Låsa upp en momsperiod

Du har alltid möjlighet att låsa upp en momsperiod och göra justeringar.

För att kunna låsa upp perioden behöver du först markera den som ej redovisad. Gå in under Momsrapporter och välj Redovisa moms.

Välj sedan den momsperiod du vill låsa upp och klicka på Markera som ej redovisad

Gå sedan tillbaka till Momsperioder och lås upp stegen i momsrapporten.

Börja med att låsa upp steg 3 Ladda ner momsrapport.

Lås sedan upp steg 2 Granska rapport och stäng perioden.

Och lås till sist upp steg 1 Avstämning

Nu kan du bokföra de transaktioner som saknas och därefter stänga momsperioden igen. Tänk på att du behöver redovisa dina justeringar till Skatteverket.

Om du upptäcker att bokförda transaktioner inte finns med i din momsrapport kan du läsa mer här om hur du går tillväga.