Kan jag byta momsperiod när som helst?

Byte av redovisningsperiod för moms ska enligt Skatteverket ske enligt följande:

Kvartalsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Månadsmoms  kvartalsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Månadsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Helårsmoms  kvartalsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Kvartalsmoms  månadsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Helårsmoms  månadsmoms  = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång  

I princip är det samma regel som gäller för brutna räkenskapsår. Skatteverket godtar dock bara fyra bokslut 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12.

 

Du ställer in momsperioden på respektive räkenskapsår som ligger under Inställningar → Räkenskapsår.

Ändra momsperiod i inställningar