Kan jag importera tidigare momsrapporter?

Du kan ladda upp tidigare momsdeklarationer som underlag till bokföringen, men däremot inte till funktionen för momsrapporter i Bokio.

Är redovisningen av moms redan bokförd för tidigare perioder så bör dessa perioder stängas utan att bokföras i Bokios momsrapport, annars blir både beräkning och bokföring felaktig. Detta då momsrapporten i Bokio genereras helt automatiskt från det som finns bokfört (inklusive den redan bokförda momsredovisningen). Vill du kunna göra om tidigare momsrapporter så får du i så fall annullera verifikatet som finns med i din importerade bokföring. Då kan Bokio räkna detta bättre.

Så här stänger du en momsperiod utan att bokföra

Gå till Momsrapport under Rapporter i vänstermenyn. Öppna den momsperiod som du vill stänga och licka på knappen högst uppe i högra hörnet och välj Markera perioden som stängd.

Klicka på Markera momsperiod som stängd

Bekräfta genom att klicka på Stäng perioden.

Klicka på Stäng perioden

Nu kommer momsperioden stå som klarmarkerad.

Läs mer