Bokföra in- och utbetalning av skatt

För att betala arbetsgivaravgifter och personalskatt rekommenderar vi att man använder länefunktionen som har automatiska hantering av detta. Läs mer om hur du kommer igång med lön i Bokio.

För att betala in preliminärskatt till Skatteverket finns bokföringsmallarna "Preliminärskatt aktiebolag" (gäller även ekonomisk förening) och "Preliminärskatt Enskild firma" (gäller även handelsbolag och kommanditbolag).

Jag ska få tillbaka skatt från Skatteverket till min enskilda firma?

Om du har fått tillbaka skatt till ditt privata konto ska återbetalningen ej bokföras då du får detta överfört till ditt privata konto. Vill du återföra detta till firman så bokför inbetalningen från ditt privata konto som “Egen insättning”.

Jag ska få tillbaka skatt från Skatteverket till mitt aktiebolag?

Har du betalat in för mycket skatt till Skatteverket och ska få tillbaka bokför du detta manuellt så här:
Konto 1630 Kredit hela summan
Konto 1930 Debet hela summan

Läs mer