Vad är moms?

Om vi bortser från de bolag som har momsfri verksamhet så ska alla bolag redovisa och betala moms till Skatteverket. Att betala moms kan i detta fallet även innebära att du får tillbaka pengar från Skatteverket.

Vad är ingående moms?

Ingående moms är skatten på de varor och tjänster som du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare.

Konto som används mest i Bokio:
2640 - Ingående moms

Vad är utgående moms?

Utgående moms är en skatt som beräknas utifrån försäljningsbeloppet av varor och tjänster. Momsen betalas sedan in till Skatteverket när försäljaren har fått betalt av köparen. Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms finns specificerad på de fakturor som företaget skickar till kunderna.

Konton som används mest i Bokio:
2610 - Utgående moms, 25%
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
2620 - Utgående moms, 12%
2621 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%
2630 - Utgående moms 6%
2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%

Moms på inköp från utlandet

När man gör inköp från utlandet så gäller lite speciella regler med bland annat omvänd skattskyldighet. Läs mer om hur du bokför inköp av varor och tjänster från utlandet.

Att deklarera moms

Det fungerar så att ett företag med jämna mellanrum ska deklarera sin moms. Detta kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Momsdeklarationen innehåller bland annat information om hur mycket moms du har betalat till leverantörer när du har köpt saker plus hur mycket moms dina kunder har betalat till dig. Slår vi ihop dessa två summor får vi hur mycket du ska betala till eller få tillbaka av Skatteverket.

Formeln för detta är:
Moms att betala = Moms dina kunder betalat till dig - Moms du betalat till leverantörer

Momsen är alltså ingen kostnad eller intäkt för bolaget eftersom de pengarna ändå antingen betalas in till eller betalas tillbaka av Skatteverket. 

I din Balansrapport kommer du se att momsen dyker upp under kortfristiga skulder eftersom detta ska betalas i samband med nästa momsdeklaration. När momsen är deklarerad kommer du antingen ha en momsskuld (bokförs på konto 2650) eller en momsfordran (bokförs på konto 1650). Använder du momsrapporten i Bokio så hanteras det automatiskt åt dig. Läs mer här om hur momsrapporten fungerar.

Läs mer