Bokför utan moms

Den här guiden visar hur du använder Bokios smarta bokföringsmallar för att sedan redigera bort den moms som automatiskt beräknas.

Om du har en verksamhet som är helt befriad från moms så har du möjlighet att ändra i inställningarna så att bokföringsmallarna automatiskt tar bort momsen. Momsbefriad verksamhet är tillgänglig för alla företagstyper som stöds i Bokio och du aktiverar funktionen enkelt under Inställningar. Om du är osäker på om ditt företag är registrerat för moms kan du logga in på Skatteverket för att se din företagsinformation.

Observera!

Funktionen för momsbefriade verksamheter är just nu optimerad för företag som är helt befriade från moms. Har du en så kallad blandad verksamhet, där en del av inkomsterna är momsfria och en del inte är det, så rekommenderar vi att du inte väljer momsbefriad verksamhet som momsperiod utan den period som du ska redovisa moms för den momspliktiga delen. Den momsbefriade delen får du sedan bokföra manuellt eller använda bokföringsmallarna och redigera bort momsen så som den här guiden visar.

Börja med att läsa vår guider hur man bokför i Bokio:

Välj en bokföringsmall som passar och skriv in totalsumman på fakturan eller kvittot (inkl moms om den står redovisad). 

Se till att datum och betalkonto stämmer och klicka sedan på "Nästa". Beroende på vilken kategori du väljer att bokföra så kommer sista steget vara en förhandsgranskning av verifikatet. Gäller inte inköpet eller försäljningen en momsfri vara eller tjänst så kommer ingående eller utgående moms vara redovisat.

Har man momsbefriad verskamhet så får man inte göra avdrag för moms och detta blir istället en kostnad. Vi måste nu manuellt gå in och redigera raderna i verifikatet. Klicka på "Redigera verifikat".

Nu ska du radera hela raden med moms. Klicka på papperskorg-ikonen på raden med ingående moms (bokföringskonto 2640).

Utfallet blir följande och skillnaden i beloppet måste vi nu flytta till kostnadskontot (i detta fall bokföringskonto 6110). Debet och Kredit måste alltid vara lika stora.

Skriv in den totala summan och klicka sedan på "OK".

Så här kommer verifikatet se ut. Klicka på "OK Bokför!" för att bokföra.

 

Sökord: Momsfri, momsfritt