kan importera bokföring till Bokio. Då läggs de konton som inte finns med i den kontoplan (Bas 15) som Bokio använder sig av till på företaget. Dessa konton måste i vissa lägen mappas mot Bokios kontoplan, tex för att göra momsrapport. Detta behöver bara göras en gång.

Mappa konton

För att mappa konton går du in på "Momsrapport". Efter att du har valt momsperiod kan du gå in på en period för att där direkt få upp om det är något konto som behöver mappas.

Mappa konton till Bokios kontoplan Bas 15

I detta exempel saknas kontona 1699 och 3010 i Bokios kontoplan. Dessa behöver mappas till ett motsvarande konto.

  • Sök efter ett motsvarande konto som inte är samma konto i fälten under kopplad till.
  • Det bör vara inom samma kontoklass. 3010 bör alltså mappas till något konto 3xxx

Skulle du behöva göra någon ändring av mappade konton så når du funktionen igen under Steg 1 i momsrapporten. Klicka på Kontrollera rapporten här.

Klicka på "Kontrollera rapporten här"

Välj sedan Koppla konton

koppla_konto

Läs mer