Bokför slutskatt

Vissa funktioner kräver en betalplan

Enskild firma

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Har du betalat slutskatt med bolagets pengar så bokförs det alltså så här:

2012 Debet Total summa
19XX* Kredit Total summa

Aktiebolag

Preliminärskatt/F-skatt

Löpandes under året ska man betala in preliminärskatt. Använd bokföringsmallen Preliminärskatt Aktiebolag och konteringen ser ut som sådan:

1630 Debet
1630 Kredit
19XX* Kredit
2510 Debet

Slutskattebesked

När du får besked ifrån Skatteverket om slutskattebesked och att du skall komplettera din tidigare inbetald preliminär skatt så bokför du det enligt följande:

19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket
1630 Debet - Pengar som du har betalat från 19XX*
1630 Kredit - Pengar som reglerar 2510 och 2512
2510 Kredit - Tillgodoräknad preliminärskatt (inbetald under räkenskapsåret ni får slutskattebesked för)
2512 Debet - Beloppen som ni använder ifrån 1630 och 2510

Exempel: Skatteverket ber er överföra 2000 utöver era tidigare inbetalde preliminär skatt av 8000 kr. Så skulle det bokföras manuellt enligt följande:

19XX* Kredit 2 000
1630 Debet 2 000
1630 Kredit 2 000
2510 Kredit 8 000
2512 Debet 10 000 

Särskild löneskatt på pensionskostnader

När du får besked ifrån Skatteverket om slutskattebesked, kan det även tillkomma en post som heter särskild löneskatt. Detta är en skatt som man lägger på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Då du betalar en pensionsförsäkring på faktura så använder du bokföringsmallen "Pensionsförsäkring". Skatten bokas då upp på konto 2514 (kredit).

19XX* Kredit - Pengar som du nu betalar till skatteverket
1630 Debet- Pengar som överförs från banken till skattekontot
1630 Kredit- Pengar som dras från skattekontot gällande den särskilda löneskatten
2514 Debet - Beloppen som avser den särskilda löneskatten som regleras

*Välj det betalkonto du betalar med, till exempel 1930 - Företagskonto. 

Läs mer