Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Skatter och avdrag

Skatter och avdrag – allt du behöver veta om skatter som egenföretagare!

När du har startat eget företag finns det mycket att tänka på, allt från hur din affärsidé ska generera vinster på bästa sätt och hur du ska hitta nya kunder till ditt företag. Att lära sig om skatter är kanske inte det man ser fram emot mest när man startar eget – men likväl en viktig ingrediens för att lyckas. Lär dig allt du behöver veta om skatter som företagare med hjälp av den här guiden!

Hur mycket skatt betalar man?

Det finns inget enkelt svar på den här frågan. Hur mycket skatt man betalar beror på många olika faktorer, bland annat hur hög inkomst du har, din ålder, var du bor, vilken företagsform du driver, vilka avdrag du har rätt till med mera. Om du tjänar mindre än 20 500kr på ett år betalar du ingen skatt alls och om du tjänar mer än 555 000 kronor på ett år betalar du ungefär 50 procent skatt. Efter att ha läst den här artikeln har du förhoppningsvis en bättre förståelse för hur olika skatter påverkar din inkomst.

Olika inkomstslag påverkar vilken skatt du betalar

När man pratar om skatt är det bra att först vara införstådd med vad de olika inkomstslagen innebär. Det finns tre olika inkomstslag som bestämmer vilka skatter du ska betala, att skilja på inkomstslagen kan göra det lättare att förstå helheten kring din skattesituation. Inom varje inkomstslag finns det alltså många olika skatter som tillkommer, man kan därför se inkomstslagen som övergripande kategorier.

 • Inkomstslaget näringsverksamhet
  Inkomstslaget näringsverksamhet är ett relativt brett skatteslag som innefattar alla typer av näringsverksamhet, exempelvis enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. De olika företagsformerna betalar i sin tur olika skatter anpassade efter bolagsformen. Inkomstslaget näringsverksamhet omfattar alltså företag och inte privatpersoner (även om gränsen är flytande för exempelvis enskild firma).

 • Inkomstslaget tjänst
  Inkomst av tjänst omfattar pengar som tjänas genom en anställning eller uppdrag. Du som driver aktiebolag betalar skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för ditt aktiebolags räkning och skatt för inkomstslaget tjänst för din lön som privatperson.

 • Inkomstslaget kapital
  Inkomstslaget kapital omfattar inkomster och utgifter som uppstår i samband med att kapital förflyttas eller säljs. Det kan exempelvis handla om räntekostnader eller uthyrning av fastigheter. För aktieägare är en vanlig kontakt med inkomstslaget kapital när man tar utdelning från sitt aktiebolag  och betalar bolagsskatt.

Skatter i enskild firma

När du driver enskild firma är det du själv som ser till att skatten blir betald, till skillnad från om du är anställd och skatten automatiskt dras av från din lön. Den första skatten du behöver bekanta dig med som enskild näringsidkare är F-skatt (företagsskatt). Om du har en anställning vid sidan om din enskilda firma betalar du F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt.

Egenavgifter i enskild firma

En del av den skatt som du betalar i din enskilda firma motsvarar de sociala avgifter som arbetsgivare betalar till sina anställda. I en enskild firma kallas dessa för egenavgifter och består bland annat av sjukförsäkringsavgift, föräldrapenning, ålderspensionsavgift med mera. Eftersom du betalar egenavgifter har du rätt till sjukpenning när du är sjuk, föräldrapenning när du har fått barn med mera, även när du är egenföretagare.

Eget uttag enskild firma

När du driver enskild firma har du inte en lön på samma sätt som när du är anställd eller driver aktiebolag. Allt ditt överskott i firman, alltså den summan som kvarstår efter att kostnaderna har dragits av från inkomsterna, räknas som inkomst i skattepliktig mening och kan därför likställas med lön.

När du har betalat preliminärskatt på ditt överskott är resten av pengarna fria att föras över till ditt privata konto. När du plockar ut pengar från din enskilda firma på det här sättet kallas det för eget uttag. När du gör ett eget uttag beskattas inte dina uttag per se, utan pengarna är redan beskattade som firmans resultat.

