Momsrapporten fungerar inte?

Det finns några möjliga anledningar till varför momsrapporten inte fungerar, redovisar fel eller kanske inte går att öppna. Om du inte kommer fram till någon lösning själv får du gärna hör av dig till oss på support@bokio.se. Checka först av följande punkter:

  • Titta så att datumen för räkenskapsåren stämmer. Råkar ett ligga över ett annat eller att det till och med är dubbletter så kommer detta leda till att momsrapporten kraschar. Du kan dock enkelt gå in på Inställningar → Räkenskapsår och justera datumen.
  • Är alla konton mappade?
  • Är räkenskapsåret längre än 18 månader? Ett räkenskapsår får som längst vara 18 månader, skulle det vara inställt på längre i Bokio så kommer momsrapporten inte fungera. 
  • Finns det redan en momsrapport bokförd? Eftersom momsrapporten i Bokio beräknas utifrån vad som är bokfört och det i så fall redan är bokfört en gång kommer rapporten i Bokio genereras fel. Har du alltså redan en momsrapport bokförd för perioden behöver du inte göra något på den i Bokio. Det går inte att importera momsrapport till Bokio.