Hur väljer jag momsperiod?

Momsperioden är beroende av omsättningen i din verksamhet och avser hur ofta du måste stämma av din moms. Om du omsätter upp till 1 miljon kan du välja Årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. För minimal administration föreslår vi redovisning årsvis men tänk då på att ha pengar i kassan för att kunna betala årets moms när det är tid för avstämning. Logga in på Verksamt.se för att se vilken period du ska använda.

Med omsättning upp till 40 miljoner kan moms stämmas av kvartalsvis eller månadsvis. Med omsättning över 40 miljoner kan moms endast stämmas av månadsvis.

Du ställer in momsperioden på respektive räkenskapsår som ligger under Inställningar → Räkenskapsår.

Välj momsperiod

Byte av redovisningsperiod

Byte av redovisningsperiod för moms ska enligt Skatteverket ske enligt följande:

Kvartalsmoms helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårs ingång

Månadsmoms  kvartalsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Månadsmoms helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårs ingång

Helårsmoms kvartalsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårs ingång

Kvartalsmoms  månadsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Helårsmoms månadsmoms  = Byte vid nästa räkenskapsårs ingång  

I princip är det samma regel som gäller för brutna räkenskapsår. Skatteverket godtar dock bara fyra bokslut 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12.

Brutet räkenskapsår

Kvartalen är alltid jan-mar, apr-jun, jul-sep och okt-dec. Vid övergång till ny redovisningsperiod kan det kanske uppkomma att ett kvartal bara har en eller två månader. Detta gäller även om det första räkenskapsåret börjar mitt i en momsperiod.

Till exempel om företaget startades 2017-05-01 och man ska redovisa moms per kvartal så kommer första perioden vara 2017-05-01 till 2017-06-30 för att sedan efterföljande period fortsätter enligt kalenderårets kvartal (2017-07-01 till 2017-09-30). I exemplet kommer räkenskapsårets sista momsperiod (2018-04-01 till 2018-06-30) alltså gå över två räkenskapsår.

 

Läs mer