Bokför slutskatt

Enskild firma

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Har du betalat slutskatt med bolagets pengar så bokförs det alltså så här:

 • 2012 Debet Total summa
 • 19XX* Kredit Total summa

Aktiebolag

Driver du aktiebolag behöver du inte bokföra händelser på skattekontot manuellt! Nu kan du spara tid och minska risken för fel genom att hämta transaktioner från ditt skattekonto direkt till Bokio. Läs mer om Bokios smarta skattekontosynk här.

Preliminärskatt/F-skatt

Löpandes under året ska man betala in preliminärskatt. Använd bokföringsmallen Insättning till skattekonto och konteringen ser ut som sådan:

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket 
 • 1630 Debet - Pengar som överförs från banken till skattekontot 

När sedan den månadsvisa dragningen från skattekontot sker använder du bokföringsmallen Preliminärskatt dragen från skattekonto, konteringen ser ut som sådan:

 • 2510 Debet
 • 1630 Kredit

Slutskattebesked

Om du enligt slutskattebeskedet ifrån Skatteverket skall komplettera din tidigare inbetalda preliminärskatt så använder du bokföringsmallen Insättning till skattekonto, konteringen ser ut som sådan: 

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket
 • 1630 Debet 

Särskild löneskatt på pensionskostnader

När du får slutskattebesked ifrån Skatteverket, kan det även tillkomma en post som heter särskild löneskatt. Detta är en skatt som man lägger på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner.

Då du betalar en pensionsförsäkring på faktura så använder du bokföringsmallen "Pensionsförsäkring". Skatten bokas då upp på konto 2514 (kredit). Om du inte har använt den mallen under året och missat att bokföra den särskilda löneskatten så får du betala in mellanskillnaden. Använd då bokföringsmallen Insättning till skattekonto, konteringen ser ut som sådan:

 • 19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket
 • 1630 Debet- Pengar som överförs från banken till skattekontot

*Välj det betalkonto du betalar med, till exempel 1930 - Företagskonto.

Ändrad slutskatt

Ibland händer det att skatteverket beslutar om en annan slutskatt än den du bokförde vid bokslutet. Till exempel om du som ovan tidigare har missat att bokföra särskild löneskatt. Då i samband med att du får slutskattebekedet bokför du upp differensen på ditt nuvarande räkenskapsår.

Om du ska betala mindre än du tidigare har bokfört konterar du så här:

 • 2512 Debet
 • 8930 Kredit

Om du ska betala mer än du tidigare bokfört konterar du så här:

 • 2512 Kredit
 • 8920 Debet

Tillgodoförd debiterad preliminärskatt och dragning av slutskatt från skattekontot

När dessa två händelser sker på skattekontot, Tillgodoförd debiterad preliminärskatt och Slutlig skatt bokför du bort de tidigare bokförda beloppen på konto 2510, 2512 och 2514.

Tillgodoförd debiterad preliminärskatt

 • 1630 Debet
 • 2510 Kredit

Slutlig skatt

 • 1630 Kredit
 • 2512 Debet
 • 2514 Debet (om du hade särskild löneskatt bokförd på det kontot) 

Läs mer