Varför visar momsrapporten felaktiga siffror?

De två vanligaste anledningarna till att momsrapporten visar fel är antingen att man har:

1. Bokfört fel
2. Momsen är redan redovisad för den angivna perioden, antingen genom importerad bokföring eller att det har gjorts manuellt

För att se om man eventuellt har bokfört något felaktigt, kan det vara bra att kika i momskontrollen.

Är redovisningen av moms redan bokförd för tidigare perioder så bör dessa perioder ignoreras i Bokio, dvs inte sparas, annars blir både beräkning och bokföring felaktig. Detta för att momsrapporten i Bokio automatiskt genereras från samtliga verifikat som finns bokförda på perioden. Finns ett verifikat redovisat där momskontona nollas och antingen bokförs som momsskuld eller momsfordran så kommer alltså momsrapporten att räkna på detta verifikatet också, vilket leder till fel siffror i rapporten.

Vill du kunna göra om tidigare momsrapporter så får du i så fall annullera verifikatet som finns med i din importerade bokföring. Då kan Bokio räkna detta bättre. Momsrapporten i Bokio har dock i sig inte något större egenvärde om du redan lämnat den hos Skatteverket och du kan därför lämna den öppen för den period som du redan gjort i ditt gamla system. Den ligger då kvar där tills du har gjort bokslutet.

Läs mer