Bokför utan moms

Vissa funktioner kräver en betalplan

Den här guiden visar hur du använder Bokios smarta bokföringsmallar för att sedan redigera bort den moms som automatiskt beräknas. Välj en bokföringsmall som passar och skriv in totalsumman på fakturan eller kvittot (inkl moms om den står redovisad). 

Se till att datum och betalkonto stämmer och klicka sedan på "Nästa". Beroende på vilken kategori du väljer att bokföra så kommer sista steget vara en förhandsgranskning av verifikatet. Gäller inte inköpet eller försäljningen en momsfri vara eller tjänst så kommer ingående eller utgående moms vara redovisat.

Har man momsbefriad verskamhet så får man inte göra avdrag för moms och detta blir istället en kostnad. Vi måste nu manuellt gå in och redigera raderna i verifikatet. Klicka på "Redigera verifikat".

Nu ska du radera hela raden med moms. Klicka på papperskorg-ikonen på raden med ingående moms (bokföringskonto 2640).

Utfallet blir följande och skillnaden i beloppet måste vi nu flytta till kostnadskontot (i detta fall bokföringskonto 6110). Debet och Kredit måste alltid vara lika stora.

Skriv in den totala summan och klicka sedan på "OK".

Så här kommer verifikatet se ut. Klicka på "OK Bokför!" för att bokföra.

 

Sökord: Momsfri, momsfritt