Kan jag importera tidigare momsrapporter?

Du kan ladda upp tidigare momsdeklarationer som underlag till bokföringen, men däremot inte till funktionen för momsrapporter i Bokio.

Är redovisningen av moms redan bokförd för tidigare perioder så bör dessa perioder stängas utan att bokföras i Bokios momsrapport, annars blir både beräkning och bokföring felaktig. Detta då momsrapporten i Bokio genereras helt automatiskt från det som finns bokfört (inklusive den redan bokförda momsredovisningen). Vill du kunna göra om tidigare momsrapporter så får du i så fall annullera verifikatet som finns med i din importerade bokföring. Då kan Bokio räkna detta bättre.

Så här stänger du en momsperiod utan att bokföra

Gå till Momsrapport under Rapporter i vänstermenyn. Öppna den momsperiod som du vill stänga och klicka på knappen högst uppe i högra hörnet och välj Markera perioden som stängd.

Klicka på Markera momsperiod som stängd

Bekräfta genom att klicka på Stäng perioden.

klicka_stäng_perioden

Nu kommer momsperioden stå som klarmarkerad.

Läs mer