När du gör ett eget uttag är det en kostnad som ska bokföras, men ingen kostnad som påverkar firmans resultat. Om du exempelvis har ett överskott på 50 000 kronor och väljer att ta ut hela beloppet som eget uttag kommer resultatrapporten fortfarande att visa en vinst på 50 000 kronor. Det enda som händer är ditt privata konto får mer pengar samtidigt som företagskontot får mindre pengar och dina likvida medel minskar.

Läs mer om eget uttag.

skatter i aktiebolag

Skatter i aktiebolag

Många brukar förespråka aktiebolag som företagsform när man vill att sitt företag ska växa, tack vare de förmånliga skattemöjligheterna. Nedan går vi igenom de vanligaste skatterna för aktiebolag.

F-skatt

Aktiebolag betalar in F-skatt i form av debiterad preliminärskatt. Baserat på den preliminära inkomstdeklarationen eller förra årets resultat betalar man in f-skatt varje månad. När du får ditt slutskattebesked får du antingen betala in restskatt Skatteverket eller så får du skatteåterbäring.

Arbetsgivaravgift

Innan en lön hamnar i plånboken hos en anställd har en betydande summa redan beskattats från företagets löneutbetalningen. Arbetsgivaravgift är en skatt som säkerställer att den anställda får lön vid sjukdom, när hen är föräldraledig eller när hen går i pension. Totalt uppgår arbetsgivaravgifterna till 31,42 procent. 

Läs mer om arbetsgivaravgifter.

Bolagsskatt

Bolagsskatten är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag har gjort under ett räkenskapsår, vid ett förlustår ska alltså ingen bolagsskatt betalas. Bolagsskatten ligger på 20,6 procent och betalas i form av preliminärskatt varje månad.

Vid årets slut stäms den betalda skatten av mot den slutgiltiga skatten. Bolagsskatten omfattar även kapitalvinster i aktiebolag, exempelvis utdelning. Bolagsskatten är alltså en del av det första beskattningsledet för aktiebolag. När du som anställd i ditt egna aktiebolag får lön beskattas även du som privatperson i ett andra led.

Statlig inkomstskatt

För höginkomsttagare som tjänar över en viss summa tillkommer den statliga inkomstskatten. Det innebär att man behöver betala ytterligare 20 procent skatt på den summan som överstiger brytpunkten.

Det finns olika gränser att hålla koll på när man är nära att gränsen för att omfattas av statlig inkomstskatt: skiktgränsen och brytpunkterna. För 2024 är skiktgränsen 598 500 kronor, det vill säga att om din beskattningsbara förvärvsinkomst, efter att grundavdraget har dragits av, överstiger 598 500 kronor omfattas du av den statliga inkomstskatten.

Eftersom det kan vara svårt att hålla koll på exakt hur stort grundavdraget är kan man istället utgå från den högsta inkomsten du kan tjäna innan grundavdraget har dragits av. Detta kallar man för brytpunkten för statlig inkomstskatt, och det finns två olika brytpunkter beroende på om du är över eller yngre än 65 år.

 • För personer som är inte har fyllt 66 år vid årets ingång är brytpunkten för statlig inkomstskatt 615 300 kronor.
 • För personer som har fyllt 66 år vid årets ingång är brytpunkten för statlig inkomstskatt 697 300 kronor.

Skillnaden beror på att grundavdraget är högre för pensionärer.

Preliminärskatt

F-skatten betalas oftast in månadsvis i form av debiterad preliminärskatt. Hur mycket du betalar baseras på hur mycket skatt du betalade förra året eller det belopp som du har angivit i din preliminära inkomstdeklaration. När du betalar in F-skatt till Skatteverket ska denna utgiften bokföras. Vid räkenskapsårets slut stäms din inbetalda skatt av mot din slutgiltiga skatt.

Så bokför du din slutgiltiga skatt.

Du betalar in din preliminärskatt till ditt skattekonto hos Skatteverket. För underlätta skattebetalningar  kan du synka dina händelser från ditt skattekonto till ditt konto i Bokio, då ser du till att rätt transaktioner hämtas och du får samtidigt förslag på hur du ska bokföra.

Läs mer om kopplingen till skattekontot.

När får man skatteåterbäring?

