Hur fungerar Bokio Momsrapport?

Momsrapporten i Bokio genereras automatiskt utifrån det du bokför. 

 

Momsrapporter är uppdelade i två sektioner. Momsperioder och Redovisa moms. Du hittar momsrapporten i vänstermenyn under "Rapporter".

Översikt momsrapporter

Välj momsperiod

I Bokio ställer du in om du vill redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Du väljer detta för respektive räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår.

 

Steg 1 - Avsluta och kontrollera din bokföring

Momsdeklarera gör man då en momsperiod är slut och för att kunna lämna in en fullständig rapport till Skatteverket gäller det att all bokföring är gjord för den aktuella momsperioden.

Kontrollera följande:

  1. Alla utgifter och inkomster för perioden är bokförda. Detta kan bara du som har fullständig insyn i verksamheten veta.
  2. Eventuella periodiseringar är gjorda. Gäller för sista momsperioden i ett räkenskapsår. Momsen måste hamna på rätt räkenskapsår, då försäljningen eller inköpet ägt rum. Detta är extra viktigt för dig som använder kontantmetoden. Läs här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.
  3. Saldot på dina tillgångskonton stämmer överens med banken. Detta gäller t.ex företagskontot. Se till att kontrollera bokföringen med saldot på banken.
  4. Gör momskontrollen. Där kan systemet varna för eventuella fel i bokföringen. Läs här om hur funktionen momskontroll fungerar.

Avstämning momsrapport

 

Steg 2 - Stäng perioden

Här visas den blankett som du ska skicka till Skatteverket. Kontrollera och se till att siffrorna stämmer innan du fortsätter.

I de fall man har bokfört på konton som inte är mappade till raderna för försäljning och inkomst (dvs de som inte är moms), kan man manuellt justera. Resterande genereras automatiskt utifrån det du har bokfört. 

Granska momsrapport

För att se vilka verifikat som mappats till respektive ruta i momsrapporten, klicka på informationsikonen bredvid rutan du vill granska.

Se mappning av momsruta

Här kan du också se vilka bokföringskonton som mappas till rutan.

Mappningar för rutan

Ska jag betala in eller få tillbaka moms?

Moms att betala eller få tillbaka beräknas som total utgående moms minus total ingående moms. Är total ingående moms större än utgående moms så uppstår en momsfordran. Detta innebär att Skatteverket ska betala ut detta till dig. Är total utgående moms större än ingående så uppstår en momsskuld. Detta ska betalas in till Skatteverket.

Moms att betala eller få tillbaka

Om momsrapporten ser korrekt ut kan du stänga och bokföra perioden genom att klicka på Stäng perioden och fortsätt. Perioden kommer då att bokföras och det är därför viktigt att se till att du verkligen är helt klar innan du fortsätter. Bokföringen skapas för att dokumentera din skuld eller fodran till Skatteverket. Om momsen är noll kommer ingen bokföring att skapas men du behöver fortfarande rapportera detta till Skatteverket. När du har stängt perioden bör du inte bokföra något mer på den.

Lås och bokför perioden

Tänk på!

Låser du upp steg 2 så kommer det tidigare verifikatet som genererats att annulleras. Endast om verifikatet är det senaste bokförda och inom 30 dagar gjort av dig så kommer det raderas helt. När du stänger steg två igen kommer ett nytt verifikat att skapas.

 

Steg 3 - Ladda ner momsrapport

När perioden är stängd och bokförd kan du ladda ner momsrapporten, vilket gör det möjligt att senare ladda upp den hos Skatteverket genom att använda deras e-tjänster. Du kan också välja att manuellt mata in de värden som visas i steg 2.

När du är klar tryck på Slutför perioden

Ladda ner momsrapport

Du ska nu skicka in och deklarera momsen till Skatteverket. Klicka på Slutför perioden för att låsa momsperioden.

 

Steg 4 - Redovisa in- eller utbetalning av moms

När du låst momsperioden kommer du kunna klicka dig vidare till att redovisa moms.

Till redovisa moms

Här får du hjälp steg för steg med hur du bokför in- eller utbetalning av moms. När du har gjort detta så kan du gå tillbaka hit för att markera momsperioden som redovisad.

Redovisa moms

 

Läs mer