Bokför utan moms

Har du kanske momsbefriad verksamhet och ska bokföra utan moms så måste du justera det manuellt i Bokio då vi i dagsläget är optimerade för företag som redovisar moms.

Välj en bokföringsmall som passar och skriv in totalsumman på fakturan eller kvittot (inkl moms om den står redovisad). 

Se till att datum och betalkonto stämmer och klicka sedan på "Bokför". Nu kommer du till en förhandsgranskning av verifikatet som kommer att bokföras. Som du ser så är ingående moms redovisat. För att få bort den måste vi manuellt gå in och justera raderna. Klicka på redigera-ikonen som ligger precis ovanför verifikatet.

Nu ska du radera hela raden med moms. Radera kontonumret 2640 samt summan 200 så att raden står tom.

Summan moms måste nu flyttas till kontot för kostnaden, i det här fallet 4010 - Inköp material och varor. Debet och Kredit måste alltid vara lika stora.

Klicka på "Klar" och bokför sedan verifikatet.

Alternativt kan du välja att bokföra hela verifikatet manuellt i Bokio.

Sökord: Momsfri, momsfritt