Intäktsränta och kostnadsränta på skattekontot

Vid ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott (dvs saldo på skattekontot är minus) beräknas en kostnadsränta. Detta justerar Skatteverket automatiskt. Observera att detta gäller Aktiebolag.

Intäktsränta bokförs manuellt så här:

Debet 1630
Kredit 8314

Kostnadsränta bokförs manuellt så här:

Debet 8423
Kredit 1630

Intäktsräntan är skattefri medan kostnadsräntan är ej avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen.

Läs mer hos Skatteverket [Intäktsränta i skattekontot][Kostnadsränta i skattekontot]

Läs mer