Ändringar vid inskickad moms- eller arbetsgivardeklaration

Har du gjort ändringar i din deklaration till Skatteverket gällande din momsperiod eller arbetsgivardeklaration (AGI)?

Med Bokios skattekontosynk hämtas samtliga av dina transaktioner till skattekontot, och från skattekontot som betalning till Skatteverket. Rapporterna som skapas i moms- eller löneflödet kan bara innefatta ett belopp för perioden vilket innebär att de belopp som slutligen dragits från ditt skattekonto inklusive ändringar inte alltid matchar det som räknats fram i Bokio. I dina Transaktioner att bokföra kan således perioden komma att matchas, men inte beloppet.

Det första du behöver göra är att kontrollera så att summan för samtliga händelser på skattekontot som berör perioden, matchar totalen för den senast inlämnade moms- eller arbetsgivardeklarationen. Beloppet finner du i din momsrapport eller löneperiod.

Om den totala summan är korrekt kan du markera sista steget i momsperioden som Manuellt bokfört. Detsamma gäller sista steget i löneperioden. Gå därefter till Transaktioner att bokföra och markera transaktionen/transaktionerna där du kan bokföra händelsen med passande bokföringsmall.

I exemplet nedan ser vi att Bokio hittar en matchning till momsperioden jan 2023 - dec 2023, men vid försök till att matcha transaktionen mot perioden visas Summan matchar inte vad Bokio hade beräknat för perioden. Notera vilka belopp som visas bland dina transaktioner.

Summan matchar inte beloppet i Bokio

Se över så att båda beloppen för båda transaktionerna stämmer överens med beloppet som är framtaget i din momsrapport. I exemplet ser vi 584kr + 100kr = 684 kr vilket matchar beloppet vi hittar i momsrapporten.

Stäm av så att samtliga transaktioner adderas till det belopp som hittas i din momsrapport

Väl i momsperioden, gå till steg 5 och klicka på flervalsmenyn (...) där du väljer Markera som manuellt bokförd.

Markera perioden som manuellt bokförd

Gå tillbaka till Transaktioner att bokföra och markera transaktionerna. Klicka på Bokför utan matchning  och välj passande bokföringsmall.

Markera transaktionen och välj Bokför utan matchning

Välj passande bokföringsmall

När du valt rätt bokföringsmall kan du klicka på Bokför transaktion. Här bokför du både originaltransaktionen och den transaktion som kommit till efter Skatteverkets beslut.

Klicka på Bokför transaktion

Beloppet stämmer inte

Om summan inte stämmer behöver du utreda mer kring vad som har orsakat skillnaden. En differens beror oftast på att du har gjort en ändring eller rättning i din deklaration hos Skatteverket, men inte motsvarande ändring eller rättning i Bokio.

I dessa fall behöver du börja med att öppna momsperioden och justera din bokföring så att den stämmer med det du har deklarerat. Läs mer om hur du låser upp en momsperiod här.

Du kan även läsa om hur du rättar en momsdeklaration här.

Om det istället handlar om en rättning i din arbetsgivardeklaration (AGI) behöver du se till att lönespecarna är korrekta för perioden, med angivet lönebelopp och skatter. Om du har gjort justeringar i dina sociala avgifter direkt hos Skatteverket kan du göra motsvarande genom att ändra de sociala avgifterna i löneperioden.

Läs mer om hur du ändrar sociala avgifter här.