Kontrollera momsrapport

Gör en momskontroll genom att klicka på "Kontrollera rapporten här" i Momsrapportens Steg 1, Avstämning.

Klicka på "Kontrollera rapporten här"

Momskontrollen hjälper dig att hitta eventuella fel i bokföringen. Överst på sidan i momskontrollen kan man även nå funktionen att Koppla konton.

De verifikat som visas här är de som antingen har ett möjligt fel, är auto-mappade eller så kunde verifikatet inte mappas alls. Verifikat som "Saknas i rapport" har bokförts efter att Steg 1, Avstämning har stängts. För att få med dessa verifikat i rapporten behöver du låsa upp steg 1 och sedan låsa på nytt. 

Verifikaten som visas här har möjligt fel, är automappade eller saknas i rapport

Du kan även få fram ytterligare information genom att utöka raderna.

granska_mer_info

Möjligt fel
Detta kan bero på att momskontot inte matchade försäljnings/kostnadskontot. Det kan också vara för fel summa har registrerats. Dubbelkolla bokföringen, om allt ser bra ut kan du ignorera denna varning.

Auto-mappad
Detta verifikat innehåller ett försäljningskonto som kan användas för både försäljning med och utan moms. Vi mappar automatiskt detta till A05 (försäljning med moms) eller E42 (försäljning utan moms) baserat på vilka momskonton som användes. Kontrollera att mappningen är korrekt. 

Kunde inte mappas
Detta verifikat innehåller ett försäljningskonto som kan användas för både försäljning med och utan moms. Vi kunde i detta fall inte automatiskt mappa detta till A05 eller E42. Då kan du antingen ändra bokföringen eller manuellt lägga till detta belopp i A05 eller E42 när du lämnar in momsrapporten till Skatteverket.

För att se samtliga verifikat som tas med i momsrapporten kan du klicka bort Dölj ok verifikat. Du kan också klicka bort att annullerade verifikat ska döljas.

momsrapport_dolda_verifikat  

När du har gjort momskontrollen och justerat eventuella fel i din bokföring kan du i momsrapporten (dvs ej i momskontrollen) klicka på Bekräfta och fortsätt i Steg 1, för att sedan gå vidare med momsrapporteringen i kommande steg. 

Hur rättar jag eventuella fel?

Läs guiden om hur du rättar en felaktig momsrapport.

 

Läs mer