Sociala avgifter

Definition:

Sociala avgifter kallas den del av arbetsgivaravgifterna som går till att finansiera socialförsäkringen.

Sociala avgifter finansierar det sociala skyddsnätet

I Sverige har vi ett omfattande socialt skyddsnät, vilket betyder att en person som är sjuk kan få fri sjukvård och samtidigt få sjukpenning från sin arbetsgivare. För att detta ska kunna vara ekonomiskt hållbart bidrar alla arbetsgivare med sociala avgifter i samband med varje löneutbetalning till sina anställda.

Lönekostnad och lön

En vanlig anställd reflekterar kanske inte hur mycket han eller hon kostar för företaget. Utöver skatten som dras av från lönespecifikationen betalas även andra avgifter, däribland arbetsgivaravgifter. Den totala arbetsgivaravgiften ligger på 31,42% av den anställdes bruttolön.

För en anställd som har en månadslön på 30 000kr kan en arbetsgivare förvänta sig att lönekostnaden uppgår till drygt 40 000 kronor varje månad.

Betalas sociala avgifter för alla anställda?

Det finns några allmänna principer att känna till när det kommer till sociala avgifter:

  • Arbetsgivaravgifter betalas för anställda som tjänat mer än 1000 kronor i lön under ett kalenderår.
  • En enskild näringsidkare betalar egenavgifter om överskottet överstiger 1000 kronor under ett kalenderår.
  • En enskild näringsidkare som har passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt om överskottet överstiger 1000 kronor under ett kalenderår.
  • Någon som driver en hobbyverksamhet ska betala egenavgifter om överskottet överstiger 1000 kronor under ett kalenderår.

Vad är det för skillnad på sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

I många fall kan man få intrycket att sociala avgifter och arbetsgivaravgifter används för samma sak. Även om innebörden är snarlik så finns det skillnad mellan begreppen.

Sociala avgifter avser den kostnad som betalas in för att finansiera socialförsäkringen. Arbetsgivaravgifter syftar på samma kostnad, men endast när en arbetsgivare betalar in de sociala avgifterna för sina anställda. En enskild näringsidkare är själv ansvarig för att betala in sina egna sociala avgifter, då kallas det för egenavgifter. Sociala avgifter är alltså ett samlingsbegrepp för både arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Vad innehåller de sociala avgifterna?

De sociala avgifterna är inte en enda stor skatt, utan är uppbyggd av flera mindre skatter och avgifter. Nedan är en lista över vad de sociala avgifterna består av samt hur stor procentsats av varje del uppgår till:

Sjukförsäkringsavgift 3,55 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Totalt 31,42%

 

Siffrorna ovan avser full arbetsgivaravgift, det vill säga den vanligaste typen. Procentsatserna ser annorlunda ut för olika åldersgrupper, exempelvis pensionärer.

Undantag för sociala avgifter

Den fulla arbetsgivaravgiften betalas till den stora majoriteten av anställda, men för anställda som har fyllt 66 år vid årets ingång behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

Detsamma gäller för anställda som är mellan 15-18 år och har en månadsinkomst som inte är högre än 25 000 kronor. För personer som är mellan 15-18 år och har en månadsinkomst som överstiger 25 000 kronor betalas full arbetsgivaravgift för hela beloppet och inte bara den överskjutande delen.

Avtalade sociala avgifter

De sociala avgifter som redovisas ovan kallas för lagstadgade arbetsgivaravgifter och är något som alla företag måste betala. För företag som har kollektivavtal finns det något som heter avtalade sociala avgifter, det innebär kortfattat att det finns ytterligare arbetsgivaravgifter beroende på hur kollektivavtalet ser ut.

Särskild löneskatt

För näringsverksamheter som inte är aktiva, alltså passiva näringsverksamheter, ska inte egenavgifter betalas. Istället ska särskild löneskatt betalas för passiva inkomster.

Sociala avgifter i enskild firma

En enskild firma är inte en egen juridisk person, vilket innebär att du inte är anställd i din firma. Eftersom de sociala avgifterna vanligtvis betalas av arbetsgivaren och du du inte har en arbetsgivare i en enskild näringsverksamhet så får du betala in dina sociala avgifter i form av egenavgifter.

Sociala avgifter i hobbyverksamhet

Du som har en hobbyverksamhet som genererar ett ekonomiskt överskott ska betala egenavgifter på överskottet om det överstiger 1000 kronor under ett inkomstår. Läs mer om vad som gäller för en hobbyverksamhet!

Hantera dina sociala avgifter med Bokio

Bokios smarta lönehantering sköter de krångliga beräkningarna och ser till att rätt mängd sociala avgifter och skatt dras. Skriv bara in bruttolönen och välj skattetabell så fixar Bokio resten åt dig!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.