Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är representation?

Vad är representation?

Utgifter som är kopplade till aktiviteter som är tänka att främja företagets verksamhet brukar gå under benämningen representation. Det kan handla om allt från en företagslunch med en extern part eller en personalfest för alla företagets anställda. I den här artikeln får du lära dig om vad som är avdragsgillt och hur stora avdrag du kan göra.

Avdragsgill representation eller ej avdragsgill representation?

Vissa kostnader i samband med representation är avdragsgilla medan andra inte är det. Det hela beror på om det finns ett tydligt samband mellan representationen och företagets verksamhet. För att en representation ska vara skattemässigt avdragsgill måste det finnas ett omedelbart samband mellan kostnaderna och företagets verksamhet.

För att bedöma sambandet brukar man kolla på vilka personer som omfattas av representationen och vid vilken tidpunkt. En lunch med en framtida partner berör endast de som är direkt kopplade till affärskontakten eller rekryteringen. Om övriga i företaget råkar äta på samma restaurang omfattas de inte av representationen, eftersom deras lunch inte är ett led i affärsförhandlingarna.

Extern representation

Extern representation handlar om kostnader som uppstår i samband med en aktivitet som involverar personer som inte är anställda i ett företag. Det kan exempelvis handla potentiella rekryteringar, framtida eller befintliga kunder och leverantörer. Vanliga exempel på kostnader vid extern representation är teaterbiljetter, greenfee vid en golfrunda eller biljetter till idrottsevenemang.

För att kunna göra avdrag för extern representation behöver du föra anteckningar över vilka som deltog vid tillfället samt vad representationen hade för syfte.

Intern representation och personalrepresentation

Intern representation, även kallat personalrepresentation, innebär att representationen riktas åt företagets egna anställda personal. Oftast är det kostnader i samband med personalvård, exempelvis kick-off, konferens eller personalfest.

För att intern representation ska vara avdragsgill finns det en del stolpar att förhålla sig till. Vid en konferens måste det finnas ett program som upptar minst sex timmar om dagen och vid personalfester får man inte göra avdrag för mat och dryck – utan för kostnader för eventuell hyra av lokal, utrustning och underhållning. Inte mer än två personalfester per år bör vara avdragsgilla enligt Skatteverket.

Lyfta moms vid representationsmåltider

Innan 2017 fanns det avdragsrätt vid måltidsrepresentation. Då var luncher, middagar och andra typer av förtäring avdragsgilla – men den möjligheten har alltså tagits bort. Numera går det däremot att lyfta momsen vid representationsmåltider, det vill säga att momsen är avdragsgill. 

Du får som mest göra momsavdrag på 300 kr (exklusive moms) per person vid ett visst tillfälle, det vill säga att om kostnaden är 500 kr får du bara göra avdrag beräknat på 300 kr och resterande 200 kr kan du inte lyfta momsen från. För mat är momssatsen alltid 12% och för alkoholhaltig dryck 25%.

Proportionerligt avdrag

Låt säga att ni är tre personer på en representationsmiddag och notan blir 1802 kr, varav 1136 kr är mat och 666 kr är alkoholhaltig dryck. Utan moms blir notan 1500 kr, varav 1000 kr är mat och 500 kr alkoholhaltig dryck.

Eftersom ni är tre deltagare på middagen får man lyfta moms från ett värde på 900kr, (300kr per person).

Av dessa 900kr är 67% mat (1000kr/1500kr) och 33% dryck (500kr/1500kr).

Matkostnaden motsvarar 67% av 900 kr och blir 603 kr.
Alkoholdrycken motsvarar 33% av 900 kr och blir 297 kr.

Momssatsen för mat är 12 procent och för alkohol 25 procent. För maten kan du lyfta 72,3 kr (603x12% moms) och för den alkoholhaltiga drycken 74,3 kr (297x25% moms). Totalt för middagen kan du alltså i det här exemplet dra av 146 kr i moms.

Schablonavdrag

Att räkna ut momsen manuellt på ovanstående sätt kan vara omständligt, särskilt vid större sällskap med många olika beställningar. Vid representationersmåltider där både mat och alkoholdryck ingår kan man använda sig av ett givet schablonbelopp för att förenkla beräkningen.

Förutsatt att kostnaden överskrider 300 kr exklusive moms per person kan du dra av 46 kr per person. I exemplet ovan hade schablonbeloppet resulterat i 138 kr avdragen moms.

För måltider utan alkohol är schablonbeloppet 36 kr per person.

Med Bokios smarta mallar bokför du dina representationskostnader lätt som en plätt.

Enklare förtäring

Trots att måltidrepresentationen slopades 2017 är fortfarande utgifter för enklare förtäring och förfriskningar som avdragsgilla. Med enklare förtäring avses mat som inte kan ersätta en måltid, exempelvis snacks eller fika. En huvudregel att lägga på minnet är att alkoholhaltiga drycker aldrig är avdragsgilla.

Hur mycket avdrag får man göra?

Hur mycket avdrag du har möjlighet att göra beror på vilken typ av representation det rör sig om. Skatteverket har bestämt olika schablonbelopp som du kan utgå från.

  • Enklare förtäring och förfriskning

    För enklare förtäring är kostnader upp till 60 kr (exklusive moms) per person avdragsgilla. Om kostnaden överskrider 60 kr (exklusive moms) får du inte göra något avdrag alls, däremot får du lyfta momsen.
  • Personalfest/julbord

    För omkringkostnader till personalfester och julbord är upp till 180 kr (exklusive moms) per person avdragsgilla.  
  • Golf, teater, idrottsevenegmang etc.

    För kostnader kopplade till aktiviteter som golf och teater och är upp till 180 kr (exklusive moms) per person avdragsilla.

Vill du ha fler tips för att starta aktiebolag?

I vår guide får du massa med handfasta tips och trix som underlättar din företagsstart – från hur du skriver en affärsplan till hur mycket lön bör ta ut. Och allt däremellan, helt gratis!

Dina personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy.

Vanliga frågor om representation

Vad är representation?

Representation är avdragsgilla utgifter som syftar till att främja företagets verksamhet.

Vad klassas som representation?

Det finns många olika aktiviteter som klassas som representation, alla har gemensamt att de syftar till att främja företagets verksamhet.

Vad är extern representation?

Extern representation innebär att de kostnader som uppstår i samband med en aktivitet riktar sig till utomstående personer.

Vad är intern representation?

Intern representation innebär att de kostnader som uppstår i samband med en aktivitet riktar sig till anställda inom företaget.

Hur mycket avdrag får man göra?

Beroende på vilken typ av representation det rör sig om varierar storleken på avdraget. För golf, teater eller idrottsevenemang kan man dra av upp till 180 kronor per person.

Vad betyder avdragsgill?

Att en kostnad är avdragsgill innebär att kostnaden kan dras av mot företagets resultat och på så sätt minska den beskattningsbara inkomsten.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser