Vad är jobbskatteavdrag och hur hanteras det i Bokio?

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion som minskar den skatt som ska betalas på inkomst av anställning (lön) och aktiv näringsverksamhet. Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten.

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget, detta är då inget man behöver tänka på i Bokio så länge man följer tabellerna, dvs avdraget beräknas automatiskt av skatteverket. Läs mer om jobbskatteavdraget hos Skatteverket

Läs mer