Om du har betalat mer preliminär skatt än vad du ska, kommer du få tillbaka pengar av Skatteverket. Det är många som undrar när man får tillbaka pengar från skatten, och svaret varierar beroende på när du lämnade in din inkomstdeklaration.

 • Om du lämnade in din deklaration före den 30:e mars får du tillbaka pengar på skatten 5-8 april.
 • Om du lämnade in din deklaration efter den 30:e mars får du skatteåterbäring mellan 8-10 juni.

Grundavdrag

Grundavdrag är ett avdrag som görs för att sänka din beskattningsbara inkomst och således minskar skatten. Om du driver enskild firma dras grundavdraget av från din inkomst från näringsverksamheten och om driver aktiebolag dras grundavdraget av från din lön. Du behöver inte ansöka eller registrera dig för grundavdraget – utan detta dras av automatiskt.

Syftet med grundavdraget är att sänka skatten för inkomsttagaren och jämna ut skatten mellan olika inkomstgrupper. Grundavdraget är högre för låg- och medelinkomsttagare och lägre för höginkomsttagare. För personer som tjänar mindre än 22 200 under inkomståret 2023 faller hela beloppet bort under grundavdraget – vilket betyder att man inte behöver betala någon skatt alls. För en exakt lista över olika inkomstintervallers grundavdrag: besök Skatteverkets hemsida.

Lär dig mer om grundavdraget.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag är ytterligare ett avdrag som minskar ditt skattemässiga underlag. Likt grundavdraget är jobbskatteavdraget inget som du behöver ansöka om, utan dras av automatiskt av Skatteverket.

För att kunna tillgodogöra sig jobbskatteavdraget behöver du få din inkomst genom arbete eller näringsverksamhet, om inkomsten kommer från sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa eller liknande är du inte berättigad jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdraget får endast avräknas från kommunalskatten, avdraget gäller inte på den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Hur stort jobbskatteavdraget är beror på hur hög inkomst du har, det ökar i takt med din inkomst tills du tjänar ungefär 32 500 i månaden, då får du 2774 kronor avdrag per månad. För inkomsttagare som tjänar mer än 54 500 kronor trappas jobbskatteavdraget ner successivt.

Kommunalskatt

Kommunalskatt är en skatt som går till din folkbokförda kommun och landsting. Kommunalskatt är den största skatten som inkomsttagare betalar och uppgår till drygt 32 procent i snitt i Sverige. Det förekommer variationer runt om i landet med en lägsta notering på knappa 29 procent och den kommun med högst kommunalskatt har drygt 35 procent.

Läs mer om kommunalskatt.

Moms

Moms är en mervärdesskatt som finns på majoriteten av varor och tjänster som köps och säljs. Det finns tre olika momsnivåer: 25%, 12% och 6%, varav den första är allra vanligast. För dig som företagare är det viktigt att hålla koll på moms, eftersom du lägger till momssatsen på ditt pris. Om du exempelvis vill fakturera 1 000 kronor för ett arbete behöver du lägga på 25 procent på fakturan för få rätt summa.

Moms är ingen skatt som påverkar ett företags resultat eftersom du alltid kommer gå jämnt ut i slutändan. Om dina utgående momskostnader är större än dina ingående momsintäkter under en momsperiod kommer du få tillbaka pengar från Skatteverket, och om dina ingående moms är större än dina utgående behöver du betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Bokio hjälper dig med moms!

Att hålla koll på moms och upprätta en momsrapport manuellt kan vara krångligt. Med Bokio får du hjälpande hand längs hela resan!

Läs mer

Marginalskatt

Namnet "marginalskatt" är något missvisande då det inte är en skatt som man betalar. Marginalskatt är en benämning på den totala skatt man betalar vid en inkomstökning. Man brukar säga att marginalskatt är den skatt som du betalar på din sist intjänade krona.

Om din lön exempelvis ökar med 1000 kronor och 700 kronor landar på din lönekonto är marginalskatten 30 procent. Vanligtvis brukar marginalskatten vara ungefär lika hög som kommunalskatten, men när du närmar dig gränsen för statlig inkomstskatt ökar marginalskatten avsevärt.

