Intäktsränta och kostnadsränta på skattekontot

Vid ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott (dvs saldo på skattekontot är minus) beräknas en kostnadsränta. Detta justerar Skatteverket automatiskt. Observera att detta gäller Aktiebolag. I den här guiden går vi igenom hur du bokföra intäktsränta respektive kostnadsränta på skattekontot.

För att bokföra intäktsränta kan du använda dig av vår mall Intäktsränta på skattekontot och för kostnadsränta kan du använda dig av mallen Kostnadsränta på skattekontot.

skattekonto_mall

Bokföringen för Kostnadsränta på skattekontot kommer se ut så här: 

granska_kostnadsranta

Bokföringen för Intäktsränta på skattekonto kommer se ut så här:

granska_intaktsranta

Bokföring utav Kostnadsränta manuellt:

Konto 8423 Debet Total summa
Konto1630 Kredit Total summa

Bokföring utav Intäktsränta manuellt:

Konto 1630 Debet Total summa
Konto 8314 Kredit Total summa

Intäktsräntan är skattefri medan kostnadsräntan är ej avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen.

Läs mer hos Skatteverket om intäktsränta i skattekontot och Kostnadsränta i skattekontot.

Läs mer