Hantering av fakturor i momsbefriad verksamhet

Det är viktigt att tänka på att fakturans utformning skiljer sig beroende på om du skickar en faktura till dina kunder eller om du mottar en faktura från någon av dina leverantörer.

Kundfaktura

Har du momsbefriad verksamhet och skickar faktura till kund så ska ingen moms redovisas på fakturan. När du skapar en faktura i Bokio så väljer du momssats 0% på artikelraderna. Har du redan sparat eller importerat artiklar så går det att ändra momsen på dessa till 0%. Klicka på Lägg till ny rad och välj eller skapa en ny artikel.

Om du vill redigera momssatsen på en sparad artikel klickar du på Redigera mer.

redigera_artikel

Ändra därefter momssatsen till 0% och klicka på Lägg till ny rad.

uppdatera_moms_artikel

Leverantörsfaktura

Alla leverantörsfakturor som du tar emot innehåller moms förutom när de som skickar fakturan också är momsbefriade (eller säljer en momsfri vara/tjänst). När du mottar en leverantörsfaktura som innehåller moms behöver du endast lägga till momssumman till kostnaden för varan/tjänsten du betalar för när du bokför.