Om din lön överskrider brytpunkten för statlig inkomstskatt på 20% brukar marginalskatten landa upp mot 50%. Om din löneökning på 1000 kronor innebär att du får 500 kronor mer på ditt lönekonto är marginalskatten 50%.

Avdragsgilla kostnader

En avdragsgill kostnad innebär en kostnad som kan dras av från företagets resultat och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet. Vad som avgör om en kostnad är avdragsgill eller inte bestäms av vad ditt företag jobbar med. I regel kan man säga att kostnader som är nödvändiga för ditt företags verksamhet alltid är avdragsgilla. För en byggfirma är en exempelvis grävmaskin avdragsgill, vilket den inte är för ett konsultföretag.

Läs mer om avdragsgilla kostnader.

Avdragsgill representation

Med representation menar man kostnader som uppstår i samband med aktiviteter som gynnar ett företags verksamhet. För att kostnader för representation ska vara avdragsgilla måste det finnas ett omedelbart samband mellan representationen och verksamheten.

Extern representation

Man brukar skilja på olika typer av representation. Med extern representation syftar man på aktiviteter som inkluderar personer som inte är anställda på sitt eget företag. Representationsaktiviteten ska vara ett led i affärsförhandlingar ditt företag och den externa företag. Om du exempelvis bjuder en intressent på en golfrunda eller en teaterkväll i syfte att stärka era affärsförbindelser går det att göra avdrag för detta.

Innan 2017 fanns det möjlighet att göra avdrag för måltider, exempelvis affärslunch med en extern part. I samband med att den här möjligheten slopades infördes möjligheten att göra avdrag för momsen på måltiden i din momsdeklaration.

Läs mer om representation.

Intern representation

Intern representation handlar om att kostnader som uppstår i samband med att man betalar aktiviteter för sina anställda. Det kan exempelvis röra sig om konferenser, interna kurser eller personalfester. För en personalfest får man göra avdrag för 180 kronor per person (exklusive moms) för kostnader som uppstår i samband med festen, till exempel hyra av lokal.

Så bokför du representation

Förmånsbeskattning

Ibland ger arbetsgivare ersättning till sina anställda utöver lönen, om en sådan ersättning bekostar en privat levnadskostnad kallas det för förmån. En av de vanligaste typerna av förmåner är företagsbil. Precis som kontant ersättning behöver även förmåner beskattas, både av arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter för förmånen och arbetstagaren betalar skatt.

I regel är alla förmåner är skattepliktiga, men det finns undantagsfall som är reglerade att vara skattefria, exempelvis friskvårdsbidrag.

Läs mer om förmånsbeskattning.

Minska skatten med hjälp av periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning

Som egenföretagare finns det möjlighet att placera kapital i olika fonder för att på så sätt minska det beskattningsbara underlaget. När du placerar pengar i periodiseringsfond behöver inte de avsatta pengarna beskattas, men du kan heller inte använda pengarna till annat. Du kan återföra pengarna under ett förlustår för att kvitta vinst mot förlust och på så sätt jämna ut ditt resultat över olika år.

Läs mer om periodiseringsfonder.

Expansionsfonder fungerar på liknande sätt men finns bara till för dig som driver enskild firma. Om du vill expandera din verksamhet kan du placera kapital i en expansionsfond istället för att ta ut pengarna som lön. När pengar är placerade i expansionsfond undkommer de skatten (något förenklat) och du kan använda pengarna till att exempelvis köpa utrustning till firman.

Läs mer om expansionsfonder.

För dig som driver enskild firma kan du göra posititv räntefördelning för att omfattas av lägre skatt. Du flyttar då kapital från inkomstslaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital, eftersom det är lägre skatt i det senare får du ut mer pengar i plånboken. Detta kan du inte göra på all din inkomst utan endast på ditt uträknade kapitalunderlag.

Läs mer om räntefördelning

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp (förkortat pbb) är ingen skatt, utan ett belopp som används som riktlinje för många andra skatter. Prisbasbeloppet bestäms av regeringen och följer den allmänna prisutvecklingen i Sverige. När man beräknar olika skatter och avdragsmöjligheter utgår man ibland från prisbasbeloppet, exempelvis när jobbskatteavdraget och grundavdraget bestäms.

