Låsa upp en momsperiod

Du har alltid möjlighet att låsa upp en momsperiod om du behöver göra justeringar i din bokföring. Samtliga steg, 5-1, behöver låsas upp för att dina ändringar ska tas med i rapporten. 

Börja med att låsa upp steg 5 Bokför moms på skattekontot. Genom att klicka på Ångra bokföringen av skatter tar du bort det nuvarande verifikatet som avser debiteringen för din momsperiod. 

Lås upp steg 5 genom att Ångra bokföringen av momsdebitering

Gå sedan vidare och ångra/lås upp steg 4 Betala moms och steg 3 Deklarera moms till Skatteverket

I steg 2 Granska och stäng perioden hittar du bokföringen för momsperioden. Klicka på Lås upp rapport och bekräfta att du vill låsa upp- och ta bort bokföringen. 

Lås upp steg 2 genom att bekräfta och ta bort bokföringen av momsperioden

Slutligen kan du låsa upp steg 1 Avstämning

Lås slutligen upp Avstämningen i steg 1

Nu kan du bokföra de transaktioner som saknas och därefter stänga momsperioden igen. Tänk på att du behöver redovisa dina justeringar till Skatteverket.

Om du upptäcker att bokförda transaktioner inte finns med i din momsrapport kan du läsa mer här om hur du går tillväga.