Rätta momsdeklaration

Saknas det bokförda verifikat i din sparade momsrapport? Detta bör du då justera i bokföringen och sedan skicka in en rättning till Skatteverket.

Vad är det som inte stämmer?

Det första du måste göra är att ta reda på vad det är som inte stämmer. Om du använder momskontrollen som finns för varje momsrapport i Bokio så kan du hitta eventuella fel eller om det helt enkelt saknas bokförda verifikat i den stängda momsrapporten.

Om det saknas ett verifikat så ser det ut på följande vis: 

moms_saknas_rapport

För att rätta detta (både i bokföringen och till Skatteverket) måste du göra följande:

  1. Lås upp momsrapporten i Bokio (detta annullerar det bokförda verifikatet för momsen). Siffrorna uppdateras nu i momsrapporten för den aktuella perioden.
  2. Kontrollera att verkligen all bokföring är med för perioden, ett tips är att stämma av saldot på företagskontot i bokföringen mot det faktiska saldot på banken för sista dagen i momsperioden.
  3. Gå igenom hela flödet igen och stäng momsrapporten. Ett nytt verifikat bokförs med de uppdaterade siffrorna.
  4. Logga in på Skatteverket och rapportera in de nya siffrorna för momsperioden. Man kan rätta en momsrapport upp till 6 år efter periodens slut.
  5. Betala bara in mellanskillnaden till ditt skattekonto.
  6. Om du har ett aktiebolag och har aktiverat vår skattekontosynk så markerar du sista steget i momsperioden som Manuellt bokfört vid ändringar av tidigare inskickad rapport, och hanterar bokföringen med hjälp av våra smarta bokföringsmallar via Transaktioner att bokföra. Om du inte har skattekontosynk bokför du bara sista steget som vanligt.