Bokföra skattekonto

Enskild firma

På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattelagstiftningen. För dig som är enskild näringsidkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

  • Preliminärskatt för anställda
  • Arbetsgivaravgifter för anställda
  • Särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader
  • Moms
  • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för näringsfastigheter.

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egenavgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Bokförs inte i enskild firma

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen "Preliminärskatt Enskild firma" (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Inbetalning 1000 kr till skattekontot ifrån företagskonto ser ut som följande:
2012 Debet 1000
1930 Kredit 1000

F-Skatten

I den beräknade F-skatten ingår företagarens inkomstskatt och egenavgifter tillsammans med särskild löneskatt på anställdas pensioner och fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastigheter. Företagarens inkomstskatt och egenavgifter samt särskild löneskatt på det egna pensionssparandet är privata utgifter och ska inte bokföras som kostnad i företaget. 
Företagets skatter (fastighetsskatt eller fastighetsavgift på näringsfastighet mm) som omfattas av F-skatten beräknas och kostnadsförs i slutet av året på respektive kostnadskonto. Som motkonto använder du konto [2012], Avräkning skatter och avgifter. F-skatteinbetalningarna bokförs löpande direkt mot konto [2012]. Använd bokföringsmallen "Preliminärskatt Enskild firma".

Aktiebolag

I aktiebolag ska det i räkenskaperna framgå vilka transaktioner som påverkar skattekontot. Därför ska bokföringen innehålla ett konto som överensstämmer med skattekontot hos Skatteverket. Vilket betyder att du i bokföringen på konto 1630 skall ha samma belopp som du har hos skatteverket, om detta inte stämmer så har du inte bokfört alla händelser som påverkar skattekontot.

I företaget behöver man i regel skilja mellan de olika skatte- och avgiftsbeloppen. Det görs enklast genom att bokföra på olika konton. Företaget ska därför ha separata skuld- eller avräkningskonton för arbetsgivaravgifter, personalens källskatter, punktskatter och moms. När sedan skattedeklarationen lämnas omförs beloppen till konto [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), som du lägger upp i bokföringen. Betalningen bokförs sedan direkt mot detta konto. Det går bra att använda bokföringsmallen "Preliminärskatt Aktiebolag", du kan dock välja att justera titeln.

Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter (skattekonto).

I bokslutet tar du upp skatter och avgifter på respektive skuldkonto, så att t ex moms och arbetsgivaravgifter ligger kvar över bokslutet på sina respektive konton i balansräkningen. Inkomstskatten för året beräknas och bokförs som en skatteskuld, vilken på kontot för skatteskulder möts av betalda F-skatter.

F-skatt ska du se som en löpande skattefordran. F-skatten omfattar nämligen utöver inkomstskatten även andra skatter som fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Därför är det svårt att säga hur mycket av F-skatten som är det ena eller andra. 
 Inbetalning på skattekontot i aktiebolag Debet 1630 Kredit 1930 Betalning av F-skatt i aktiebolag. Använd bokföringsmallen "Preliminärskatt Aktiebolag".

 

Läs mer