Bokför utan moms

Den här guiden visar hur du använder Bokios smarta bokföringsmallar för att sedan redigera bort den moms som automatiskt beräknas. Välj en bokföringsmall som passar och skriv in totalsumman på fakturan eller kvittot (inkl moms om den står redovisad). 

utan_moms_mall

Se till att datum och betalkonto stämmer och klicka sedan på Nästa. Beroende på vilken kategori du väljer att bokföra så kommer sista steget vara en förhandsgranskning av verifikatet. Gäller inte inköpet eller försäljningen en momsfri vara eller tjänst så kommer ingående eller utgående moms vara redovisat.

Har man momsbefriad verskamhet så får man inte göra avdrag för moms och detta blir istället en kostnad. Vi måste nu manuellt gå in och redigera raderna i verifikatet. Klicka på Redigera verifikat.

utan_moms_redigera

Nu ska du radera hela raden med moms. Klicka på papperskorg-ikonen på raden med ingående moms (bokföringskonto 2640).

radera_momsrad

Utfallet blir följande och skillnaden i beloppet måste vi nu flytta till kostnadskontot (i detta fall bokföringskonto 6110). Debet och Kredit måste alltid vara lika stora.

rader_balanserar_ej

Skriv in den totala summan och klicka sedan på OK.

raderna_balanserar

Så här kommer verifikatet se ut. Klicka på Bokför för att bokföra.

utan_moms_förhandsgranskning