Intäktsränta och kostnadsränta på skattekontot

Vid ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott (dvs saldo på skattekontot är minus) beräknas en kostnadsränta. Detta justerar Skatteverket automatiskt. Observera att detta gäller Aktiebolag.

Intäktsränta bokförs manuellt så här:

Konto 1630 Debet Total summa
Konto 8314 Kredit Total summa

Kostnadsränta bokförs manuellt så här:

Konto 8423 Debet Total summa
Konto1630 Kredit Total summa

Intäktsräntan är skattefri medan kostnadsräntan är ej avdragsgill och ska därför återföras i deklarationen.

Läs mer hos Skatteverket om intäktsränta i skattekontot och Kostnadsränta i skattekontot.

Läs mer