Koppla ditt skattekonto (aktiebolag)

Nu kan du spara tid och minska risken för fel genom att hämta transaktioner från ditt skattekontot direkt till i Bokio. Bokför sedan transaktionerna med hjälp av bankregler anpassade efter händelser på skattekontot för aktiebolag.

1. Aktivera skattekontosynk och hämta transaktionerna

Klicka in på Bank och skattekonton i vänstermenyn och klicka sedan på flervalsikonen uppe till höger och välj Lägg till Skattekontosynk

Koppla konto

 

2. Lägg till Skattekontosynk

I den här versionen har vi valt att säkerställa att du inte får något dubbelt bokfört och har därför en koll som tittar på om det finns någon tidigare manuell import eller någon bokföring på konto 1630 (skattekonto). Vi har sedan valt ett datum att starta synken ifrån utifrån det. Klicka sedan på Spara för att gå vidare.

Skattekontosynk

OBS! För att hämta transaktioner från skattekontot behöver du vara ombud för företaget. Det går bra att lägga till fler personer som ombud via Skatteverket

För att ta dig vidare i flödet klickar du in på konto 1630 - Skattekonto, enligt bilden nedan.

För att hämta dina första transaktioner, klicka på Hämta transaktioner. Du signerar med BankID för att hämta transaktionerna från skattekontot in i Bokio.

I dagsläget synkas inte transaktionerna automatiskt utan du behöver klicka dig in på den här sidan, klicka på att hämta och signera med BankID för att få in transaktionerna.

3. Bokför

När transaktionerna från skattekontot synkats så bokför du från sidan Transaktioner att bokföra. För att automatisera bokföringen av skattekontot har vi byggt bankregler anpassade just för detta. En bankregel innebär att transaktionsdatan analyseras och om den matchar med en bankregel så kommer en bokföringsmall att väljas automatiskt.

I exemplet nedan har vi bland annat hämta en transaktion för debiterad preliminärskatt. Med hjälp av den förskapta bankregeln så räcker det att bara klicka i transaktionen och sedan på Bokför transaktion. Bokföringsmallen som bankregeln har matchat med är "Skattekonto Preliminärskatt debiterad - Aktiebolag".

Bokför transaktion från skattekontosynk

Klart! Nu får du mer kontroll med ett up-to-date skattekonto i bokföringen. Vår rekommendation är att du trycker på hämta transaktioner minst en gång i månaden för att hålla bokföringen up to date.

Vissa lite mer ovanliga händelser på skattekontot har vi ännu inte förskapade mallar för och de kan du välja att bokföra manuellt via samma flöde. Vi kommer se över vilka mallar som saknas allt eftersom och uppdatera löpande.

Om du använder Bokio Företagskonto eller automatisk bankkoppling så kommer du ha vissa transaktioner (såsom Inbetalningar till skattekontot) både från ditt bankkonto och från skattekontosynken. Du hanterar dessa händelser enklast genom att använda den förskapade bankregeln för händelsen på skattekontot först och när den sedan är bokförd får du upp en matchning för bankraden.

Arbetsgivaravgifter och löneskatt

Vi har uppdaterat vårt löneflöde i Bokio så att kopplingen till skattekontosynken ska fungera bra. Dragningen på skattekontot av sociala avgifter och skatt från löneuttagen kopplas samman med löneflödet och du godkänner bokföringen med ett klick. Läs mer om det nya löneflödet här.