Hur fungerar Bokio Momsrapport?

Momsrapporten i Bokio genereras automatiskt utifrån det du bokför. Flödet för att deklarera, betala och bokföra moms hanteras enkelt och smidigt från en och samma sida. Sidan Momsrapport hittar du under Rapporter i vänstermenyn.

  • Hela momsprocessen i ett och samma flöde gör det lätt att administrera, men också att undvika misstag
  • Med ett enkelt knapptryck får du ut moms-filen som sedan kan laddas upp till Skatteverket
  • Med Bokio Företagskonto kan du betala momsen direkt till Skatteverket utan att lämna sidan
  • Genom att koppla ditt skattekonto till Bokio (för aktiebolag) får du färdiga bokföringsförslag som du registrerar enkelt med ett klick
  • Bokförda transaktioner från skattekontot matchas mot rätt period i momsflödet och klarmarkeras automatiskt

Översikt momsrapporter

Välj momsperiod

I Bokio ställer du in om du vill redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Du väljer detta för respektive räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår.

1. Avstämning

Deklarera moms gör man då en momsperiod är slut och för att kunna lämna in en fullständig rapport till Skatteverket gäller det att all bokföring är gjord för den aktuella momsperioden.

Kontrollera följande:

  1. Alla utgifter och inkomster för perioden är bokförda. Detta kan bara du som har fullständig insyn i verksamheten veta.
  2. Eventuella periodiseringar är gjorda. Gäller för sista momsperioden i ett räkenskapsår. Momsen måste hamna på rätt räkenskapsår, då försäljningen eller inköpet ägt rum. Detta är extra viktigt för dig som använder kontantmetoden. Läs här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.
  3. Saldot på dina tillgångskonton stämmer överens med banken. Detta gäller t.ex företagskontot. Se till att kontrollera bokföringen med saldot på banken. Om du har Bokio Företagskonto ser du saldot direkt i Bokio.
  4. Gör momskontrollen. Där kan systemet varna för eventuella fel i bokföringen. Läs här om hur funktionen momskontroll fungerar.

Kontrollera att du gjort allt i listan

2. Granska rapport och stäng perioden

Här visas den blankett som ska skickas in till Skatteverket. Kontrollera och se till att siffrorna stämmer innan du fortsätter. I de fall man har bokfört på konton som inte är mappade till raderna för försäljning och inkomst (dvs de som inte är moms), kan man manuellt justera. Resterande genereras automatiskt utifrån det du har bokfört.

Granska rapport och stäng perioden

För att se vilka verifikat som mappats till respektive ruta i momsrapporten, klicka på informationsikonen bredvid rutan du vill granska.

Se mappning av konton i momsrapporten

Här kan du också se vilka bokföringskonton som mappas till rutan.

Se detaljer för mappningar för rutan

Ska jag betala in eller få tillbaka moms?

Moms att betala eller få tillbaka beräknas som total utgående moms minus total ingående moms. Är total ingående moms större än utgående moms så uppstår en momsfordran. Detta innebär att Skatteverket ska betala ut detta till dig. Är total utgående moms större än ingående så uppstår en momsskuld. Detta ska betalas in till Skatteverket.

Du ser summan att betala eller få tillbaka längst ner i rapporten. Du kan också följa och se denna summa allra högst upp på sidan för momsperioden även innan perioden är slut.

Se summa moms att betala eller få tillbaka

Om momsrapporten ser korrekt ut kan du stänga och bokföra perioden genom att klicka på Stäng perioden och fortsätt. Perioden kommer då att bokföras och det är därför viktigt att se till att du verkligen är helt klar innan du fortsätter. Bokföringen skapas för att dokumentera din skuld eller fordran till Skatteverket. Om momsen är noll kommer ingen bokföring att skapas men du behöver fortfarande rapportera detta till Skatteverket. När du har stängt perioden bör du inte bokföra något mer på den.

Lås och bokför momsen för perioden

Tänk på!
Låser du upp steg 2 så kommer det tidigare verifikatet som genererats att annulleras. Endast om verifikatet är det senaste bokförda och inom 30 dagar gjort av dig så kommer det att raderas helt. När du stänger steg 2 igen kommer ett nytt verifikat att skapas.

3. Deklarera moms till Skatteverket

När perioden är stängd och bokförd kan du ladda ner momsfilen. Till höger i rutan ser du när deadline är för att deklarera momsen. Det finns en direktlänk till Skatteverkets e-tjänst där du lämnar in momsdeklarationen. Du kan också välja att manuellt mata in de värden som visas i steg 2.

Tänk på!
Som momsregisterad behöver du deklarera moms för varje momsperiod, även om perioden saknar händelser.

Ladda ner momsfilen och deklarera

När du lämnat in momsdeklarationen till Skatteverket kan du gå tillbaka till Bokio och klicka på Markera som redovisad för att gå vidare till nästa steg.

4. Betala moms eller hantera momsåterbäring

När momsdeklarationen är markerad som redovisad är det dags att hantera redovisningen av din skuld eller återbäring av moms.

Om du har moms att betala är det allra smidigaste sättet att använda Bokio Företagskonto. Då görs inbetalningen direkt från momsflödet och bokföringen sker automatiskt så fort pengarna dragits. Klicka på Lägg till betalning.

Lägg till betalning av moms

Om du vill kan du signera den direkt från menyn uppe till höger utan att ens behöva lämna sidan!

Signera betalning till skattekontot

Betalningen är nu schemalagd och kommer att bokföras när pengarna dras. Steg 4 i momsflödet kommer då att klarmarkeras automatiskt.

Betalning till skattekontot är schemalagd

För dig som inte har Bokio Företagskonto behöver du först betala in till skattekontot från din bank och sedan kan du bokföra transaktionen på sidan Transaktioner att bokföra och använda mallen "Insättning till skattekontot".

Om du istället har en momsfordran, dvs. Ska få tillbaka moms från Skatteverket så har du inget att bokföra i detta steg utan kan gå vidare till nästa. Samma sak gäller om du inte har något bokfört på perioden och varken har en momsskuld eller momsfordran.

5. Bokför moms på skattekontot

När momsskulden eller återbäringen registrerats på ditt skattekonto ska det bokföras. Eftersom det sker först på dagen då momsen ska vara deklarerad så kommer du inte kunna bokföra detta förrän då, dvs. När transaktionen faktiskt syns på ditt skattekonto. När datumet för deklarationen passerat kan du klicka på Bokför skatter för att bokföra händelsen på skattekontot. Även om du har enskild firma, där ditt skattekonto för företaget är samma som det privata, så ser vi till att det bokförs korrekt.

Bokför skatter

Om du har aktiebolag så kan du koppla ditt skattekonto till Bokio och på så sätt synka transaktionerna med momsflödet. Transaktionerna på ditt skattekonto landar på sidan Transaktioner att bokföra, där du registrerar dem enkelt med hjälp av färdiga förslag. När transaktionen för momsskulden eller återbäringen bokförs så kopplas det automatiskt till rätt period i momsflödet och det sista steget kommer att klarmarkeras automatiskt. Läs om hur du kopplar ditt skattekonto här.