Bokföra skattekonto

Enskild firma

På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattelagstiftningen. För dig som är enskild näringsidkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas till exempel:

  • Preliminärskatt för anställda
  • Arbetsgivaravgifter för anställda
  • Särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader
  • Moms
  • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för näringsfastigheter.

Som privata skatter och avgifter räknas till exempel inkomstskatter, egenavgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Bokförs inte i enskild firma

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt, har det därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om du däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som en insättning på bokföringskonto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto). I Bokio kan du bokföra detta enkelt med bokföringsmallen Inbetalning av Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag). Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (till exempel företagskonto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

inb_prelskatt_ef

Inbetalning 1000 kr till skattekontot ifrån företagskonto kommer se ut så här:

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet 1000
Konto 1930 (Företagskonto) Kredit 1000

F-Skatt

I den beräknade F-skatten ingår företagarens inkomstskatt och egenavgifter tillsammans med särskild löneskatt på anställdas pensioner och fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastigheter. Inkomstskatt och egenavgifter samt särskild löneskatt på det egna pensionssparandet är privata utgifter och ska därför inte bokföras som kostnad i företaget.

Företagets skatter (fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastighet mm) som omfattas av F-skatten beräknas och kostnadsförs i slutet av året på respektive kostnadskonto. Som motkonto använder du konto 2012, precis som för preliminärskatten. F-skatteinbetalningarna bokförs löpande direkt mot konto 2012. Använd bokföringsmallen Inbetalning av preliminärskatt Enskild firma.

Aktiebolag

I aktiebolag är det viktigt att man ser vilka transaktioner i bokföringen som påverkat skattekontot. Bokföringskontot som används i Bokio är 1630. Saldot på 1630 bör stämma överens med saldot på skattekontot hos Skatteverket. Skulle de inte stämma överens så saknas det förmodligen något i bokföringen. Läs här om hur du stämmer av bokföringen mot skattekontot.

I företaget behöver man i regel skilja mellan de olika skatte- och avgiftsbeloppen. Det görs enklast genom att bokföra på olika konton. Företaget ska därför ha separata skuld- eller avräkningskonton för arbetsgivaravgifter, personalskatt och moms. När du hanterar och bokför dina löner i Bokios lönefunktion samt använder de smarta bokföringsmallarna får du hjälp med både arbetsgivaravgifter, personalskatt och moms. Utöver dem vanliga formerna av skatt finns också så kallade punktskatter. Detta kan exempelvis vara alkohol- och tobaksskatt. Läs mer om punktskatter hos Skatteverket.

Inbetalning på skattekontot vid aktiebolag bokförs med mallen Insättning till skattekonto så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Debet Summa
Konto 19XX* Kredit Summa

*Välj det betalkonto du betalar in skatten med

Dragningen från skattekontot bokförs sedan med mallen Preliminärskatt Aktiebolag:

Konto 1630 (Skattekonto) Kredit Summa
Konto 2510 (Skatteskulder) Debet Summa

ab_skattekonto_prelskatt

I bokslutet tar du upp skatter och avgifter på respektive skuldkonto, så att exempelvis moms och arbetsgivaravgifter (som du får hjälp att bokföra i Bokios momsrapport och lönehantering) ligger kvar över bokslutet på sina respektive konton i balansräkningen. Inkomstskatten för året beräknas och bokförs som en skatteskuld. Det här får du hjälp att hantera om du gör ditt bokslut i Bokio.

F-skatt, vilket är en annan benämning för preliminärskatt, ska du se som en löpande skattefordran. F-skatten omfattar utöver inkomstskatten även andra skatter såsom fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Det är lite svårt att säga hur mycket av F-skatten som är det ena eller andra.

Ränta på skattekonto

Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto 1630 med motkonto 8314 (Skattefria ränteintäkter) eller 8423 (Kostnadsränta för skatter och avgifter, skattekonto). Har skattekontot påförts räntekostnader så bokförs det manuellt så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Kredit Summa ränta
Konto 8423 (Kostnadsränta för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa ränta

Vid ränteintäkt på skattekontot bokför du det så här:

Konto 1630 (Skattekonto) Debet Summa ränta
Konto 8314 (Skattefria ränteintäkter) Kredit Summa ränta

Skatt blir enkelt i Bokio

Med färdiga bokföringsmallar och automatisk hantering av moms och arbetsgivaravgifter slipper du känna osäkerhet kring bokföring och hantering av skatt.

1. Färdiga bokföringsmallar

Efter att du har lämnat uppgifter till Skatteverket om dina beräknade inkomster så beräknas den så kallade preliminärskatten. Denna ska du betala in till Skatteverket under räkenskapsårets gång. Antingen som en klumpsumma eller per månad. Normalt ska detta vara inbetalt den 12:e varje månad och i Bokio bokför du det enkelt med hjälp av bokföringsmallen Preliminärskatt.

Det finns också bokföringsmallar för in- och utbetalning från skattekontot samt exempelvis bilskatt och trängselskatt. Du slipper tänka på vilket bokföringskonto du ska använda samt om det ska ligga på debet eller kredit.

Här kan du läsa mer om olika skatter och avgifter.

2. Automatisk beräkning av moms och momsdeklaration

Genom att använda Bokios smarta bokföringsmallar så beräknas momsen helt automatiskt. Detta gäller både för inköp inom Sverige och från utlandet. Bokio räknar inte bara ut summa moms utan ser även till att det hamnar på rätt momskonto både i bokföringen och i momsdeklarationen.

Momsrapporten genereras automatiskt och du får hjälp med bokföringen samt kan ladda ner den som XML-fil och deklarera direkt till Skatteverket.

3. Lönehantering med integrerad bokföring av skatter och avgifter

Bokios lönehantering är användarvänlig med automatisk uträkning av lön, semester, sjukersättning, skatt, arbetsgivaravgifter och andra lönekostnader. Du bokför enkelt månadens lön och får automatiskt fram arbetsgivardeklarationen (AGI) som du kan skicka in till Skatteverket. Även här får du hjälp med att bokföra, helt automatiskt!

Skapa konto i Bokio