För att ge en kontext till hur högt ett prisbasbelopp brukar vara redovisas de senaste årens prisbasbelopp nedan:

 • Prisbasbelopp 2022: 48 300 kronor
 • Prisbasbelopp 2023: 52 500 kronor
 • Prisbasbelopp 2024: 57 300 kronor

Fördjupa din kunskap om prisbasbelopp.

Punktskatt

Utöver alla redan nämnda skatter tillkommer det specifika skatter på särskilda varor och tjänster, så kallade punktskatter. Punktskatter är ett effektivt sätt för staten att reglera konsumtion åt en önskvärd riktning och ger dessutom ökade skatteintäkter. Tobaksskatten, alkoholskatten och skatt på plastbärkassar är alla exempel där man vill påverka konsumtionen genom ett högre pris.

skatter och avdrag

Rut-avdrag och rot-avdrag

Om du anlitar ett företag som hjälper dig med arbeten som rör reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad av lägenhet, bostadsrätt och småhus har du rätt att göra avdrag på kostnaden. Ovanstående arbete faller in under kategorin rot-arbete och går att göra rot-avdragen på. Genom rot-avdraget kan du göra en ett avdrag på 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms, kostnaden för materialet går inte att göra avdrag på.

Med RUT-arbete syftar man på tjänster som görs i hemmet, exempelvis barnpassning och städning. För RUT-tjänster kan du göra avdrag på 50 procent av arbetskostnaderna, precis som rot-avdraget går det inte att göra avdrag för materialkostnaderna.

Rut- och rot-avdrag gäller endast fysiska personer och inte för företag.

Kyrkoavgift/kyrkoskatt och begravningsavgift

Svenska kyrkan finansieras till stor del genom en kyrkoavgift, tidigare kallad kyrkoskatt. För alla som betalar skatt och är medlemmar i Svenska kyrkan är kyrkoskatten automatiskt inkluderad i skatten och ligger omkring en procent av din inkomst.

Beroende på vilken församling du tillhör och storleken på din inkomst kan kyrkoavgiften variera något. Om du väljer att gå ur Svenska kyrkan behöver du inte längre betala kyrkoskatten. Begravningsavgiften är en skatt som alla skattepliktiga medborgare betalar, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Begravningsavgiften för inkomståret 2022 ligger på 0,258 procent av din inkomst. Denna kostnaden täcker bland annat kostnader för gravsättning, kremering och skötsel av begravningsplatser.

Pensionsavgifter

För att finansiera pensionen betalar man olika pensionsavgifter under sitt arbetsliv. För personer som får sin inkomst genom anställning sköter deras arbetsgivare det mesta. Men för dig som driver eget företag är det ditt ansvar att du tjänar in till din pension.

Allmänna pensionsavgiften

Alla skattebetalare betalar en allmän pensionsavgift, detta är inget som behöver göras av dig som skattebetalare utan sker automatisk när din arbetsgivare drar av skatt från din lön. Om din inkomst kommer från enskild firma eller handelsbolag ingår den allmänna pensionsavgiften i dina egenavgifter. Den allmänna pensionsavgiften är ungefär sju procent av din lön.

Ålderpensionsavgift

Ålderspensionsavgiften är ytterligare en pensionsavgift som tillsammans med den allmänna pensionsavgiften bildar din pension. Ålderspensionsavgiften ligger på 10,21 procent av din lön. För dig som driver aktiebolag betalas ålderspensionsavgiften in i samband med arbetsgivaravgifterna. Om du driver enskild firma betalar du in ålderspensionsavgiften som egenavgifter.

Tjänstepension

En stor majoritet av arbetsgivare erbjuder sina anställda tjänstepension. Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen, som blir väldigt låg på egen hand. Du som är egenföretagare rekommenderas spara omkring 5 procent av ditt överskott för att motsvara den summa som de flesta anställda får avsatt från sin arbetsgivare.

Få koll på skatt i Bokio

Skatt kan vara klurigt! Med Bokio blir det enkelt med hjälp av färdiga bokföringsmallar och automatisk bokföring av moms.

Läs mer

 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser