Hur fungerar moms i Bokio?

Slipp räkna ut moms när du bokför

När du bokför i Bokio och använder de färdiga mallarna så får du alltid ange den totala summan för inköpet eller försäljningen. Om du ser till att bokföra utifrån dina banktransaktioner så behöver du inte ens tänka på det, den totala summan är då förifylld (och går inte att ändra) utifrån själva transaktionen.

Bokio räknar automatiskt ut momsen. I exemplet nedan har vi köpt lite batterier och dylikt. Vi väljer mallen "Inköp förbrukningsmaterial 25% moms" då vi ser på kvittot att det är endast 25% moms som tillämpats. Summan för inköpet är 1168,80 kr och eftersom vi valt mallen som beräknar 25% moms så kommer Bokio räkna ut detta automatiskt enligt följande: 1168,8 - 1168,8/1,25 = 233,76 kr.

Bokför transaktionen med färdig mall

Du kan klicka på Förhandsgranska och redigera verifikat för att se hur verifikatet kommer att se ut. Här kan vi se de bokföringskonton som mallen kommer att använda samt den beräknade momsen 233,76 kr. Om du kikar på kvittot så ska det alltså vara samma summa moms där.

Förhandsgranska verifikat

När inköpet är bokfört kan du se verifikatet och det kopplade kvittot inne på sidan Bokfört.

Bokfört verifikat

Om du ska bokföra något där underlaget har flera olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar samtidigt. Det går också bra att använda sig av den manuella bokföringen men då måste du själv välja bokföringskonton samt sätta summan rätt i debet och kredit.

När din bokföring är gjord får du hjälp av Bokio att generera momsdeklarationen. Läs mer om hur du redovisar moms här.